Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên Ứng dụng Khuyến mại trực tuyến VinID (“ Ứng dụng VinID”) của Công ty Cổ Phần VINID, trụ sở đăng ký tại số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, Hà Nội (“Công ty”)

Chính Sách này mô tả cách VinID tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Ứng dụng Khuyến mại Trực tuyến VinID (“Thành viên”). Việc Thành viên truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Ứng dụng VinID được hiểu là Thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

1. Thông tin thu thập

Khi Thành viên, đối tác thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Ứng dụng VinID, tùy từng thời điểm, sẽ phải cung cấp các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Thành viên”), để Công ty có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin thành viên đăng ký thực hiện khuyến mai nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thông tin cá nhân: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Thành viên (thành viên);
 • Thông tin pháp nhân thực hiện khuyến mại: tên pháp nhân, địa chỉ đăng ký, email, mật khẩu đăng nhập, mã số thuế, tài khoản thanh toán… tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định;
 • Thông tin sản phẩm: tên, loại sản phẩm, mô tả sản phẩm, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của sản phẩm,…tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định.

Thành viên có trách nhiệm đảm bảo những Thông tin Thành viên cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Thành viên cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng VinID về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Thành viên

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Thành viên của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng VinID. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: [email protected]

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng dụng VinID sử dụng Thông Tin Thành viên bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi mục đích sau đây:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Thành viên dựa trên nhu cầu và các thói quen của Thành viên khi truy cập vào Ứng dụng VinID;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Ứng dụng VinID;
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Thành viên với Công ty, các website khác của Tập đoàn Vingroup hoặc ngược lại;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Thành viên trên Ứng dụng VinID;
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng VinID.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp Thông tin Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Thành viên.

4. Lưu giữ và bảo mật thông tin

Thông tin Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VinID.

Cam kết bảo mật Thông tin Thành viên

Thông tin Thành viên cũng như thông tin cá nhân của Thành viên trên Ứng dụng VinID được VinID cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về Thông tin Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thông tin Thành viên, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty.

Mọi Thông Tin Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và Công ty đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty.

Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Thành viên. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Thành viên khi Thành viên truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Ứng dụng VinID. Khi thu thập dữ liệu, Công ty thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Thành viên tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Thành viên này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

Các thông tin thẻ thanh toán của Thành viên do các tổ chức tài chính phát hành được Công ty bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Ứng dụng VinID. Giao dịch thanh toán của Thành viên được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Công ty.

Công ty không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông tin Thành viên trên Ứng dụng VinID cũng như trên các website của Công ty.

Thành viên tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Ứng dụng VinID, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Ứng dụng VinID, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Thành viên có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Công ty có toàn quyền chuyển Thông tin Thành viên cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Về việc liên kết với các website khác

 • Thành viên có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Ứng dụng VinID;
 • Chương Trình không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Thành viên truy cập vào Ứng dụng VinID từ các website khác không phải là website chính thức của Công ty.

6. Chia sẻ Thông Tin Thành viên

 • Công ty không cung cấp Thông Tin Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Công ty sẽ có thông báo cụ thể cho Thành viên khi phải tiết lộ Thông Tin Thành viên cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Thành viên khi được sự đồng ý của Thành viên.
 • Công ty có thể chia sẻ Thông Tin Thành viên cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công ty có thể dùng Thông Tin Thành viên để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Thành viên (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Thành viên, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Thành viên cung cấp cho VinID sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các công ty khác trong Tập đoàn Vingroup và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Thành viên với Công ty. Việc chia sẻ này giúp Công ty có thể cung cấp cho Thành viên các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Thành viên có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Tập Đoàn Vingroup và các công ty liên kết của Công ty được cấp quyền truy cập Thông Tin Thành viên, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty: Công ty có thể chuyển Thông Tin Thành viên cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Thành viên. Công ty cũng có thể trao đổi Thông Tin Thành viên với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Thành viên được Công ty sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Thành viên, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Thành viên với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Thành viên có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Thành viên của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo (trên Google hoặc Facebook…).
  • Trao đổi Thông Tin Thành viên với những đơn vị kinh doanh khác mà Công ty có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công ty sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

7. Sử dụng Cookie

Công ty cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Thành viên khi truy cập và sử dụng tính năng của Ứng dụng VinID… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Công ty hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Thành viên để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

8. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Thành viên cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline19006959 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected]

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng VinID đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.Email: [email protected]

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân Thành viên là 15 ngày.