[ĐỘC QUYỀN] ĐẶT CỌC VF 3 TRÊN VINID NHẬN ƯU ĐÃI 3,5 TRIỆU ĐỒNG