Mở tạp hoá vốn từ 100tr -200tr, nghĩ ngay đến VinShop