Chính thức mở bán MINISHOW “TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI ẤY” TRỊNH THĂNG BÌNH