Nâng hạn mức ứng vốn dành riêng cho chủ tiệm VinShop