Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết VinID

Áp dụng đến hết ngày 31/12/2021
[Xem phiên bản cập nhật tại đây]

Chính sách Đặc quyền thành viên VinID
Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết VinID

Nhằm giúp gia tăng quyền lợi của khách hàng khi tham gia Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết VinID, từ ngày 11/10/2021, Công ty Cổ phần One Mount Consumer (“OMC” hoặc “Công Ty”) xin thông báo tới chủ tài khoản VinID chương trình Đặc quyền thành viên VinID, một phần chính sách chương trình khách hàng thân thiết VinID.

I. Điểm VinID

1. Giới thiệu chung

  • Tên điểm: điểm VinID
  • Giá trị điểm quy đổi: 1 điểm có giá trị tương đương 10 đồng

2. Các loại điểm VinID

Có hai loại điểm:

  • Điểm khả dụng: Là điểm Khách hàng có thể sử dụng để thanh toán quy đổi bằng điểm VinID khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ theo quy định của chương trình.
  • Điểm chưa khả dụng: Là điểm đã tích nhưng chỉ có thể tiêu sau 24 giờ kể từ thời điểm tích điểm.

II. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản

 • Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 01 tài khoản VinID.
 • Khách hàng cần cập nhật chính xác số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân trong thông tin tài khoản VinID của Khách hàng để đảm bảo việc sử dụng quyền lợi tiêu điểm và các quyền lợi khác trong chương trình (nếu có).

III. Thông tin về hạng thành viên

1. Điểm xét hạng:

Là số điểm VinID mà Khách hàng tích lũy được khi thực hiện một trong các nhiệm vụ sau đây:

(i) Thực hiện thành công giao dịch mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ của các thương nhân có tên trong Danh mục sản phẩm dịch vụ tích điểm VinID (“Đối Tác”) với tỷ lệ tích theo từng Đối Tác được công bố công khai tới khách hàng trên website vinid.net theo quy định của chương trình “VinID – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn VinGroup”; hoặc

(ii) Các trường hợp ngoại lệ khác được OMC quy định tại từng thời điểm và được công bố công khai tới Khách hàng qua các kênh của OMC hoặc của Đối Tác.

Lưu ý: Điểm xét hạng KHÔNG BAO GỒM: Điểm VinID mà Khách hàng có được theo các phương thức khác không phải là 02 (hai) phương thức được quy định tại điểm (i) và (ii) của Điều 1 mục III nêu trên.

2. Phân loại hạng:

a) Điều kiện, nguyên tắc xét hạng:

Vào ngày xét hạng (chi tiết xem tại Điều 3 và 4 mục III trong Chính sách này), tài khoản VinID của Khách hàng sẽ được xét vào một trong các hạng dựa trên thông tin OMC ghi nhận trong Kỳ xét hạng (chi tiết tại Điều 5 mục III trong Chính sách này) như sau:

  • Hạng Đồng: Tài khoản VinID không đạt điều kiện được xét vào các Hạng Bạc/Vàng/Bạch Kim.
  • Hạng Bạc: Tài khoản VinID thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
   • Tổng điểm xét hạng đạt từ 1.000 đến 7.999 điểm;
   • Có ít nhất 01 giao dịch thanh toán qua Ví điện tử VinID Pay thành công;
   • Chủ thẻ chính của thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic tham gia chương trình TECHCOM Rewards.
  • Hạng Vàng: Tài khoản VinID thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
   • Tổng điểm xét hạng đạt từ 8.000 đến 29.999 điểm;
   • Có ít nhất 01 lần xác thực thành công các dự án qua tính năng myHome trên ứng dụng VinID (Bao gồm Vinhomes và các dự án khác theo từng thời kỳ);
   • Là phụ huynh của học sinh Vinschool (áp dụng với phụ huynh là bố/mẹ/người giám hộ của học sinh)
   • Chủ thẻ chính của thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold tham gia chương trình TECHCOM Rewards.
  • Hạng Bạch Kim: Tài khoản VinID thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
   • Tổng điểm xét hạng đạt từ 30.000 điểm trở lên;
   • Chủ thẻ chính của thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum hoặc thẻ tín dụng Techcombank Spark tham gia chương trình TECHCOM Rewards. 

Lưu ý: 

(i) Các thông tin xét hạng được thu thập trên ứng dụng VinID hoặc qua các Đối Tác của chương trình. Khách hàng có thể chủ động bổ sung thông tin xét hạng thông qua các tính năng được cung cấp trên ứng dụng VinID hoặc qua dịch vụ CSKH của OMC tại từng thời điểm.

(ii) Nếu một Khách hàng thỏa mãn cùng lúc nhiều điều kiện xét hạng trên trong cùng Kỳ xét hạng, OMC sẽ thực hiện xét hạng theo nguyên tắc ưu tiên lần lượt như sau:

   • Ưu tiên xét điều kiện mà Khách hàng đạt hạng cao hơn;
   • Ưu tiên xét các điều kiện khác hơn điều kiện Điểm xét hạng và điều kiện có giao dịch thanh toán qua Ví điện tử VinID Pay thành công.

b) Duy trì hạng:

  • Hạng thành viên có hiệu lực trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Xét Hạng Định Kỳ được quy định tại Điều 4 mục III dưới đây.
  • Trong thời gian hạng thành viên có hiệu lực, Khách hàng phát sinh, thực hiện thành công ít nhất 01 (một) trong các giao dịch thành công qua ứng dụng VinID như được liệt kê dưới đây sẽ được tiếp tục duy trì hạng trong lần xét hạng định kỳ liền kề tiếp theo, trừ trường hợp Khách hàng đạt được hạng nhờ thỏa mãn điều kiện về Điểm xét hạng hoặc có giao dịch thanh toán qua Ví điện tử VinID Pay thành công.

Giao dịch duy trì hạng bao gồm các loại giao dịch sau:

   • Giao dịch qua Ví VinID Pay có phát sinh thay đổi, biến động số dư đối với tài khoản Ví Điện Tử VinID Pay của Khách hàng;
   • Giao dịch có tích/tiêu điểm VinID;
   • Giao dịch lấy/mua/sử dụng voucher; 
   • Giao dịch Đi chợ, Mua sắm, Ăn uống.

3. Nguyên tắc nâng hạng:

Trong quá trình sử dụng tài khoản VinID, Khách hàng đáp ứng thêm các điều kiện của hạng cao hơn, tài khoản VinID của Khách hàng sẽ được nâng lên hạng mà Khách hàng đã đáp ứng điều kiện tương ứng mà không phụ thuộc vào các Ngày Xét Hạng Định Kỳ. Hạng được nâng có hiệu lực kể từ ngày được nâng hạng tới Ngày Xét Hạng Định Kỳ gần nhất. Tài khoản VinID của Khách hàng sẽ được xét nâng hạng theo nguyên tắc sau đây:

  • Ngày xét nâng hạng: tại thời điểm Khách hàng đáp ứng điều kiện của hạng cao hơn (“Ngày Xét Nâng Hạng”)
  • Thời gian ghi nhận các thông tin để xét nâng hạng: từ Ngày Xét Hạng Định Kỳ thứ hai liền trước của Ngày Xét Nâng Hạng đến Ngày Xét Nâng Hạng.

* Lưu ý: Đối với tài khoản VinID của Khách hàng được lên hạng căn cứ vào việc đáp ứng điều kiện về tổng điểm xét hạng được tích lũy trong quá trình xét hạng định kỳ hoặc nâng hạng, nếu sau đó tài khoản VinID này của Khách hàng bị thu hồi/hoàn trả điểm VinID đã tích lũy trước đó bởi bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hoàn/hủy giao dịch mua sắm hàng hóa/sử dụng dịch vụ làm cho tổng điểm xét hạng không đáp ứng các điều kiện của hạng được nâng, tài khoản VinID của Khách hàng sẽ được xét hạng lại theo nguyên tắc sau đây:

  • Ngày xét lại hạng: tại thời điểm Điểm VinID của Khách hàng bị thu hồi/hoàn trả làm thay đổi theo hướng giảm số Điểm VinID được tích lũy của Khách hàng (“Ngày Xét Lại Hạng”).
  • Thời gian ghi nhận các thông tin để xét lại hạng: Từ Ngày Xét Hạng Định Kỳ thứ hai liền trước của Ngày Xét Lại Hạng đến Ngày Xét Lại Hạng.
  • Nguyên tắc xét lại hạng: không thấp hơn hạng của Ngày Xét Hạng Định Kỳ liền trước của Khách hàng.

4. Ngày Xét Hạng Định Kỳ:

Ngày xét hạng định kỳ là ngày 1/1 và ngày 1/7 hàng năm (“Ngày Xét Hạng Định Kỳ”).

Lưu ý: Lần xét hạng đầu tiên vào ngày 11/10/2021 sẽ được xử lý ngoại lệ, cụ thể như sau:

a) OMC thực hiện xét hạng cho tài khoản VinID của Khách hàng dựa vào thông tin OMC ghi nhận được như sau:

   • Điểm xét hạng và giao dịch Ví VinID Pay phát sinh từ ngày 01/10/2020 đến ngày 10/10/2021.
   • Thông tin chủ sở hữu Vinhomes, phụ huynh Vinschool đã tích, tiêu điểm VinID, và chủ thẻ tín dụng Techcombank đã tham gia Techcom Rewards đến ngày 10/10/2021.

b) Nguyên tắc xét hạng

   • Tài khoản VinID hạng Thường và VIP theo Chính sách chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết (có hiệu lực trước thời điểm Chính sách này có hiệu lực) (“Chính Sách KHTT Cũ”, tham khảo tại đây) sẽ được xét hạng theo điều kiện và nguyên tắc xếp hạng đã nêu ở Điều 2 mục III trong Chính sách này.
   • Nếu tài khoản VinID hạng VIP theo Chính Sách KHTT Cũ không thỏa mãn điều kiện của hạng Bạch Kim, tài khoản VinID sẽ được xét vào hạng Vàng.

c) Xếp hạng này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021. Ngày xét hạng tiếp theo là 1/1/2022 sẽ dựa trên thông tin OMC ghi nhận trong kỳ xét hạng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo điều 5 mục III trong Chính sách này.

Tài khoản VinID mở mới thành công từ ngày 11/10/2021 trở đi: được xét hạng lần đầu dựa trên thông tin OMC ghi nhận được trong 12 tháng liền kề trước tính từ ngày đăng kí tài khoản thành công, theo các điều kiện nêu ở điều 1 mục III trong Chính sách này.

Ví dụ:

  • Khách hàng A mở tài khoản thành công ngày 15/10/2021: Dữ liệu xét hạng lần đầu: tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 15/10/2021.
  • Khách hàng B mở tài khoản thành công ngày 01/01/2022: Dữ liệu xét hạng lần đầu: tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/01/2022.

5. Kỳ xét hạng:

Kỳ xét hạng được tính trong 12 tháng liên tiếp liền kề trước Ngày Xét Hạng Định Kỳ được nêu trên.

IV. Quy định tích và tiêu điểm

1. Cơ chế tích điểm

  • Khách hàng có thể tích điểm với các sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm dịch vụ tích điểm VinID” và bảng “Tỷ lệ tích điểm” công bố trên website.
  • Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ tích điểm (%) tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ của các Đối Tác tham gia chương trình theo quy định. Điểm VinID được tích lũy trên tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ của Đối Tác (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) trước hoặc sau khi trừ chiết khấu/khuyến mại ngắn hạn (nếu có) theo thỏa thuận của Công Ty với Đối Tác tại từng thời điểm.
  • Được tích điểm trên cả giá trị hóa đơn được thanh toán quy đổi bằng điểm VinID khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tại các Đối Tác.
  • Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt, có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm VinID”.
  • Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách hóa đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản VinID tại cùng một thời điểm.

2. Cơ chế tiêu điểm

  • Khách hàng có thể tiêu điểm với các sản phẩm, dịch vụ của các Đối Tác được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm dịch vụ tiêu điểm VinID” công bố trên website.
  • Chỉ điểm khả dụng mới được sử dụng để tiêu khi thanh toán.
  • Trong quá trình sử dụng điểm VinID để quy đổi khi thanh toán, khách hàng cần cung cấp số điểm muốn tiêu cụ thể cho từng lần thanh toán theo yêu cầu từ Đối Tác và/hoặc Công Ty.
  • Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin về CMND hoặc Họ tên chủ thẻ trong trường hợp Thu ngân, đơn vị cung cấp dịch vụ của Đối Tác có yêu cầu để xác minh thông tin hưởng ưu đãi tiêu điểm.

3. Hóa đơn Giá trị gia tăng

Khi khách hàng mua hàng hóa/ dịch vụ bằng cách tiêu điểm, giá trị thể hiện trên hóa đơn Giá trị gia tăng là tổng giá trị sản phẩm/dịch vụ sau khi trừ đi giá trị điểm tiêu.

V. Tài khoản trên ứng dụng và thẻ cứng

1. Quyền lợi chung:

Khách hàng sở hữu tài khoản VinID được tích và tiêu điểm theo quy định của chương trình trong từng thời kì, thông qua việc sử dụng ứng dụng VinID và/hoặc thẻ cứng (bao gồm thẻ nhựa theo nhận diện cũ và thẻ giấy không định danh).

Thẻ nhựa theo nhận diện cũ bao gồm Thẻ xanh – Hạng thường và Thẻ đỏ – Hạng VIP theo Chính sách KHTT cũ.

Thẻ giấy không định danh là thẻ có thiết kế giống nhau cho tất cả các hạng và chỉ được phát hành theo yêu cầu khi Khách hàng mất thẻ nhựa hoặc đăng kí mới.

2. Quyền lợi bổ sung theo từng hạng:

Để có thể kiểm tra, nhận và sử dụng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho từng hạng tương ứng theo Bảng Quyền lợi, ưu đãi cho Khách hàng VinID (tham khảo tại đây) theo từng thời kì, quý Khách hàng vui lòng đăng nhập ứng dụng VinID bằng thông tin tài khoản VinID hoặc liên hệ 1900 6959 để được hướng dẫn sử dụng tài khoản VinID trên ứng dụng VinID.

Ngoài ra, Khách hàng có tài khoản VinID hạng Bạch Kim được sử dụng tổng đài CSKH riêng, không mất phí: 1800 6599

Lưu ý: Khách hàng cần tuân thủ các quy định tại Điều kiện – Điều khoản Chương trình VinID, OMC bảo lưu mọi quyền xử lý tài khoản VinID và Điểm VinID theo các quy định tại chính sách này và Điều kiện – Điều khoản Chương trình VinID.

Xin trân trọng cảm ơn quý khách!