Điều kiện và điều khoản sử dụng của ví VinID Pay và Vietcombank

Điều kiện và điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng dịch vụ, khách hàng vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng như được quy định dưới đây. Khi bạn sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.
Điều 1: Những thông tin khai báo trong quá trình liên kết là đầy đủ, trung thực và chính xác.
Điều 2: Đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Quy định/Điều
kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank và các thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được đăng tải trên địa chỉ website http://www.vietcombank.com.vn
Điều 3: Đồng ý ủy quyền cho Vietcombank được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản thanh toán của tôi đã chỉ định ở trên khi nhận được yêu cầu từ Công ty cổ phần VinID Pay để thực hiện các giao dịch Nạp và rút ví điện tử VinID Pay. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm tôi sử dụng OTP do Vietcombank cung cấp để xác thực giao dịch liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán tại Vietcombank cho đến khi Vietcombank nhận được thông báo bằng văn bản của tôi /hoặc các hình thức khác do Vietcombank và VinID Pay phối hợp cung cấp về việc thay đổi hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ Nạp/rút ví điện tử qua tài khoản ngân hàng.
Điều 4: Đồng ý cho phép Vietcombank và VinID Pay sử dụng các thông tin khai báo trong quá trình liên kết để thực hiện các yêu cầu Nạp và rút ví điện tử của tôi.