Nhận biết những khách hàng hay gặp tại tiệm tạp hóa