Hành trình 6 tháng tới của dự án “Chuyện kể bé nghe”

Sau 25 ngày gây quỹ, dự án “Chuyện kể bé nghe” đã nhận được yêu thương từ rất nhiều bàn tay ấm, với tổng số tiền quyên góp lên tới 28.742.749 đồng. VinID và V.E.O xin chia sẻ tới bạn kế hoạch sử dụng quỹ từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020.

1. Kế hoạch sử dụng quỹ tại các buổi đọc sách

Hiện nay đã thực hiện 7 buổi đọc:

  • VCCA: 1 buổi/ 1 tháng.
  • Kuri Kuri: 2 buổi/ 1 tháng.
  • Viện huyết học truyền máu TW: 2 buổi/ 1 tháng.
  • The Caffinet: 2 buổi/1 tháng.

Chi phí 1 buổi
1 buổi: 9.000 đồng /1 bé x 25 (lượng trẻ trung bình) = 225.000 đồng

Tháng 11/2019 (7 buổi/ 1 tháng).

Chi phí tổ chức sinh hoạt: 225.000 đồng/ 1 buổi x 7 buổi = 1.575.000 đồng.

Tháng 12/2019 (8 buổi/ 1 tháng).

Chi phí tổ chức sinh hoạt T12: 225.000 đồng/ 1 buổi x 8 buổi = 1.800.000 đồng.

Tháng 1/2020 (10 buổi/ 1 tháng).

Chi phí tổ chức sinh hoạt T1: 225.000 đồng/ 1 buổi x 10 buổi = 2.250.000 đồng.

Tháng 2/2019 (12 buổi/ 1 tháng).

Chi phí tổ chức sinh hoạt T1: 225.000 đồng/ 1 buổi x 12 buổi = 2.700.000 đồng.

Tháng 3/2020 (14 buổi/ 1 tháng).

Chi phí tổ chức sinh hoạt T1: 225.000 đồng/ 1 buổi x 14 buổi = 3.150.000 đồng.

Tháng 4/2019 (16 buổi/ 1 tháng).

Chi phí tổ chức sinh hoạt T1: 225.000 đồng/ 1 buổi x 16 buổi = 3.600.000 đồng.

Tổng: 15.075.000VNĐ/6 tháng

2. Kế hoạch sử dụng quỹ tại thư viện

– Tủ sách: 1 triệu x 5 thư viện = 5.000.000 đồng
– Sách: 1 triệu x 5 thư viện = 5.000.000 đồng
– Đồ dùng hỗ trợ đặt tại điểm (đồ dùng học tập): 200.000 x 5 thư viện = 1.000.000 đồng
– Biển tên thư viện: 150.000 x 5 thư viện = 750.000 đồng
– Bảng thông tin: 110.000 x 5 thư viện = 550.000 đồng

Tổng: 12.300.000 đồng/5 thư viện

Phát sinh 5%: (15.075.000+12.300.000)*5%= 1.368.750 đồng

 

Bạn cũng có thể xem danh sách những người quyên góp bằng cách: Truy cập tính năng Cộng đồng, chọn dự án “Chuyện kể bé nghe” và xem mục “Quyên góp mới nhất”.

Xem chi tiết dự án và danh sách quyên góp tại đây.

Download App