Điều kiện và điều khoản sử dụng của ví VinID Pay và Vietcombank

Điều kiện và điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng dịch vụ, khách hàng vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng như được quy định dưới đây. Khi bạn sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.

Điều 1: Những thông tin khai báo trong quá trình liên kết là đầy đủ, trung thực và chính xác.

Điều 2: Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Quy định/Điều
kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank và các thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được đăng tải trên địa chỉ website

https://digibankm5.vietcombank.com.vn/get_file/ibomni/html/dieu-khoan-dk-kh-ca-nhan.html

Điều 3: Đồng ý ủy quyền cho Vietcombank được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản thanh toán của tôi đã chỉ định ở trên khi nhận được yêu cầu từ Công ty cổ phần VinID Pay để thực hiện các giao dịch Nạp và rút ví điện tử VinID Pay. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm tôi sử dụng OTP do Vietcombank cung cấp để xác thực giao dịch liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán tại Vietcombank cho đến khi Vietcombank nhận được thông báo bằng văn bản của tôi /hoặc các hình thức khác do Vietcombank và VinID Pay phối hợp cung cấp về việc thay đổi hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ Nạp/rút ví điện tử qua tài khoản ngân hàng.

Điều 4: Đồng ý cho phép Vietcombank và VinID Pay sử dụng các thông tin khai báo trong quá trình liên kết để thực hiện các yêu cầu Nạp và rút ví điện tử của tôi.

Hạn mức giao dịch nạp/rút tiền giữa ví VinID Pay và Vietcombank

Loại giao dịchKênh giao dịchHạn mức áp dụng
Đối với KH liên kết Ví điện tử tại VCB Digibank và Quầy giao dịch của Vietcombank
Nạp  tiền vào Ví điện tửVCB Digibank
 • Tối thiểu: 10.000 đồng/giao dịch.
 • Tối đa: 50.000.000 đồng/giao dịch/ngày/KH.
Ví điện tử VinID Pay
Quầy giao dịch
 • Tối thiểu: 10,000 đồng/giao dịch.
 • Tối đa: không hạn chế.
Rút  tiền từ Ví điện tửVí điện tử VinID Pay
 • Tối thiểu: 10,000 đồng/giao dịch.
 • Tối đa: 50.000.000 đồng/giao dịch/ngày/KH

Đối với KH liên kết Ví điện tử tại ứng dụng Ví điện tử của VinID Pay

Nạp  tiền vào Ví điện tửVCB Digibank
 • Tối thiểu: 10.000 đồng/giao dịch
 • Tối đa: 50,000.000 đồng/giao dịch/ngày/KH
Ví điện tử VinID Pay
 • Tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch
 • Tối đa: trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi liên kết thành công 2.000.000 đồng/giao dịch/ngày/KH
 • Tối đa sau 24 giờ đầu kể từ khi liên kết thành công 20.000.000 đồng/giao dịch/ngày/KH
Quầy giao dịch
 • Tối thiểu: 10,000 đồng/giao dịch.
 • Tối đa: không hạn chế.
Rút  tiền từ Ví điện tửVí điện tử VinID Pay
 • Tối thiểu: 10,000 đồng/giao dịch.
 • Tối đa: 50.000.000 đồng/giao dịch/ngày/KH

Phương thức xác thực giao dịch nạp/rút tiền giữa ví VinID Pay và Vietcombank

Loại giao dịchGiá trị giao dịchPhương thức xác thực áp dụng
Nạp  tiền vào Ví điện tửDưới 2,000,000 (hai triệu) đồngMật khẩu/sinh trắc học trên ứng dụng VinID
Lớn hơn hoặc bằng 2,000,000 (hai triệu) đồngSMS OTP của Vietcombank
Rút  tiền từ Ví điện tửNhỏ hơn hoặc bằng 3,000,000 (ba triệu) đồngMật khẩu/sinh trắc học trên ứng dụng VinID
Trên 3,000,000 (ba triệu) đồngSMS OTP hoặc các phương thức xác thực có độ bảo mật cao hơn của VinID Pay

 

*Lưu ý: Hạn mức và phương thức xác thực giao dịch nêu trên có thể thay đổi theo chính sách thống nhất giữa VinID Pay và Vietcombank trong từng thời kỳ.