QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VINID.NET

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Vinid.net (gọi tắt là “Vinid.net”) là Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (“TMĐT”) và khuyến mại trực tuyến được thiết lập bởi Công ty Cổ phần One Mount Consumer, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108372860 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2018 (“Vinid.net”).

Vui lòng đọc kỹ Quy chế hoạt động của Website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử Vinid.net này (“Quy Chế”) trước khi thực hiện giao dịch trên Vinid.net.

I. Nguyên tắc chung

  1. Vinid.net là sàn giao dịch TMĐT và Website khuyến mại trực tuyến phục vụ nhu cầu bán, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và thực hiện các chương trình khuyến mại tới Khách Hàng (“Sản Phẩm”) theo các tính năng được phát triển và tích hợp trên Vinid.net (“Tính Năng”).
  2. Quy Chế này áp dụng với các thành viên là các thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Vinid.net (sau đây gọi tắt là “Thương Nhân”) và các Khách hàng có đủ điều kxiện tham gia giao dịch (“Khách Hàng”). Thương Nhân và Khách Hàng sau đây gọi chung là “Thành Viên”.
  3. Thương Nhân phải (i) có hoạt động thương mại hợp pháp; và (ii) ký hợp đồng với Vinid.net để sử dụng dịch vụ TMĐT và/hoặc các dịch vụ khác trên Vinid.net.
  4. Khách hàng tham gia giao dịch trên Vinid.net là (i) các cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Vinid.net hoặc (ii) các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Khách Hàng”).
  5. Mọi hoạt động mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên Vinid.net phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến giao dịch cung cấp Sản Phẩm của Thương Nhân trên Vinid.net (“Giao Dịch”).
  6. Sản Phẩm được giao dịch trên Vinid.net phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật
  7. net có quyền ghi âm và lưu trữ các nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng và Thương Nhân tới số tổng đài chăm sóc khách hàng của Vinid.net; và (ii) các cuộc gọi từ chăm sóc khách hàng của Vinid.net tới Khách Hàng và Thương Nhân (“Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Vinid.net, tùy theo quyết định của Vinid.net tại từng thời điểm.
  8. Bằng việc tham gia Giao Dịch trên Vinid.net, Thương Nhân và Khách Hàng được xem là đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy Chế này và các bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại thời điểm Giao Dịch được thực hiện.
  9. Nội dung bản Quy Chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành Viên khi tham gia vào các giao dịch trên Vinid.net phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này.

II. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho Khách Hàng

Để xác lập giao dịch, Khách Hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách Hàng tìm kiếm Sản Phẩm (hàng hóa, dịch, chương trình khuyến mại) theo nhu cầu trong các phân vùng dịch vụ tương ứng.

Bước 2: Khách Hàng xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm (số lượng, chủng loại, kích thước,..) để cho vào giỏ hàng (“Đơn Hàng”).

Bước 3: Khách Hàng rà soát lại các thông tin đặt hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng lựa chọn vào ô “Thanh toán” hoặc “Nhận mã giảm giá” để thanh toán Đơn Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện giao dịch của từng Tính Năng tương ứng khi mua Sản Phẩm trên Vinid.net.

Bước 4: Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Hàng theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện giao dịch tương ứng.

Bước 5: Khách Hàng thực hiện thanh toán thanh toán cho Đơn Hàng.

Bước 6: Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo quy định tại các chính sách của Tính Năng tương ứng.

Bước 7: Các tranh chấp, khiếu nại phát sinh của Khách Hàng (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện của Tính Năng tương ứng với loại Sản Phẩm đó.

2. Quy trình dành cho Thương Nhân

Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và Vinid.net (“Hợp Đồng”), theo đó, Thương Nhân thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Thương Nhân liên hệ, gửi yêu cầu để ký Hợp Đồng phù hợp với Vinid.net.

Bước 2: Thương Nhân cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung, chính sách bán Sản Phẩm để đăng tải trên Vinid.net theo quy trình tại từng Hợp Đồng với Thương Nhân.

Bước 3: Vinid.net sẽ thu tiền của Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được giao dịch thông qua Vinid.net và thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.

Bước 4: Thương Nhân/Vinid.net sẽ tiến hành việc cung cấp Sản Phẩm cho Khách Hàng tùy theo chính sách tương ứng với từng loại Sản Phẩm.

Bước 5: Thương Nhân/Vinid.net sẽ phối hợp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng trên nguyên tắc Thương Nhân sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm được cung cấp.

 

III. Các Chính sách

1. Chính sách vận chuyển, giao nhận

 Tự vận chuyển             Thuê bên thứ 3                       Cả hai hình thức

1.1. Sàn thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp voucher điện tử qua việc quét mã QR tại cửa hàng của nhà cung cấp.

1.2. Đối với việc vận chuyển hàng hóa: Công ty áp dụng hình thức vận chuyển tận nơi. Dịch vụ vận chuyển sẽ do nhà cung cấp sản phẩm trực tiếp vận chuyển hoặc nhà cung cấp sẽ tự thuê lại bên thứ ba là các công ty vận chuyển hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện thanh toán các loại phí liên quan đến việc vận chuyển theo chính sách của bên cung ứng dịch vụ.

1.3. Phí dịch vụ vận chuyển sẽ được thông báo đến khách hàng trong mục chọn phương thức nhận hàng, thông tin sẽ hiển thị các tên nhà cung ứng dịch vụ vận chuyển kèm thời gian giao nhận cũng như mức phí tương ứng tùy vào khối lượng đơn hàng, vị trí địa lý của khách hàng.

2. Chính sách bảo hành

2.1. Đối với việc tiến hành giao dịch với người bán/nhà cung cấp, người mua cần tìm hiểu về chính sách bảo hành hàng hóa của người bán (nếu có).

2.2. Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm, dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm hoặc hợp đồng thương mại.

2.3. Người mua luôn giữ giấy bảo hành, hợp đồng thương mại và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu bên bán đến tận nơi kiểm định và tiến hành bảo hành.

2.4. Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành, hợp đồng thương mại.

2.5. Vinid.net khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa có dự định mua. Vinid.net sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Vinid.net chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của người bán.

3. Chính sách đổi trả

3.1. Người mua và người bán toàn quyền thỏa thuận về việc đổi trả sản phẩm, dịch vụ. Vinid.net yêu cầu người bán cung cấp thông tin về việc đổi trả trên Vinid.net nếu có.

3.2. Trường hợp mà người bán có chính sách đổi trả và được nêu trên Sàn thương mại điện tử Vinid.net hoặc người mua cung cấp được bằng chứng chứng minh người mua và người bán có thỏa thuận về việc đổi trả thì Vinid.net sẽ hỗ trợ người mua liên hệ người bán để được đổi trả sản phẩm, dịch vụ. Nếu sản phẩm quý khách nhận được không đúng với cam kết trên, quý khách vui lòng báo ngay cho Vinid.net qua Điện thoại: 1900 6959 hoặc Email: [email protected] trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận hàng. Vinid.net xin từ chối hỗ trợ mọi khiếu nại về tình trạng ngoại quan của sản phẩm trong trường hợp quý khách không thông báo cho Vinid.net sau thời gian này.

3.3. Thời gian hỗ trợ khách hàng trong việc đổi trả sản phẩm, dịch vụ: 10 – 15 ngày làm việc. Người mua cần nhanh chóng gửi yêu cầu hỗ trợ đổi trả khi nhận thấy sản phẩm, dịch vụ không đúng đúng như mô tả.

4. Chính sách đảm bảo an toàn giao dịch

4.1. Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Vinid.net được cung cấp bởi các đối tác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cổng thanh toán điện tử và dịch vụ Ví điện tử) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật trong việc thanh toán trực tuyến đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Thanh Toán.

4.2. Thành Viên không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán, thông tin tài khoản/thẻ, mật khẩu và các thông tin xác thực khác của Giao Dịch với bất kỳ bên thứ ba nào bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào. net không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành Viên có thể gánh chịu trong việc để lộ các thông tin thanh toán.

4.3. Thành Viên tuyệt đối không được trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, phát tán bất kỳ chương trình, mã, công cụ hay hình thức nào khác để xâm nhập, can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Vinid.net và các Thành Viên khác. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và quy định của pháp luật.

5. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần One Mount Consumer (“Công ty” hoặc “chúng tôi”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin cuả các tổ chức, cá nhân (“Người Dùng” hoặc “quý khách”), bao gồm khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ: (i) truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng di động VinID, website www.vinid.net, các website khác và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như facebook, Instagram, Twitter, …) thuộc sở hữu của Công ty (“Kênh tương tác”); (ii) là khách hàng thân thiết trong Chương trình Chăm Sóc Khách Hàng Thân Thiết của Tập Đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (“Vingroup”) (“Chương Trình”); và/hoặc (iii) sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ khác do Công ty và Tập Đoàn Vingroup cung cấp (mục (i), (ii) và (iii) gọi chung là “Dịch Vụ”). Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này, các điều khoản điều kiện tương ứng và các quy định khác (nếu có).

Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách bảo mật riêng.

Thông Tin Người Dùng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học có thể được Công ty thu thập khi cần thiết.

Người Dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Công ty có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật này. Công ty sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website www.vinid.net. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh tương tác, tiếp tục tham gia Chương Trình hoặc sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

Mục đích, phạm vi và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách.

Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:
Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.

(a) Trong các trường hợp, bao gồm: (i) để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh tương tác, tham gia Chương Trình, sử dụng các dịch vụ, hàng hóa do Công ty cung cấp; (ii) tham gia các cuộc thi, trò chơi hoặc sự kiện do Công ty tổ chức; (iii) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân, xác thực giao dịch; và/hoặc (iv) thực hiện các khảo sát, điều tra,…

b) Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.

(c) Với những Người Dùng dưới 15 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Người Dùng cho Công ty; chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của người dưới 15 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. Công ty có quyền từ chối Người Dùng tiếp cận Kênh tương tác hoặc cung cấp các Dịch Vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người Dùng dưới 15 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

(d) Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho Công ty và đối với việc Công ty sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

(e) Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho Công ty sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.

 1. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ.

Công ty có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người Dùng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng, thông tin giao dịch mà Người Dùng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Người Dùng ghé thăm từ Kênh tương tác và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).

 1. Thu thập và sử dụng Cookies

(a) Công ty và các bên thứ ba mà Công ty hợp tác có thể sử dụng các phương thức tự động, như tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons), công cụ định danh quảng cáo hoặc các phương pháp tự động khác (gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng Kênh tương tác để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và được lưu trữ tại máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà Công ty gửi, trên các Kênh tương tác, và tại một số địa điểm khác. Cookies có thể truyền tải Thông Tin Người Dùng và việc sử dụng Dịch Vụ về Công ty hoặc các đơn vị được Công ty chỉ định. Cookies được thu thập cho các mục đích bao gồm: (i) Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng Dịch Vụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác. (ii) Lưu các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của quý khách. (iii) Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. (iv) Ngăn chặn hành vi gian lận. (v) Cải thiện an ninh. (vi) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba. (vii) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.

(b) Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các Kênh tương tác.

(c) Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông Tin Người Dùng khi quý khách tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông Tin Người Dùng họ thu thập với Thông Tin Người Dùng khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

(d) Công ty có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng thu thập qua Cookies không mang tính nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

(e) Quý khách có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của mình. Quý khách cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Thông Tin Người Dùng này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. Nếu quý khách tắt tất cả Cookies, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển Cookies sang hoặc từ trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại vào Dịch Vụ và một số tính năng, kênh và dịch vụ có thể không hoạt động.

Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi có Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.  

Cách thức lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng

 1. Tại Công ty, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công ty theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật này.
 2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, Công ty sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Người Dùng.
 3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết của Công ty hoặc đơn vị liên kết/hợp tác dịch vụ thông qua Kênh tương tác.
 4. Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Công ty, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 5. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).
 6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi quý khách sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. Mặt khác, Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo, các công ty thuộc Vingroup hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của Công ty. Do đó, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.
 7. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Công ty không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.
 8. Thông Tin Người Dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật này và được cho phép theo pháp luật liên quan.

Cách thức sử dụng Thông Tin Người Dùng

 1. Chúng tôi và Tập Đoàn Vingroup sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:

a) Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ:

  1. Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người Dùng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người Dùng trong quá trình tham gia sử dụng Dịch Vụ;
  2. Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người Dùng, xác minh danh tính Người Dùng;
  3. Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ;
  4. Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
  5. Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
  6. Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người Dùng, chẳng hạn như nhận diện sở thích, danh sách các ứng dụng yêu thích và thông tin quan tâm, đề xuất Dịch Vụ;
  7. Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
  8. Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
  9. Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi;
  10. Cho phép tương tác giữa các Người Dùng, giữa Người Dùng với Công ty hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết; và
  11. Cho phép các đối tác của Công ty quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ.

b) Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:

  1. Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người Dùng, trao đổi giữa Người Dùng và Công ty, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người Dùng;
  2. Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
  3. Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty;
  4. Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
  5. Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác; và
  6. Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch Vụ.

c) Nghiên cứu phát triển:

Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người Dùng tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của Công ty, cải tiến các Dịch Vụ để nâng cao trải nghiệm của Người Dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật;

d) Tiếp thị và quảng bá:

 1. Gửi tới Người Dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, Công ty và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.
 2. Công ty có thể liên lạc tiếp thị qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và qua email.
 3. Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm.

e) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; thực thi ĐKĐK hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

f) Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng:

 1. Cho việc định danh và/hoặc xác minh thông tin Người Dùng;
 2. Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người Dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người Dùng trong Dịch Vụ;
 3. Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công ty và Người Dùng trong Dịch Vụ;
 4. Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của Công ty;
 5. Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; và
 6. Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.

g) Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có).

2. Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của quý khách, chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.

Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng

Thông Tin Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Người Dùng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Người Dùng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin Người Dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này.

 1. Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
 2. Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với Người Dùng khác trong trường hợp Người Dùng sử dụng công cụ tương tác trên Kênh tương tác;
 3. Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với đối tác theo yêu cầu của Người Dùng. Ví dụ khi Người Dùng yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác Công ty hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Công ty cung cấp, Công ty có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng của Người Dùng với các đối tác đó. Các đối tác của Công ty bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của Công ty hoặc ứng dụng của Công ty tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển hoặc các đối tác kinh doanh mà Công ty hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác;
 4. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác trong Tập Đoàn Vingroup (gọi chung là “Tập Đoàn Vingroup”) và các đối tác;
 5. Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công ty hoặc thay mặt Công ty; đối tác bảo hiểm và tài chính;
 6. Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của Công ty: Công ty có thể chuyển Thông Tin Người Dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.
 7. Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công ty hoặc phần lớn tài sản của Công ty được một công ty khác mua, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 8. Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
 9. Trong các trường hợp khác, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 1. Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Dịch Vụ. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
 2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm.
 1. Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.
 2. Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.
 3. Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm.
 4. Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 1. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Bảo Mật này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra Kênh tương tác thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Công ty có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật cập nhật trên Kênh tương tác liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
 2. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin tại Công ty hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline của Công ty 19006959 hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected].

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Vinid.net được Vinid.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vinid.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vinid.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vinid.net.
 • Ban quản lý Vinid.net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vinid.net không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vinid.net đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: [email protected]

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

6. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

6.1. VinIDnet và Thương Nhân có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến Giao Dịch trên Vinid.net theo quy định tại Quy Chế này và Hợp Đồng giữa Thương Nhân và Vinid.net.

6.2. Khi phát sinh tranh chấp, Vinid.net đề cao và khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng thương lượng, hòa giải theo các bước sau:

Bước 1: Khách Hàng/Thương Nhân có khiếu nại về Sản Phẩm cung cấp trên Vinid.net phản ánh thông tin tới Vinid.net qua email: [email protected].

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vinid.net sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng/Thương Nhân, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Vinid.net sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vinid.net thì Vinid.net sẽ đề nghị Các Bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6.3. Sau khi tranh chấp đã được giải quyết xong thì Khách Hàng/Thương Nhân có trách nhiệm thông báo lại cho Vinid.net.

7. Quản lý thông tin xấu

Thành Viên không được phép sử dụng các Tính Năng, tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại trên Vinid.net vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vinid.net và đối tác của Vinid.net; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Thành Viên vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thương Nhân không được đăng trên Vinid.net bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Vinid.net, Đối Tác Thanh Toán và/hoặc Thương Nhân khác và/hoặc Khách Hàng khác và/hoặc các đối tác khác của Vinid.net, dưới mọi hình thức.

Vinid.net có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Vinid.net bằng các biện pháp cần thiết, gỡ bỏ, xóa, điều chỉnh các thông tin đăng tài không chính xác, không phù hợp hoặc vi phạm mà không cần có sự đồng ý trước của Thành Viên. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam.

Đối với việc cung cấp, cập nhật các thông tin về sản phẩm/ dịch vụ, voucher khuyến mại lên hệ thống, Vinid.net thực hiện như sau:

  • Voucher khuyến mãi: Nhà cung cấp (NCC) tiến hành gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ thông qua email cho bộ phận hỗ trợ đối tác của Vinid.net tiến hành cập nhật thông tin voucher dịch vụ đó lên website và Sàn thương mại điện tử Vinid.net hoặc chúng tôi sẽ tự có thỏa thuận lấy thông tin đối tác tùy theo thỏa thuận thông qua nhiều cách khác nhau được hỗ trợ từ đối tác như Website công ty, email, …, Công ty sẽ có Bộ phận kiểm duyệt lại nội dung, bộ phận này sẽ tiến hành kiểm tra thông tin tải trong thời gian là 24h trước khi cho voucher hiển thị lên Sàn. Tất cả những thông tin sản phẩm vi phạm nội quy đăng tin được quy định tải bản Quy chế hoạt động đều sẽ bị xóa và có thông báo bằng email cho NCC để kịp thời điều chỉnh hoặc xóa bỏ.
  • Đối với việc kiểm duyệt thông tin thành viên/ khách hàng phản ánh, công ty sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.
  • Khi phát hiện hàng hóa/dịch vụ sai phạm, hàng hóa không đúng như mô tả, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ mặt hàng đó và có gửi cảnh cáo đến NCC bán sản phẩm/dịch vụ đó.

Quy định về thông tin đăng tải trên Vinid.net

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện Vinid.net có trách nhiệm kiểm duyệt những thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà NCC gửi cho bên quản trị Website để đăng bán voucher. Vinid.net sẽ từ chối đăng bán những voucher liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ sau:

  Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

 • Rượu từ 15o trở lên;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
 • Các chất ma túy;
 • Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
 • Đèn trời;
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
 • Hóa chất độc, Tiền chất;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
 • Thực vật, động vật hoang dã;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;
 • Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
 • Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng…)

Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

 • Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
 • Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể  bán như  nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.
 • Đối với các mặt  hàng phần  mềm  như  account, software,… có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.

Vinid.net sẽ từ chối đăng bán những voucher có nội dung quảng cáo liên quan đến sản phẩm, dịch vụ sau:

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

8. Quyền và nghĩa vụ của Vinid.net

8.1. Quyền của Vinid.net

  1. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện Vinid.net sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Website cung cấp dịch vụ thương mại điện Vinid.net nêu ra.
  2. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Vinid.net có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
  3. net có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Vinid.net hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Vinid.net.
  4. net sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Vinid.net liên tục trong (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Vinid.net.
  5. net có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Vinid.net phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Vinid.net trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Vinid.net, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
  6. net giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Vinid.net theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Vinid.net. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
  7. net giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Vinid.net và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

8.2. Nghĩa vụ của Vinid.net

  1. Vinid.net có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Website khuyến mại trực tuyến được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
  2. Ban quản lý Website sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc hàng hóa giả như sau:
  3. Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  4. Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  5. Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
  6. Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hàng mua, khách hàng bán.
  7. Chịu trách nhiệm bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên Website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đó. Sau đó, Công ty sẽ tiến hàng làm việc với nhà cung cấp về việc vi phạm nói trên.
  8. Công ty chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  9. Vinid.net chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Vinid.net trong điều kiện và phạm vi cho phép. Vinid.net sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Vinid.net.
  10. Vinid.net có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Vinid.net sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng, Vinid.net sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Vinid.net sẽ có phương án giải quyết yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoản thành viên người bán.
  11. Vinid.net chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Vinid.net.
  12. Vinid.net sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Vinid.net ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Vinid.net.
  13. Vinid.net sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Vinid.net và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba . Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Vinid.net không phải chịu trách nhiệm liên đới.

9. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

9.1. Vinid.net cam kết nỗ lực để hệ thống kỹ thuật của Vinid.net được duy trì an toàn, ổn định và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ TMĐT.

9.2. Mặc dù có quy định trên đây, Vinid.net được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Vinid.net không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật Vinid.net, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng.

9.3. Khi thực hiện các giao dịch trên Vinid.net, Khách Hàng, Thương Nhân phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, Vinid.net sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và Thương Nhân hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Vinid.net.

10. Quyền và nghĩa vụ của Thương Nhân

10.1. Quyền của Thương Nhân

  1. Được hỗ trợ đăng bài, giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm do mình cung cấp trên Vinid.net theo quy định tại Quy Chế này và hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên Vinid.net.
  2. Được bán, cung cấp các Sản Phẩm trên Vinid.net theo quy định của Quy Chế, Hợp Đồng và giao dịch được xác lập giữa Thương Nhân và Khách Hàng.
  3. Các quyền khác theo quy định tại Quy Chế này, Hợp Đồng và pháp luật.

10.2. Nghĩa vụ của Thương Nhân

  1. Cung cấp đầy đủ và chính xác cho Vinid.net các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân khi đăng ký sử dụng các Tính Năng trên Vinid.net.
  2. Cung cấp đầy đủ thông tin về Sản Phẩm cung Cấp trên Vinid.net, bao gồm thông tin về đặc tính của Sản Phẩm, giá cả, điều kiện giao dịch, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán và các thông tin khác theo quy định pháp luật.
  3. Cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép, chấp thuận đối với Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên bán trên Vinid.net (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
  4. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản Phẩm cung cấp trên Vinid.net. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
  6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Vinid.net.
  7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
  8. Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên Vinid.net theo quy định tại Hợp Đồng ký với Vinid.net và quy định của Quy Chế này;
  9. Tự chịu mọi trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Vinid.net;
  10. Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Vinid.net hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Vinid.net. Trường hợp Vinid.net phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, Vinid.net có quyền:
   1. Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
   2. Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
   3. Khấu trừ mọi chi phí mà Vinid.net đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và Vinid.net;
  11. Bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho những thiệt hại mà Vinid.net và/hoặc Khách Hàng và/hoặc Thương Nhân khác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải chịu do hành vi vi phạm quy định của Quy Chế này và/hoặc Hợp Đồng.
  12. Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều khoản điều kiện của từng Tính Năng và quy định riêng cho từng Sản Phẩm (nếu có);
  13. Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và Vinid.net;
  14. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

11. Quyền và Nghĩa vụ của Khách Hàng

11.1. Quyền của Khách Hàng

  1. Được đăng ký mở tài khoản Vinid.net.
  2. Được tự do mua các Sản Phẩm trên Vinid.net, trừ trương hợp bị giới hạn khác đi theo quy định tại Quy Chế này hoặc theo chính sách riêng của Thương Nhân và Vinid.net áp dụng cho từng Sản Phẩm tại từng thời điểm.
  3. Có quyền khiếu nại Thương Nhân với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Giao Dịch xác lập trên Vinid.net và quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;
  4. Các quyền khác theo quy định của Quy Chế này và pháp luật.

11.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng

  1. Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng nhập, mật khẩu Tài Khoản Vinid.net theo quy định tại Điều kiện – Điều khoản Vinid.net – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup. Vinid.net không chịu trách nhiệm với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác xuất phát từ việc Khách Hàng để lộ mật khật và tên đăng nhập.
  2. Khi thực hiện giao dịch trên Vinid.net, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Vinid.net là chính xác, cập nhật và đầy đủ;
  3. Bồi thường cho những thiệt hại mà Vinid.net và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;
  4. Thông báo ngay với Vinid.net theo hotline/email Chăm sóc khách hàng của Vinid.net khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên Vinid.net;
  5. Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều khoản điều kiện của từng Tính Năng và quy định riêng cho từng Sản Phẩm (nếu có);
  6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

12. Điều khoản áp dụng và cam kết

  1. Quy Chế này có hiệu lực và được áp dụng từ thời điểm được đăng tải trên Vinid.net và/hoặc website http://Vinid.net. Khách Hàng và Thương Nhân khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Vinid.net đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Quy Chế này.
  2. Vinid.net bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy Chế này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Vinid.net và/hoặc website http://Vinid.net và không cần phải thông báo trước khi Khách Hàng và Thương Nhân tiếp tục sử dụng Vinid.net sau khi Quy Chế mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng và Thương Nhân chấp nhận với những thay đổi đó.
  3. Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều khoản và điều kiện của các Tính Năng có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều khoản và điều kiện.
  4. Vinid.net, Khách Hàng và Thương Nhân cam kết tuân thủ Quy Chế này.
  5. Mọi thắc mắc, yêu cầu tới Vinid.net xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công Ty Cổ Phần One Mount Consumer         

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-39749999

E-mail: [email protected]

Tổng đài CSKH (8h00-22h00 hàng ngày): 1900 6959