I. Phần chung:

  1. Mục đích:
    Thiết lập chính sách biểu phí cho khách hàng cá nhân khi sử dụng dịch vụ qua ví VinID Pay.
  2. Đối tượng:
    Khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng tiện ích thanh toán trên ứng dụng VinID.
  3. Thời gian áp dụng:
    Chính sách có hiệu lực từ ngày 21/10/2019 cho đến khi có văn bản khác thay thế.

II. Nội dung và chính sách:

 

Download App