Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank

Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền

Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank là số tiền tối đa được rút qua thẻ. Vậy thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền 1 lần, 1 ngày? Dưới đây là những thông tin cập nhật mới nhất từ VinID. 

1. Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank là bao nhiêu?

Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank sẽ trả lời cho bạn câu hỏi thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền. Đây là số tiền được rút tối đa trong ngày do ngân hàng quy định, khách hàng chỉ được rút tiền trong hạn mức quy định. 

Nếu bạn rút tiền vượt quá hạn mức, giao dịch sẽ không thực hiện được. Tương ứng với mỗi loại thẻ sẽ có những quy định riêng về hạn mức rút tiền tối đa 1 lần và tối đa 1 ngày là khác nhau.

 Hạn mức rút tiền của từng loại thẻ khác nhau

Hạn mức rút tiền của từng loại thẻ khác nhau
Loại thẻ ATM TechcomBankHạn mức
Hạn mức rút tiền thẻ thanh toán Techcombank
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Priority
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa Classic (Hạng chuẩn)
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 70 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
Thẻ Techcombank  thanh toán quốc tế Visa Gold (Hạng vàng)
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 70 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa PriorityHạn mức rút tiền/ngày: 70 triệu đồng
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 100 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 100 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
Hạn mức rút tiền từ thẻ tín dụng Techcombank
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 7.5 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit Gold
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/ ngày: 15 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
 • Hạn mức rút tiền/ngày:80 triệu VNĐ đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 30 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
 • Hạn mức rút tiền/ ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 30 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 7.5 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu VNĐ
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 15 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng.
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng.
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 80 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng.
 • Hạn mức rút tiền/ngày: 100 triệu đồng
Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card
 • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có)
 • Hạn mức rút tiền/ngày: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có)

2. Phí rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank

Khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank sẽ phải chịu mức phí rút theo quy định của ngân hàng. Mức phí rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank có có những thay đổi tùy từng loại thẻ và rút tiền cùng/khác ATM ngân hàng. 

Phí rút tiền Techcombank khác nhau theo từng loại thẻ
Phí rút tiền Techcombank khác nhau theo từng loại thẻ
Loại thẻPhí rút tiền mặt tại ATM TechcombankPhí rút tiền mặt tại ATM khác ngân hàng Techcombank
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản: 1.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành ngoài gói tài khoản: 2.000 đồng/giao dịch.
Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch

Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch. Tối thiểu 50.000 đồng.

Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
 • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
 • Ngoài Việt Nam: 4%*giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Priority
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
3.000 đồng/giao dịch
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]
 • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
 • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
3.000 đồng/giao dịch

Trên đây là những giải đáp về thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền. Hy vọng những thông tin này giúp bạn có thêm kiến thức khi sử dụng thẻ và chủ động trong các giao dịch. Hãy mở thẻ Techcombank ngay hôm nay và liên kết VinID để nhận được nhiều ưu đãi từ ngân hàng và đối tác nhé!

Banner CTA TCB Rewards

>>> Việc cần làm khi thẻ Techcombank hết hạn <<<

Nhiều người quan tâm

Blog

Bí kíp săn Samsung Galaxy Watch 5 miễn phí cùng VinID

Từ khi ra mắt thị trường, Samsung Galaxy Watch 5 đã gây ấn tượng với với các tính năng: cải […] 28/09/2022

Blog

Hé lộ bí quyết săn voucher La Roche Posay giảm giá cực sốc cùng VinID

La Roche Posay là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Pháp mang lại các giải pháp chuyên sâu, an […] 28/09/2022

Blog

Bật mí cách săn voucher đặt Baemin giảm giá cực sốc cùng VinID 

Baemin là ứng dụng giao nhận đồ ăn được nhiều người yêu thích hiện nay bởi có nhiều chương trình […] 28/09/2022

Blog

Note ngay cách săn voucher mua Etiaxil cực đơn giản trên app VinID

Cùng tham gia ngay chương trình “Quà đỉnh mỗi ngày – Quay là trúng” để có cơ hội nhận được […] 28/09/2022

Blog

Trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp với voucher tập luyện miễn phí tại California trên app VinID

Với hệ thống phòng tập đẳng cấp cùng những trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, California là […] 28/09/2022

Blog

Chill nhạc cực hay với TOP 7 quán cafe Acoustic Đà Lạt

Đà Lạt không chỉ gây thương nhớ với cảnh quan thiên nhiên lãng mạn, ẩm thực đặc trưng, phong phú […] 20/09/2022

Blog

TOP 10 khách sạn Đà Lạt gần hồ Xuân Hương “sang xịn mịn”

Khách sạn Đà Lạt gần hồ Xuân Hương là sự lựa chọn của nhiều du khách khi đến thành phố […] 20/09/2022

Blog

TOP 10 khách sạn Đà Lạt gần chợ đêm cực tiện lợi, view đẹp xuất sắc

Tìm khách sạn gần chợ ở Đà Lạt là sự lựa chọn của nhiều người vì nó rất tiện lợi […] 20/09/2022

Blog

TOP 9 homestay Đà Lạt view cực chill với giá cực rẻ đáng để bạn check in

Bạn đã chọn được homestay Đà Lạt tại thành phố sương mù ưng ý hay chưa? Dưới đây là TOP […] 20/09/2022

Blog

Đi Đà Lạt mặc gì? Gợi ý TOP 10 outfit đi Đà Lạt phù hợp với mọi thời tiết

Đi Đà Lạt mặc gì luôn là nỗi đau đầu không của riêng ai? Bạn không biết chuyến đi sắp […] 20/09/2022

Blog

Bật mí TOP 5 địa chỉ mua hồng treo gió Đà Lạt uy tín, chất lượng

Hồng treo gió là một trong các loại đặc sản bạn nhất định phải thử khi đến Đà Lạt. Nếu […] 20/09/2022

Blog

Tất tần tận về Hồ Xuân Hương Đà Lạt – địa điểm không bao giờ cũ

Được mệnh danh là 1 trong 10 hồ nước đẹp nhất Việt Nam – Hồ Xuân Hương Đà Lạt luôn […] 20/09/2022

Ngập tràn ưu đãi mỗi ngày trong tầm tay

Dùng ứng dụng QR để quét mã, hoặc tải ứng dụng từ Google Play hoặc Apple Store, tìm hàng ngàn mã ưu đãi từ VINID VOUCHER