I. Phạm vi áp dụng

1. Điều kiện – Điều khoản (“ĐKĐK”) Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập Đoàn Vingroup (“Chương Trình”) này được áp dụng đối với Khách hàng thân thiết (“KHTT”), Công ty Cổ phần One Mount Consumer, tiền thân là Công ty Cổ phần OneID (“Công Ty”) và các đối tác (“Đối Tác”) tham gia Chương Trình.
2. Công Ty là đơn vị quản lý và vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình và là đơn vị chủ quản sở hữu ứng dụng VinID.
3. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 024-39749999.
5. Email: [email protected]
6. KHTT là tất cả các cá nhân từ đủ 6 tuổi trở lên đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản định danh khách hàng VinID (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt, sở hữu thẻ khách hàng thân thiết (“Thẻ VinID”), bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động VinID và/hoặc barcode Thẻ VinID trong tài khoản của khách hàng trên website vinid.net (“Trang Web”) do Công Ty quản lý vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.
7. Đối Tác bao gồm các Công ty thành viên của Vingroup, Công Ty và các đối tác khác của Chương Trình.
8. Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTT thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm. Nếu KHTT là người chưa đủ 15 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, KHTT cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ, người đại diện theo pháp luật, tùy từng trường hợp áp dụng, để đăng ký tham gia Chương Trình và mở Tài Khoản. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khác, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để KHTT hiểu rõ, đồng ý và thay mặt chấp nhận những ĐKĐK của Chương Trình này, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng Tài Khoản hoặc các dịch vụ của Công Ty mà không phân biệt Tài Khoản đã hoặc sẽ được tạo lập. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được chấp thuận từ cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khác.

II. Quyền, trách nhiệm của KHTT, Công Ty và Đối Tác

1. KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ Thẻ VinID/chủ Tài Khoản và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:
2. (1) Được tích Điểm (như được định nghĩa tại Phần III của ĐKĐK này) vào Tài Khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích Điểm;
(2) Được sử dụng Điểm tích lũy trong Tài Khoản;
(3) Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ Thẻ VinID/chủ Tài Khoản từ Công Ty và/hoặc Đối Tác.
3. KHTT có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), Điểm tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”), Trang Web, nhắn tin theo cú pháp quy định của Chương Trình hoặc ứng dụng di động VinID.
4. KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KHTT được hưởng các lợi ích từ Chương Trình.
5. Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ VinID/Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT không được cung cấp thông tin Thẻ/Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương Trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.
6. KHTT đồng ý cho Công Ty khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KHTT cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KHTT tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Công Ty/ Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty, Đối Tác. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm.
7. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Trang Web, ứng dụng di động VinID, Tổng Đài, quầy Dịch vụ/Chăm sóc Khách hàng (“DVKH”), hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương Trình để tránh việc sử dụng Điểm trái quy định của Chương Trình. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KHTT do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.
8. Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Công Ty phải được thực hiện thông qua Tổng Đài, email của Chương Trình hoặc tại các quầy DVKH của Công Ty.
9. Thẻ VinID và Tài Khoản chỉ là công cụ trung gian do Công Ty vận hành để ghi nhận và quản lý các ưu đãi mà KHTT được hưởng từ Chương Trình. Tất cả những ưu đãi, lợi ích mà KHTT được hưởng từ Chương Trình sẽ được Đối Tác cung cấp trực tiếp tới các KHTT.
10. Công Ty/Đối Tác có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ ngay khi Công Ty phát hiện KHTT thực hiện các hành vi quy định tại điều II.13 hoặc trước khi KHTT sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.
11. Công Ty/Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp:

(a) Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty, Đối Tác.
(b) Khi Thẻ bị lợi dụng trong trường hợp Thẻ bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin Tài Khoản mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho Công Ty.

12. Công Ty/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp:

a) Công Ty/Đối tác không thể chuyển Điểm/ ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty;
(b) Khi KHTT hoàn/trả/hủy hàng hóa dịch vụ hợp lệ theo các chính sách hoàn trả/hủy của Đối Tác;
(c) Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình hoặc lợi dụng các chính sách của Chương Trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công Ty/Đối Tác để thực hiện các hành vi gian lận nhằm trục lợi;
(d) KHTT có dấu hiệu sử dụng các công cụ hoặc phương thức gian lận nhằm trục lời từ Chương Trình và/hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công Ty/Đối Tác.
(e) KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Công Ty và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm;
(f) KHTT đồng ý việc thu hồi điểm theo các chương trình Công Ty thông báo tại từng thời điểm;
(g) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

13. Công Ty và Đối Tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT.
14. Công Ty có quyền tạm khóa/khóa vĩnh viễn Tài Khoản/Thẻ khi Công Ty phát hiện KHTT có dấu hiệu sau đây (theo quan điểm của Công Ty):
15. (i) Lợi dụng các chính sách của Chương Trình hoặc các chương trình ưu đãi/khuyến mại khác của Công Ty/Đối tác, lỗ hổng, sơ hở, lỗi hệ thống của ứng dụng VinID, sử dụng các thiết bị, công nghệ can thiệp trái phép vào hệ thống, của Công Ty nhằm mục đích gian lận, trục lợi;
16. (ii) Sử dụng Tài Khoản để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
17. Công Ty sẽ gửi thông báo cho KHTT trước khi thực hiện tạm khóa/khóa vĩnh viễn Tài Khoản/Thẻ.
18. Việc tạm khóa/khóa vĩnh viễn Tài Khoản/Thẻ KHTT có thể dẫn tới việc KHTT bị đóng tài khoản ví điện tử VinID Pay (“Tài Khoản Ví”) được cung cấp bởi Công ty Cổ phần VinID Pay (“VinID Pay”) trên ứng dụng VinID. Việc đóng Tài Khoản Ví và xử lý số dư sẽ được thực hiện theo quy trình tại Điều Khoản Chung Về Sử Dụng Ví Điện Tử của VinID Pay.
Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KHTT liên quan đến số Điểm đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình trong Tài Khoản, Công Ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

III. Điểm, tích lũy và sử dụng Điểm

1. Điểm trong Tài Khoản của KHTT (“Điểm”) được dùng như một khoản bù trừ vào tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng trong Chương Trình hoặc được thu hồi theo các trường hợp quy định tại Mục II trên đây nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
2. Tất cả Điểm đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
3. Thời hạn sử dụng Điểm: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch cuối cùng trên Thẻ/Tài Khoản.
4. Các điều kiện liên quan (điều kiện Điểm khả dụng, giá trị tích Điểm, nguyên tắc hoàn trả Điểm, tỷ lệ quy đổi Điểm,…) và quy trình thủ tục tích Điểm, tiêu Điểm, chuyển đổi Điểm hoặc tính năng khác được tích hợp trên Thẻ/ Tài Khoản tại từng thời đểm sẽ tuân thủ theo từng chính sách cụ thể được Công Ty công bố công khai trên Trang Web.

IV. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:
1. KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Công Ty qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương Trình được đăng tải tại Trang Web.
2. KHTT cố ý sử dụng Thẻ/Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này.
3. KHTT qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;
4. Khi Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.
5. Chấm dứt trong trường hợp KHTT vi phạm điều II.13 của ĐKĐK này.
6. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.
7. Công Ty bảo lưu quyền chấm dứt Chương Trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTT trước 30 ngày thông qua Trang Web và/hoặc một phương thức phù hợp khác. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTT của Chương Trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương Trình.

V. Điều khoản chung

1. Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Trang Web có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Công Ty hoặc theo yêu cầu của Đối Tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web.
2. Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
3. ĐKĐK này được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, trong trường hợp có sự mẫu thuẫn về nội dung của hai bản, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.