QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VINID

Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử VinID (gọi tắt là “Ứng Dụng VinID”) là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (“TMĐT”) và khuyến mại trực tuyến được thiết lập bởi Công ty Cổ phần VinID, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108372860 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/07/2018 (“VinID”).
Vui lòng đọc kỹ Quy chế hoạt động của Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử VinID này (“Quy Chế”) trước khi thực hiện giao dịch trên Ứng Dụng VinID.

I. Nguyên tắc chung

 1. VinID là sàn giao dịch TMĐT và ứng dụng di động khuyến mại trực tuyến phục vụ nhu cầu bán, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và thực hiện các chương trình khuyến mại tới Khách Hàng (“Sản Phẩm”) theo các tính năng được phát triển và tích hợp trên Ứng Dụng VinID (“Tính Năng”).
 2. Quy Chế này áp dụng với các thành viên là các thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng và cung cấp dịch vụ trên VinID (sau đây gọi tắt là “Thương Nhân”) và các Khách hàng có đủ điều kxiện tham gia giao dịch (“Khách Hàng”). Thương Nhân và Khách Hàng sau đây gọi chung là “Thành Viên”.
 3. Thương Nhân phải (i) có hoạt động thương mại hợp pháp; và (ii) ký hợp đồng với VinID để sử dụng dịch vụ TMĐT và/hoặc các dịch vụ khác trên Ứng Dụng VinID.
 4. Khách hàng tham gia giao dịch trên Ứng dụng VinID là (i) các cá nhân từ đủ 6 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng VinID hoặc (ii) các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Khách Hàng”).
 5. Mọi hoạt động mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên Ứng Dụng VinID phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến giao dịch cung cấp Sản Phẩm của Thương Nhân trên Ứng dụng VinID (“Giao Dịch”).
 6. Sản Phẩm được giao dịch trên Ứng Dụng VinID phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 7. VinID có quyền ghi âm và lưu trữ các nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng và Thương Nhân tới số tổng đài chăm sóc khách hàng của VinID; và (ii) các cuộc gọi từ chăm sóc khách hàng của VinID tới Khách Hàng và Thương Nhân (“Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng Dụng VinID, tùy theo quyết định của VinID tại từng thời điểm.
 8. Bằng việc tham gia Giao Dịch trên Ứng Dụng VinID, Thương Nhân và Khách Hàng được xem là đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy Chế này và các bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại thời điểm Giao Dịch được thực hiện.
 9. Nội dung bản Quy Chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành Viên khi tham gia vào các giao dịch trên Ứng Dụng VinID phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy Chế này.

II. Quy trình giao dịch

 1. Quy trình dành cho Khách Hàng
  Để xác lập giao dịch, Khách Hàng thực hiện các bước sau:
 • Bước 1: Khách Hàng tìm kiếm Sản Phẩm (hàng hóa, dịch, chương trình khuyến mại) theo nhu cầu trong các phân vùng dịch vụ tương ứng.
 • Bước 2: Khách Hàng xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm (số lượng, chủng loại, kích thước,…) để cho vào giỏ hàng (“Đơn Hàng”).
 • Bước 3: Khách Hàng rà soát lại các thông tin đặt hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng lựa chọn vào ô “Thanh toán” hoặc “Nhận mã giảm giá” để thanh toán Đơn Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện giao dịch của từng Tính Năng tương ứng khi mua Sản Phẩm trên Ứng Dụng VinID.
 • Bước 4: Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Hàng theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện giao dịch tương ứng.
 • Bước 5: Khách Hàng thực hiện thanh toán thanh toán cho Đơn Hàng.
 • Bước 6: Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo quy định tại các chính sách của Tính Năng tương ứng.
 • Bước 7: Các tranh chấp, khiếu nại phát sinh của Khách Hàng (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện của Tính Năng tương ứng với loại Sản Phẩm đó.

2. Quy trình dành cho Thương Nhân
Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và VinID (“Hợp Đồng”), theo đó, Thương Nhân thực hiện các bước sau đây:

 • Bước 1: Thương Nhân liên hệ, gửi yêu cầu để ký Hợp Đồng phù hợp với VinID.
 • Bước 2: Thương Nhân cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung, chính sách bán Sản Phẩm để đăng tải trên Ứng Dụng VinID theo quy trình tại từng Hợp Đồng với Thương Nhân.
 • Bước 3: VinID sẽ thu tiền của Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được giao dịch thông qua Ứng Dụng VinID và thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng.
 • Bước 4: Thương Nhân/VinID sẽ tiến hành việc cung cấp Sản Phẩm cho Khách Hàng tùy theo chính sách tương ứng với từng loại Sản Phẩm.
 • Bước 5: Thương Nhân/VinID sẽ phối hợp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng trên nguyên tắc Thương Nhân sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm được cung cấp.

III. Các Chính sách

 1. Chính sách giao nhận vận chuyển
  1.1. Đối với các Sản Phẩm là các Phiếu quà tặng/phiếu mua hàng điện tử (E-Voucher), vé điện tử (E-ticket) và các sản phẩm, dịch vụ điện tử khác: Sản Phẩm sẽ được gửi qua tin nhắn SMS, E-mail và/hoặc tới Tài khoản Ứng Dụng VinID được cài đặt trên thiết bị di động của Khách Hàng.1.2. Đối với các Sản Phẩm vật lý khác: sẽ được vận chuyển theo chính sách, Điều khoản và điều kiện, của các Tính Năng tương ứng với Sản Phẩm được giao. Trừ khi được áp dụng riêng cho từng Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán phí vận chuyển Sản Phẩm.
 2. Chính sách bảo hành
  2.1. Việc bảo hành được thực hiện theo chính sách và quy định của Nhà sản xuất và/hoặc Thương Nhân cung cấp Sản Phẩm trên nguyên tắc: (i) sản phẩm thuộc danh mục bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Thương Nhân, (ii) sản phẩm bị lỗi từ Nhà sản xuất; (iii) trong thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành, (iv) phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, bị tẩy xóa, sửa chữa, bôi bẩn. Nhà sản xuất và/hoặc Thương Nhân có thể áp dụng các quy định cụ thể hơn về chính sách bảo hành.2.2. VinID khuyến cáo Khách Hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với Sản Phẩm có dự định mua. VinID sẽ không chịu trách nhiệm trong việc bảo hành bất kỳ Sản Phẩm nào.
 3. Chính sách đổi trả
  3.1. Khách Hàng và Thương Nhân toàn quyền thỏa thuận về việc đổi trả Sản Phẩm, trừ khi được quy định khác đi trong Điều khoản và điều kiện của Tính Năng tương ứng.3.2. VinID yêu cầu Thương Nhân cung cấp thông tin về chính sách đổi trả (nếu có) trên Ứng Dụng VinID và/hoặc website, ứng dụng, trang thông tin chính thức của Thương Nhân.3.3. Trường hợp mà Thương Nhân có chính sách đổi trả và được đăng tải trên Ứng Dụng VinID hoặc Khách Hàng cung cấp được bằng chứng chứng minh Khách Hàng và Thương Nhân có thỏa thuận về việc đổi trả thì VinID sẽ hỗ trợ Khách Hàng liên hệ Thương Nhân để được đổi trả Sản Phẩm và hoàn tiền cho Khách Hàng.3.4. VinID chỉ thực hiện việc hoàn tiền cho Khách Hàng sau khi có xác nhận từ Thương Nhân. Thời hạn hoàn tiền, đổi trả được quy định tại các Điều khoản và điều kiện của từng Tính Năng tương ứng.
 4. Chính sách đảm bảo an toàn giao dịch
  4.1. Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Ứng Dụng VinID được cung cấp bởi các đối tác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cổng thanh toán điện tử và dịch vụ Ví điện tử) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật trong việc thanh toán trực tuyến đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Thanh Toán.4.2. Thành Viên không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán, thông tin tài khoản/thẻ, mật khẩu và các thông tin xác thực khác của Giao Dịch với bất kỳ bên thứ ba nào bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào. VinID không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành Viên có thể gánh chịu trong việc để lộ các thông tin thanh toán.4.3. Thành Viên tuyệt đối không được trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, phát tán bất kỳ chương trình, mã, công cụ hay hình thức nào khác để xâm nhập, can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của VinID và các Thành Viên khác. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và quy định của pháp luật.
 5. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng
  Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi thực hiện Giao Dịch trên Ứng Dụng VinID sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin.

IV. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

 1. VinID và Thương Nhân có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến Giao Dịch trên Ứng Dụng VinID theo quy định tại Quy Chế này và Hợp Đồng giữa Thương Nhân và VinID.
 2. Khi phát sinh tranh chấp, VinID đề cao và khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng thương lượng, hòa giải theo các bước sau:Bước 1: Khách Hàng/Thương Nhân có khiếu nại về Sản Phẩm cung cấp trên Ứng Dụng VinID phản ánh thông tin tới VinID qua email: [email protected].Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của VinID sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng/Thương Nhân, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, VinID sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp đó.Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của VinID thì VinID sẽ đề nghị Các Bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 3. Sau khi tranh chấp đã được giải quyết xong thì Khách Hàng/Thương Nhân có trách nhiệm thông báo lại cho VinID.

V. Quản lý thông tin xấu

 1. Thành Viên không được phép sử dụng các Tính Năng, tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại trên Ứng Dụng VinID vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VinID và đối tác của VinID; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Thành Viên vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 2. Thương Nhân không được đăng trên Ứng Dụng VinID bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 3. Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của VinID, Đối Tác Thanh Toán và/hoặc Thương Nhân khác và/hoặc Khách Hàng khác và/hoặc các đối tác khác của VinID, dưới mọi hình thức.
 4. VinID có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Ứng Dụng VinID bằng các biện pháp cần thiết, gỡ bỏ, xóa, điều chỉnh các thông tin đăng tài không chính xác, không phù hợp hoặc vi phạm mà không cần có sự đồng ý trước của Thành Viên. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam.

VI. Quyền và nghĩa vụ của VinID

 1. Quyền của VinID
  1.1. Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;1.2. Yêu cầu Thương Nhân bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên Ứng Dụng VinID phải cung cấp giấy chứng nhận, giấy phép, chấp thuận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản Phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).1.3. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Ứng Dụng VinID;1.4. Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên Ứng Dụng VinID bất cứ thời điểm nào nếu VinID nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Ứng Dụng VinID và/hoặc Thương Nhân khác trên Ứng Dụng VinID mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, VinID sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.1.5. Bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi tài sản trí tuệ của VinID thể hiện trên Ứng Dụng VinID theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Để làm rõ thêm, tài sản trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn liên quan và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Ứng Dụng VinID, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa (“Tài Sản Trí Tuệ”). Thương Nhân và Khách Hàng sẽ (i) không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài Sản Trí Tuệ và (ii) không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài Sản Trí Tuệ mà không được VinID chấp thuận trước bằng văn bản.1.6. Các quyền khác theo quy định tại Quy Chế này, Hợp Đồng và pháp luật.
 2. Nghĩa vụ của VinID
  2.1. Đăng ký Ứng Dụng VinID với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.2.2. Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên Ứng Dụng VinID.2.3. Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Ứng Dụng VinID được thực hiện chính xác, đầy đủ.2.4. Yêu cầu Thương Nhân cung cấp các thông tin theo quy định tại nghĩa vụ của Thương Nhân tại Quy Chế này.2.5. Nỗ lực tối đa để ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng Dụng VinID những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.2.6. Nỗ lực tối đa để loại bỏ khỏi Ứng Dụng VinID những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.2.7. Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.2.8. Hỗ trợ Khách Hàng và Thương Nhân trong việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan đến Giao Dịch trên Ứng Dụng VinID sau khi tiếp nhận được thông báo từ Khách Hàng và/hoặc Thương Nhân. Mặc dù vậy, không có điều khoản nào tại Quy Chế này ràng buộc VinID phải là bên trung gian tổ chức việc giải quyết tranh chấp hoặc đưa ra phán quyết, quyết định cho tranh chấp giữa Các Bên.2.9. Trong mọi trường hợp, VinID không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng Dụng VinID, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VinID.
 3. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
  3.1. VinID cam kết nỗ lực để hệ thống kỹ thuật của Ứng Dụng VinID được duy trì an toàn, ổn định và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ TMĐT.3.2. Mặc dù có quy định trên đây, VinID được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Ứng Dụng VinID không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật VinID, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng.3.3. Khi thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng VinID, Khách Hàng, Thương Nhân phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, VinID sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và Thương Nhân hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VinID.

VII. Quyền và nghĩa vụ của Thương Nhân

 1. Quyền của Thương Nhân
  1.1. Được hỗ trợ đăng bài, giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm do mình cung cấp trên Ứng Dụng VinID theo quy định tại Quy Chế này và hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua bán, cung cấp Sản Phẩm trên Ứng Dụng VinID.1.2. Được bán, cung cấp các Sản Phẩm trên Ứng Dụng VinID theo quy định của Quy Chế, Hợp Đồng và giao dịch được xác lập giữa Thương Nhân và Khách Hàng.1.3. Các quyền khác theo quy định tại Quy Chế này, Hợp Đồng và pháp luật.
 2. Nghĩa vụ của Thương Nhân
  2.1. Cung cấp đầy đủ và chính xác cho VinID các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân khi đăng ký sử dụng các Tính Năng trên Ứng Dụng VinID.2.2. Cung cấp đầy đủ thông tin về Sản Phẩm cung Cấp trên Ứng Dụng VinID, bao gồm thông tin về đặc tính của Sản Phẩm, giá cả, điều kiện giao dịch, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán và các thông tin khác theo quy định pháp luật.2.3. Cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép, chấp thuận đối với Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên bán trên Ứng Dụng VinID (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).2.4. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản Phẩm cung cấp trên Ứng Dụng VinID. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.2.5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.2.6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Ứng Dụng VinID.2.7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.2.8. Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên Ứng Dụng VinID theo quy định tại Hợp Đồng ký với VinID và quy định của Quy Chế này;2.9. Tự chịu mọi trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Ứng Dụng VinID;2.10. Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà VinID hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Ứng Dụng VinID. Trường hợp VinID phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, VinID có quyền:(i) Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc(ii) Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc(iii) Khấu trừ mọi chi phí mà VinID đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và VinID;

  2.11. Bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho những thiệt hại mà VinID và/hoặc Khách Hàng và/hoặc Thương Nhân khác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải chịu do hành vi vi phạm quy định của Quy Chế này và/hoặc Hợp Đồng.

  2.12. Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều khoản điều kiện của từng Tính Năng và quy định riêng cho từng Sản Phẩm (nếu có);

  2.13. Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và VinID;

  2.14. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VIII. Quyền và Nghĩa vụ của Khách Hàng

 1. Quyền của Khách Hàng
  1.1. Được đăng ký mở tài khoản Ứng dụng VinID.1.2. Được tự do mua các Sản Phẩm trên Ứng Dụng VinID, trừ trương hợp bị giới hạn khác đi theo quy định tại Quy Chế này hoặc theo chính sách riêng của Thương Nhân và VinID áp dụng cho từng Sản Phẩm tại từng thời điểm.1.3. Có quyền khiếu nại Thương Nhân với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Giao Dịch xác lập trên Ứng Dụng VinID và quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;1.4. Các quyền khác theo quy định của Quy Chế này và pháp luật.
 2. Nghĩa vụ của Khách Hàng
  2.1. Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng nhập, mật khẩu Tài Khoản VinID theo quy định tại Điều kiện – Điều khoản VinID – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup. VinID không chịu trách nhiệm với Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác xuất phát từ việc Khách Hàng để lộ mật khật và tên đăng nhập.2.2. Khi thực hiện giao dịch trên Ứng Dụng VinID, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Ứng Dụng VinID là chính xác, cập nhật và đầy đủ;2.3. Bồi thường cho những thiệt hại mà VinID và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;2.4. Thông báo ngay với VinID theo hotline/email Chăm sóc khách hàng của VinID khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên Ứng Dụng VinID;2.5. Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều khoản điều kiện của từng Tính Năng và quy định riêng cho từng Sản Phẩm (nếu có);2.6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IX. Điều khoản áp dụng và cam kết

 1. Quy Chế này có hiệu lực và được áp dụng từ thời điểm được đăng tải trên Ứng Dụng VinID và/hoặc website http://vinid.net. Khách Hàng và Thương Nhân khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Ứng Dụng VinID đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Quy Chế này.
 2. VinID bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy Chế này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng Dụng VinID và/hoặc website http://vinid.net và không cần phải thông báo trước. khi Khách Hàng và Thương Nhân tiếp tục sử dụng Ứng Dụng VinID sau khi Quy Chế mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng và Thương Nhân chấp nhận với những thay đổi đó.
 3. Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều khoản và điều kiện của các Tính Năng có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều khoản và điều kiện.
 4. VinID, Khách Hàng và Thương Nhân cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 5. Mọi thắc mắc, yêu cầu tới VinID xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:Công Ty Cổ Phần VinID
  (i) Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
  (ii) Điện thoại: 024-39749999
  (iii) E-mail: [email protected]
  (iv) Tổng đài CSKH (8h00-22h00 hàng ngày): 1900 6959

I. Phạm vi áp dụng

 1. Điều kiện – Điều khoản (“ĐKĐK”) Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập Đoàn Vingroup (“Chương Trình”) này được áp dụng đối với Khách hàng thân thiết (“KHTT”), Công ty Cổ phần VinID và các đối tác (“Đối Tác”) tham gia Chương Trình.
 2. Công ty cổ phần VINID (“Công Ty VinID”) – một công ty thành viên của Tập Đoàn Vingroup – Công ty CP (“Vingroup”) là đơn vị quản lý và vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình và là Đơn vị chủ quản sở hữu ứng dụng VinID.
  Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
  Điện thoại: 024-39749999.
  Email: [email protected]
 3. KHTT là tất cả các cá nhân từ đủ 6 tuổi trở lên đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản định danh khách hàng VINID (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt, sở hữu thẻ khách hàng thân thiết (“Thẻ VinID”), bao gồm thẻ vật lý và/hoặc ứng dụng di động VINID và/hoặc barcode thẻ VinID trong tài khoản của khách hàng trên website www.vinid.net (“Trang Web”) do Công ty VinID quản lý vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.
 4. Đối Tác bao gồm các Công ty thành viên của Vingroup, các đối tác chiến lược có thỏa thuận với Vingroup hoặc Công ty VinID và các đối tác khác của Chương Trình.
 5. Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTT thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm.

II. Quyền, trách nhiệm của KHTT, Công ty VinID và Đối Tác

 1. KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ Thẻ VinID/chủ Tài Khoản và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:
  (1) Được tích Điểm (như được định nghĩa tại Phần III của ĐKĐK này) vào Tài Khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích Điểm;
  (2) Được sử dụng Điểm tích lũy trong Tài Khoản;
  (3) Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ Thẻ VinID/chủ Tài Khoản từ Công Ty VinID và/hoặc Đối Tác.
 2. KHTT có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), Điểm tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”), Trang Web, nhắn tin theo cú pháp quy định của Chương Trình hoặc ứng dụng di động VINID.
 3. KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KHTT được hưởng các lợi ích từ Chương Trình.
 4. Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ VINID/Tài Khoản, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT không được cung cấp thông tin Thẻ/Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương Trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.
 5. KHTT đồng ý cho Công Ty VinID khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KHTT cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KHTT tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Công Ty VinID/ Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty VinID, Đối Tác. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm.
 6. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Trang Web, ứng dụng di động VinID, Tổng Đài, quầy Dịch vụ/Chăm sóc Khách hàng (“DVKH”), hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương Trình để tránh việc sử dụng Điểm trái quy định của Chương Trình. Công Ty VinID không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KHTT do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.
 7. Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Công Ty VinID phải được thực hiện thông qua Tổng Đài, email của Chương Trình hoặc tại các quầy DVKH của Công ty VinID.
 8. Thẻ VINID và Tài Khoản chỉ là công cụ trung gian do Công Ty VinID vận hành để ghi nhận và quản lý các ưu đãi mà KHTT được hưởng từ Chương Trình. Tất cả những ưu đãi, lợi ích mà KHTT được hưởng từ Chương Trình sẽ được Đối Tác cung cấp trực tiếp tới các KHTT.
 9. Công ty VinID/Đối Tác có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.
 10. Công Ty VinID/Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp:
  (1) Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty VinID, Đối Tác.(2) Khi Thẻ bị lợi dụng trong trường hợp Thẻ bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin Tài Khoản mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho Công Ty VinID.
 11. Công Ty VinID/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp:
  (1) Công ty VINID/Đối tác không thể chuyển Điểm/ ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty VINID;
  (2) Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình;
  (3) KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Công Ty VinID và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm;
  (4) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.
 12. Công Ty VinID và Đối Tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT.

Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KHTT liên quan đến số Điểm đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình trong Tài Khoản, Công Ty VinID không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

III. Điểm, tích lũy và sử dụng Điểm

 1. Điểm trong Tài Khoản của KHTT (“Điểm”) được dùng như một khoản bù trừ vào tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng trong Chương Trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
 2. Tất cả Điểm đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
 3. Thời hạn sử dụng Điểm: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch cuối cùng trên Thẻ/Tài Khoản.
 4. Các điều kiện liên quan (điều kiện Điểm khả dụng, giá trị tích Điểm, nguyên tắc hoàn trả Điểm, tỷ lệ quy đổi Điểm,…) và quy trình thủ tục tích Điểm, tiêu Điểm, chuyển đổi Điểm hoặc tính năng khác được tích hợp trên Thẻ/ Tài Khoản tại từng thời đểm sẽ tuân thủ theo từng chính sách cụ thể được Công Ty VinID công bố công khai trên Trang Web.

IV. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 1. KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Công Ty VinID qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương Trình được đăng tải tại Trang Web.
 2. KHTT cố ý sử dụng Thẻ/Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này.
 3. KHTT qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;
 4. Khi Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.
 5. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.
 6. Công Ty VinID bảo lưu quyền chấm dứt Chương Trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTT trước 30 ngày thông qua Trang Web và/hoặc một phương thức phù hợp khác. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTT của Chương Trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương Trình.

Điều khoản chung

 1. Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Trang Web có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Công Ty VinID hoặc theo yêu cầu của Đối Tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web.
 2. Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 3. ĐKĐK này được lập bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, trong trường hợp có sự mẫu thuẫn về nội dung của hai bản, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nhằm giúp gia tăng quyền lợi của khách hàng khi sở hữu thẻ Khách hàng thân thiết VinID, VinID xin thông báo tới chủ thẻ một số điều chỉnh, bổ sung trong Chính sách khách hàng thân thiết VinID.

I. Điểm VinID

 1. Giới thiệu chung
  Tên điểm: điểm VinID (Vinpoint)
  Giá trị điểm quy đổi: 1.000VNĐ = 1 điểm
 2. Các loại điểm VinID
  Có hai loại điểm:
  Điểm khả dụng: Là điểm Khách hàng có thể sử dụng để thanh toán đơn hàng phù hợp với quy định của chương trình.
  Điểm chưa khả dụng: Là điểm đã tích nhưng chỉ có thể tiêu sau 24 giờ kể từ thời điểm tích điểm.

II. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản

 • Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản trong chương trình.
 • Khách hàng cần xuất trình Thẻ VinID tại thời điểm giao dịch để được tích và tiêu điểm VinID.
 • Khách hàng cần cập nhật chính xác số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân trong tài khoản VinID của Khách hàng để được sử dụng quyền lợi tiêu điểm.

III. Phân loại hạng thẻ

 1. Điều kiện phân hạng:
  Hạng Thường: là các khách hàng sở hữu tài khoản VinID đã được kích hoạt và không thuộc đối tượng VIP (như mô tả dưới đây)- Hạng VIP: là khách hàng sở hữu tài khoản VinID đã được kích hoạt và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
  + Có giao dịch mua Bất động sản của các chủ đầu tư là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup (chính chủ trên Hợp đồng mua bán) hoặc mua xe ô tô của công ty thành viên Thuộc tập đoàn Vingroup (chính chủ trên Hợp đồng mua bán).+ Có tổng giá trị tiêu dùng lũy kế đối với các sản phẩm, dịch vụ được áp dụng tích điểm VinID từ 200 triệu đồng trở lên trong một kỳ xét hạng nêu tại mục 2 dưới đây.Lưu ý:
  – Điều kiện nâng hạng có hiệu lực từ ngày 01/04/2018
  – Chỉ công nhận giá trị hàng hóa, dịch vụ đối với các giao dịch có tích điểm VinID, trong đó:
  + Đối với hàng hóa/ dịch vụ do nhà cung cấp trong hệ sinh thái Vingroup: Giá trị giao dịch hợp lệ được công nhận để xét hạng bằng 100% giá trị giao dịch thực tế.
  + Giá trị tính xét hạng KHÔNG bao gồm điểm được tặng điểm, đổi điểm theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại, nạp điểm VinID qua Giftcard/Prepaid card/Giftcode và các hình thức khác mà không kèm theo giao dịch mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ
 2. Kỳ xét hạng VIP
  Kỳ xét hạng VIP được tính trong 12 tháng liên tiếp kể từ ngày phát sinh giao dịch tích điểm thành công đầu tiên (không áp dụng đối với các giao dịch nạp điểm Gift Card, chuyển điểm, đổi điểm,…) hoặc kể từ ngày nâng hạng từ Hạng thường lên Hạng VIP.Lưu ý: Đối với những khách hàng mở tài khoản trước ngày 01/04/2018, kỳ xét hạng được tính từ ngày 01/04/2018.
 3. Điều kiện duy trì hạng thẻ VIP
  Khách hàng có tổng giá trị tiêu dùng lũy kế từ 100 triệu đồng trở lên trong kỳ xét hạng. Nếu khách hàng không đảm bảo điều kiện này, khách hàng sẽ bị xuống hạng. (Cách thức xác định giá trị tiêu dùng để duy trì hạng giống với cách thức dùng để phân hạng)
 4. Hình thức thông báo
  VinID sẽ gửi thông báo tới khách hàng VIP ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc kỳ xét hạng bằng Email. Sau ngày kết thúc kỳ xét hạng, nếu khách hàng không đáp ứng điều kiện duy trì Hạng VIP, VinID sẽ chuyển hạng Thẻ VinID của khách hàng từ Hạng VIP xuống Hạng thường và khóa thẻ VIP của khách hàng trên hệ thống, đồng thời gửi thẻ Hạng thường đến địa chỉ khách hàng đăng ký.Lưu ý: Từ 15/03/2016, nếu khách hàng chuyển nhượng Bất động sản thì quyền lợi cấp thẻ VIP tương ứng với Bất động sản đó của khách hàng cũng sẽ bị chuyển nhượng theo.

IV. Quy định tích và tiêu điểm

 1. Cơ chế tích điểm
  – Khách hàng có thể tích điểm với các sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm dịch vụ tích tiêu điểm VinID” và bảng “Tỷ lệ tích điểm”công bố trên website.
  – Khách hàng được tích điểm theo tỷ lệ tích điểm (%) tương ứng với từng dịch vụ của các đơn vị thành viên theo quy định sau khi trừ chiết khấu/khuyến mại ngắn hạn (nếu có).
  – Được tích điểm trên cả giá trị hóa đơn được thanh toán bằng điểm VinID.
  – Không được tích điểm với các chương trình khuyến mãi đặc biệt, có nêu rõ “Không áp dụng tích điểm VinID”.
  – Một khách hàng không được tích điểm hoặc yêu cầu tách hóa đơn để tích điểm vào nhiều tài khoản VinID tại cùng một thời điểm.
 2. Cơ chế tiêu điểm
  – Khách hàng có thể tiêu điểm với các sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm dịch vụ tích tiêu điểm VinID” công bố trên website.
  – Chỉ điểm khả dụng mới được sử dụng để tiêu khi thanh toán.
  – Trong quá trình thanh toán, khách hàng được yêu cầu cung cấp số điểm muốn tiêu cụ thể cho từng lần thanh toán.
  – Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin về CMND hoặc Họ tên chủ thẻ khi tiêu điểm bằng thẻ vật lý VinID trong trường hợp Thu ngân yêu cầu.
 3. Hóa đơn Giá trị gia tăng
  Giá trị thể hiện trên hóa đơn Giá trị gia tăng là tổng giá trị sản phẩm/dịch vụ sau khi trừ đi giá trị điểm tiêu.

V. Quyền lợi của chủ thẻ VinID

 1. Chủ thẻ VinID được:
  – Tích điểm và tiêu điểm theo cơ chế chung thống nhất cho cả 02 hạng thẻ (Hạng thường và Hạng VIP) và theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ.
  – Tham gia các chương trình quay số trúng thưởng (nếu có).
  – Được nhận các thông tin về các chương trình qua Email khách hàng đăng ký và trên Website chính thức của chương trình.
  – Được hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ.
 2. Quyền lợi gia tăng dành cho Khách hàng VIP
  – Có quầy dịch vụ riêng tại các khách sạn, bệnh viện, sân golf… thuộc tập đoàn Vingroup trong điều kiện cho phép.
  – Được sử dụng Tổng đài CSKH VinID riêng biệt, không mất phí.
  – Ưu tiên check-in sớm, check-out muộn, nâng hạng phòng tại các khách sạn, resort của Vinpearl trong điều kiện cho phép.
  – Ưu tiên xếp hàng tại tất cả các đơn vị thành viên trong điều kiện cho phép (khám chữa bệnh, nhập học, nhà hàng, khách sạn, cáp treo…).
  – Được hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ theo thông báo của chương trình trong từng thời kỳ.

Xin trân trọng cám ơn quý khách!

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN
PRIVACY POLICY

Cập nhật ngày [09/10/2019]
Last updated on [October 09th 2019]

I. Nguyên Tắc Chung:
General Principles

 1. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách Bảo Mật VinID”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần VinID (“VinID” hoặc “chúng tôi”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin cuả các tổ chức, cá nhân (“Người Dùng” hoặc “quý khách”), bao gồm khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ: (i) truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu của VinID, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng di động VinID, website www.vinid.net, các website khác và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như facebook, Instagram, Twitter, …) thuộc sở hữu của VinID (“Kênh VinID”); (ii) là khách hàng thân thiết trong Chương trình Chăm Sóc Khách Hàng Thân Thiết của Tập Đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (“Vingroup”) (“Chương Trình”); và/hoặc (iii) sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ khác do VinID và Tập Đoàn Vingroup cung cấp (mục (i), (ii) và (iii) gọi chung là “Dịch Vụ”). Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật VinID này, các điều khoản điều kiện tương ứng và các quy định khác (nếu có).
  This privacy policy (“VinID Privacy Policy”) describes how VinID Joint Stock Company (“VinID” or “we”) collects, receives, compiles, stores, uses, processes, discloses, shares and keeps confidential the information of relevant organizations and individuals (“User” or “you”), including customers, agents, suppliers, partners, contractors and service providers who: (i) access, use customer interaction channels owned by VinID, including but not limited to: VinID mobile application, www.vinid.net website, other websites and groups on social networks (such as Facebook, Instagram, Twitter) owned by VinID (“VinID Channel”); (ii) loyal customers in Loyalty Program of Vingroup – Joint Stock Company (“Vingroup“) (“Program“); and/or (iii) use other goods, services provided by VinID and Vingroup (items (i), (ii) and (iii) are collectively referred to as “Services“). Please read this VinID Privacy Policy, the relevant terms and other conditions (if any) carefully.
 2. Chính Sách Bảo Mật VinID này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách bảo mật riêng.
  VinID Privacy Policy does not apply to any services, products, websites, or content that are offered by third parties or have their own privacy policy.
 3. Thông Tin Người Dùng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học có thể được VinID thu thập khi cần thiết.
  “User Information” means any information, data that can be used to identify the User or upon which the User is identified, such as name, nationality, telephone number, payment card and bank details, personal preferences, email address, location, photo, ID card/citizen identity card, date of birth, marital status, insurance information, transactional information, access history, customer journey. In addition, some information having sensitive nature such as race, health, religious beliefs, political views and biometric data may also be collected by VinID when necessary.
 4. Người Dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính Sách Bảo Mật VinID. Tại từng thời điểm, VinID có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật VinID này. VinID sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật VinID được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website www.vinid.net. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh VinID, tiếp tục tham gia Chương Trình hoặc sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Người Dùng đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật VinID sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.
  The User has read, understood, and agreed with the content of VinID Privacy Policy. From time to time, VinID may at its discretion amend, supplement, and/or update this VinID Privacy Policy. VinID will post the amended, supplemented and/or updated VinID Privacy Policy  on www.vinid.net website. The User’s continued use, access to any VinID Channel, continued participation in the Program or use of the Services constitutes the User’s consent to the content of that amended, supplemented, and/or updated VinID Privacy Policy.
 5. Các khái niệm trong Chính Sách Bảo Mật VinID này áp dụng như nhau cho cả dạng số ít và số nhiều của các thuật ngữ được định nghĩa. Các từ “bao gồm” sẽ được coi là đi kèm với cụm từ “không giới hạn”.
  The definitions in this VinID Privacy Policy apply equally to the singular and plural forms of defined terms. The words “include” will be considered to be accompanied by the word “without limitation to”.
 6. Chính Sách Bảo Mật VinID được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
  VinID Privacy Policy is made bilingual in Vietnamese and English, in the event of any discrepancy between Vietnamese version and English version, the Vietnamese version shall prevail.
 7. Chính Sách Bảo Mật VinID này bao gồm các nội dung sau:
  VinID Privacy Policy includes the following contents:(a) Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập
  User Information we collect

  (b) Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng
  How we store and protect User Information

  (c) Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng
  How we use User Information(d) Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng
  How we share User Information

  (e) Truy cập và lựa chọn
  Access and Choice

  (f) Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
  Contacts, Notices, and Revisions

  (g) Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
  Additional Information for the EU

II. Thông Tin Người Dùng được chúng tôi thu thập
User Information we collect

Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách.
We collect User Information during the course of providing Services to you.

Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau:
The information we collect and the forms of collection are as follows:

 1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ.
  Information you give us: We collect any information you provide us in relation to the Services.(a) Trong các trường hợp, bao gồm: (i) để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh VinID, tham gia Chương Trình, sử dụng các dịch vụ, hàng hóa do VinID cung cấp; (ii) tham gia các cuộc thi, trò chơi hoặc sự kiện do VinID tổ chức; (iii) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân, xác thực giao dịch; và/hoặc (iv) thực hiện các khảo sát, điều tra,…
  In the following cases, the information includes those used: (i) to conduct transactions, accountregistration, log in, interact with VinID Channel, participate in the Program, use services and goods provided by VinID; (ii) to participate in contests, games or events organized by VinID; (iii) to use biometric functions to identify individuals and authenticate transactions; and/or (iv) to conduct surveys, investigations, etc.(b) Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. VinID không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.
  The User is responsible for ensuring that the information provided by the User is complete, accurate and up-to-date to ensure the interests of the User in accordance with the use of the corresponding service. VinID will not be held responsible in case the User provides inaccurate or incomplete information pursuant to the relevant terms of Service.

  (c) Với những Người Dùng dưới 15 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Người Dùng cho VinID; chịu ràng buộc theo Chính Sách Bảo Mật VinID này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của người dưới 15 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. VinID có quyền từ chối Người Dùng tiếp cận Kênh VinID hoặc cung cấp các Dịch Vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người Dùng dưới 15 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
  For Users under the age of 15, please ensure to obtain full consent and approval of parents or legal guardians to provide the User Information to VinID, who shall be bound by this VinID Privacy Policy and are responsible for the behavior of the User under the age of 15 under their legal guardian. VinID reserves the right to refuse the User’s access to the VinID Channel or provide related Services if there is evidence that the User whose age is under 15 has not obtained the above consent and approval from his/her parent or legal guardian.(d) Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng có và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho VinID và đối với việc VinID sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Bảo Mật VinID này.
  In the event that the User provides the information of a third party, the User represents and warrants that the User has fully obtained such third party’s consent and approval for the User to provide information to VinID and for VinID to use such information, which will be subject to the terms and conditions in this VinID Privacy Policy.

  (e) Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho VinID sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (i) bí mật nhà nước, (ii) bí mật kinh doanh; và (iii) bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.
  The User represents and warrants that the information that the User provides to VinID will not fall into any of the following types of information: (i) state secrets, (ii) business secrets; and (iii) any other information that the User is not permitted to provide in accordance with the laws or confidential agreements.

 2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người Dùng tương tác với Dịch Vụ.
  Automatic Information: We automatically collect certain types of information when the User interacts with the Services.VinID có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người Dùng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Người Dùng, thông tin giao dịch mà Người Dùng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Người Dùng ghé thăm từ Kênh VinID và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).
  VinID reserves the right to collect information, data related to the activities performed by the User within the Services, including but not limited to information, data about service and good providers for the User, information of transactions performed by the User (type of goods, service, location, time of transaction), payment method (excluding important data of payment cards which includes detailed card number, CVV number), device information (such as IP address, operating system, browser type, hardware specifications, UDIDs, MEIDs, location, address of referring website (if any), pages visited by the User from VinID Channel and mobile applications, number of visits, responses, file’s name, versions and advertising identities and other relevant information (if any)).
 3. Thu thập và sử dụng Cookies
  Collection and use of Cookies

  (a) VinID và các bên thứ ba mà VinID hợp tác có thể sử dụng các phương thức tự động, như tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons), công cụ định danh quảng cáo hoặc các phương pháp tự động khác (gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng Kênh VinID để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và được lưu trữ tại máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà VinID gửi, trên các Kênh VinID, và tại một số địa điểm khác. Cookies có thể truyền tải Thông Tin Người Dùng và việc sử dụng Dịch Vụ về VinID hoặc các đơn vị được VinID chỉ định. Cookies được thu thập cho các mục đích bao gồm:
  VinID and the third parties with whom VinID partners may use automated methods, such as cookies, web beacons, advertising identifiers or other automated methods (collectively, “Cookies“) relating to the use of the VinID Channel to identify your browser or device, learn more about your preferences, provide you with essential features and services; and for other additional purposes. Cookies may contain unique identifiers and are stored on the User’s computer or mobile device, in emails sent by VinID, on VinID Channel, and in other locations. Cookies may transmit User Information and use of the Services to VinID or other entities designated by VinID. Cookies are collected for the following purposes:(i) Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng Dịch Vụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
  Identifying you when you log in to use the Services. This allows us to provide you with personalized recommendations, to display personalized content and to provide other customized features and services.

  (ii) Lưu các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của quý khách.
  Saving the options you have approved. This allows us to respect what you like and dislike, such as your language preferences and configuration.

  (iii) Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  Conducting diagnosis and analysis to improve our services.

  (iv) Ngăn chặn hành vi gian lận.
  Preventing fraud.

  (v) Cải thiện an ninh.
  Improving security.(vi) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
  Providing content, including advertisements, relevant to your interests on our websites and third party websites.(vii) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.
  Measuring and analysing the quality of the Services.

  (b) Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các Kênh VinID.
  Cookies allows you to take advantage of some of our essential features. For example, if you block or reject our Cookies, you will not be able to use certain products or services that require you to log in or you may have to manually adjust a number of options or select the language each time you access VinID Channel again.

  (c) Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông Tin Người Dùng khi quý khách tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông Tin Người Dùng họ thu thập với Thông Tin Người Dùng khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.
  Approved third parties may also set Cookies to collect User Information when you interact with the Services. These third parties often include search engines, measurement and analytics service providers, social networks and advertising companies. Third parties use Cookies in the content distribution process, including advertisements related to your interests, to measure the effectiveness of advertising and perform some services on our behalf. Third parties may associate the User Information they collect with other User Information they have about the User from other sources. We do not necessarily have access to or control of the Cookies they use.

  (d) VinID có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng thu thập qua Cookies không mang tính nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.
  VinID may share User Information collected via Cookies that are not personally identifiable with third parties, such as location data, advertising identifiers or general account identifiers (such as email addresses), to facilitate advertisements display.

  (e) Quý khách có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của mình. Quý khách cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Thông Tin Người Dùng này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. Nếu quý khách tắt tất cả Cookies, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển Cookies sang hoặc từ trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại vào Dịch Vụ và một số tính năng, kênh và dịch vụ có thể không hoạt động.
  You may manage your browser Cookies by adjusting the setting of your browser, blocking or deactivating Cookies, by clearing your browsing history and clearing the cache from your internet browser. You may also restrict our sharing of some of this User Information through your mobile device settings. If you disable all Cookies, neither we nor any third party will be able to transfer Cookies to or from your browser. However, if you do this, you may have to manually adjust some options each time you revisit the Services and some features, channels, and services may not work.

 4. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi có Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.
  Information from other sources: We may collect User Information from other sources, including service providers, partners, referral programs, when the User adds information of third parties in surveys, investigations, promotions or similar forms and other publicly available sources. When we collect User Information from other sources, we ensure that such data is transmitted to us in compliance with applicable laws.

III. Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Người Dùng
How we store and protect User Information

 1. Tại VinID, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách. Mọi Thông Tin Người Dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của VinID hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho VinID theo quy định của pháp luật và Chính Sách Bảo Mật VinID này.
  At VinID, security is our highest priority. Our systems are designed to take into account the security and privacy of your information. All User Information is stored and kept confidential by VinID’s system or service provider for VinID in accordance with the law and this VinID Privacy Policy.
 2. Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, VinID sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. VinID có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. VinID cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Người Dùng.
  When collecting and receiving data, VinID will exert its best endeavours to the permitted extent to store and protect the User Information on the server system and these User Information will be secured by firewalls system, access control measures, data encryption. VinID has appropriate technical and security measures to prevent as much as possible to the permitted extent the unauthorized access and use of User Information. VinID also regularly cooperates with security experts to update the latest information on network security to ensure the safety of User Information.
 3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của VinID hoặc đơn vị liên kết/hợp tác dịch vụ thông qua Kênh VinID.
  The information of your payment card issued by financial institutions is protected by us according to international standards with the principle that no important data of the payment card (card number, full name, CVV number) will be collected by our system. Your payment transaction is made on the system of an affiliated banks of VinID or a partner providing service through VinID Channel.
 4. Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống VinID, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
  The User may not use any tools, programs or methods to illegally interfere with the system or alter the data structure of any Services, nor any other activities to spread, promote activities with the purpose of intervening, sabotaging or infiltrating the VinID system’s data, as well as activities violating Vietnamese laws. In case we detect a violation, we reserve the right to transfer information about the violation to the competent authorities in accordance with the law.
 5. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).
  You are responsible for protecting your account information and may not provide any information related to your account, password or authentication methods (eg, OTP) accessed on websites, applications, software, and other tools (if any).
 6. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi quý khách sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. Mặt khác, Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo, các công ty thuộc Vingroup hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của VinID. Do đó, VinID sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.
  We are not responsible for problems arising when you use the Services from tools, interfaces other than the official websites, applications, software which are allowed to be used for the Services. In addition, the Services may contain links to and from services of partners’ networks, advertising companies, Vingroup’s companies or their affiliates. Please be noted that each party will have its own privacy policy, and the storage, security and use of information provided to these parties is outside VinID’s control. Therefore, VinID will not assume any liability or responsibility for the storage, security and use of this information. Please check these parties’ privacy, security or similar policies before sending any personal data to them.
 7. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc VinID không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật VinID này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.
  We store User Information to ensure that you are able to use the Services continuously, and store it for as long as necessary to fulfill the Purpose, or as otherwise required by law (including for tax and accounting purposes), or to perform other work as notified to you in advance. The period of time we retain specific User Information varies depending on the Purpose. When the User Information is no longer needed for the provision of the Services or Purpose or VinID no longer has a business or legal purpose to retain User Information, we will take steps to prevent the access to or use of User Information for any purpose other than to comply with this VinID Privacy Policy, or for the security, confidentiality, fraud detection and prevention purposes.
 8. Thông Tin Người Dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Bảo Mật VinID này và được cho phép theo pháp luật liên quan.
  User Information may be stored in, accessed from or transmitted to many countries, including Vietnam. When we transfer your User Information to other countries, we will ensure that such information is transferred in accordance with this VinID Privacy Policy and is permitted under the relevant laws.

IV. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Người Dùng
How we use User Information

 1. Chúng tôi và Tập Đoàn Vingroup sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:
  We and Vingroup Group use your User Information to operate, provide and improve the Services, for our uses (“Purpose“) including:(a) Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ:
  Providing, personalizing, maintaining and improving its products and Services:

  (i) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người Dùng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của VinID hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người Dùng trong quá trình tham gia sử dụng Dịch Vụ;
  To provide services/utilities to the User, introduce new products and services of VinID or partners based on the needs and preferences of the User during participating in using the Services;

  (ii) Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người Dùng, xác minh danh tính Người Dùng;
  To create, administer and update the User’s accounts, verify the User’s identity;(iii) Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ;
  To manage, operate, provide and/or administer the User’s usage and activities when you use the Services.(iv) Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
  To confirm transactions and process payments;

  (v) Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
  To propose, acquire, provide or facilitate insurance or financial solutions;

  (vi) Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người Dùng, chẳng hạn như nhận diện sở thích, danh sách các ứng dụng yêu thích và thông tin quan tâm, đề xuất Dịch Vụ;
  To enable features to personalize the User experience, such as interest identification, list of favorite apps and information of interest, suggesting the Services;

  (vii) Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
  To perform internal operations necessary to provide services, including troubleshooting software failures and operational issues, conducting data analysis, testing and diagnosis, monitoring and analyzing the usage trends and activities;

  (viii) Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
  To protect the security or integrity of the Service and any facilities or equipment used to provide the Services;

  (ix) Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi;
  To process and manage rewards, awards or incentives;

  (x) Cho phép liên lạc giữa các Người Dùng, giữa Người Dùng với VinID hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết; và
  To enable communications between Users, between Users and VinID or between Users and associated partners; and

  (xi) Cho phép các đối tác của VinID quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ.
  To allow VinID partners to manage and allocate resources to provide services.

  (b) Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:
  Measuring, supporting and improving the Services:

  (i) Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người Dùng, trao đổi giữa Người Dùng và VinID, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người Dùng;
  To communicate, support communication with Users, exchange between Users and VinID, and handle valid User requests;

  (ii) Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
  To investigate and locate areas of concern;

  (iii) Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của VinID;
  To monitor and improve responses from VinID’s customer support;

  (iv) Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
  To notify the steps taken to resolve customer support issues;

  (v) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác; và
  To store, manage, provide for incident recovery or other similar purposes; and

  (vi) Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch Vụ.
  To measure usage, analyze performance, find ways to improve and develop the Service.

  (c) Nghiên cứu phát triển
  Researching and developing

  Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người Dùng tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của VinID, cải tiến các Dịch Vụ để nâng cao trải nghiệm của Người Dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật;
  To carry out research, analysis, testing and development activities including but not limited to data analysis, surveys, product and service development and/or customer profiling, to analyze how Users conduct activities on VinID’s platforms, improve Services to enhance User experience, develop new features, products and services and facilitate financial and insurance solutions and simutanously protect data, improve and enhance safety, security and confidentiality.

  (d) Tiếp thị và quảng bá
  Marketing and promotion

  (i) Gửi tới Người Dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, VinID và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.
  To send to the User, by means in accordance with the laws, notices, updates, documents, advertising information, promotions, wishes, invitations, participation management and other documents relating to the Services, VinID and its sponsors, partners, sponsors and advertisers of products, services, events or promotions.

  (ii) VinID có thể liên lạc tiếp thị qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và qua email.
  VinID may contact for marketing purpose by post, phone call, short message service, online messaging service, text notification and email.

  (iii) Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của VinID tại từng thời điểm.
  You may cancel your subscription to  marketing and promotional information by following VinID’s instructions from time to time.

  (e) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; thực thi ĐKĐK hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
  Compliance with legal obligations: We have a legal obligation to collect, use or store your User Information in certain circumstances, including when required, when consulted, recommended or required by legal advisors or any legal provisions, bylaws, documents or requests of the government or local or foreign authorities, at the request of competent authorities, including without limitation to the obligation to disclose information and reports in accordance with the law on sales promotion, record keeping, audit, investigation and settlement of complaints or disputes, and compliance with court order or legal requirements, documents or requests of the government or other regulations; enforcing T&C or other agreements; and protect our rights or property in the event of a complaint or dispute.

  (f) Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng:
  Preventing fraud and abuse, credit risk:

  (i) Cho việc định danh và/hoặc xác minh thông tin Người Dùng;
  For the identification and/or verification of User information;

  (ii) Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người Dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người Dùng trong Dịch Vụ;
  To detect, prevent fraudulent, sabotage activities against User’s account, or tampering with the user’s identity in the Services;

  (iii) Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa VinID và Người Dùng trong Dịch Vụ;
  To prevent or investigate any fraud, illegal activity, misconduct or omission related to the use of the Service or any other activity arising out of the relationship between VinID and the User in the Services;

  (iv) Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của VinID;
  To identify deceit, fraud, misconduct or omission of partners and provide personal feedback to partners of VinID;

  (v) Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; và
  To detect, prevent and prosecute crime; and

  (vi) Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.
  To use grading methods to assess and manage risk.

  (g) Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có).
  Other legal purposes that are consistent with the goals of the Service (if applicable)

 2. Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của quý khách, chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.
  For purposes of using User Information that are not mentioned above and/or that require your specific consent, we may obtain your consent to use User Information for such specific purpose when we contact you.

V. Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng
How we share User Information

Thông Tin Người Dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông Tin Người Dùng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Người Dùng, trong phạm vi cần thiết, như được nêu dưới đây, theo Chính Sách Bảo Mật VinID này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông Tin Người Dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật VinID này.
User Information is an important part of our operations, and we do not sell User Information to others. We only share User Information, to the extent necessary, as set out below, in accordance with this VinID Privacy Policy. The parties who are sharing the access to User Information must commit to strictly comply with the provisions of law and related provisions in this VinID Privacy Policy.

(a) Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
Complying at the request of the competent state authority, or as required by law;

(b) Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với Người Dùng khác trong trường hợp Người Dùng sử dụng công cụ nhắn tin, liên lạc trên Kênh VinID;
Sharing User Information with other Users in the event that Users use messaging and communication tools on VinID;

(c) Cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với đối tác theo yêu cầu của Người Dùng. Ví dụ khi Người Dùng yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác VinID hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác VinID cung cấp, VinID có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng của Người Dùng với các đối tác đó. Các đối tác của VinID bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của VinID hoặc ứng dụng của VinID tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác dịch vụ vận chuyển hoặc các đối tác kinh doanh mà VinID hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác;
Providing and sharing User Information with partners at the User’s request. For example, when a User requests a service through a VinID partner or uses a promotion offered by a VinID partner, VinID may share the User’s User Information with those partners. VinID’s partners include those integrated with the VinID application or the application of VinID integrated with the system of partners, transportation service partners or business partners that VinID cooperates to provide: promotions, competitive services, or other special services;

(d) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác trong Tập Đoàn Vingroup (gọi chung là “Tập Đoàn Vingroup”) và các đối tác;
Exchanging, providing and sharing User Information with its subsidiaries, affiliates, companies within the corporate group model, branches and other related entities within the Vingroup Group (collectively, “Vingroup Group“) and partners;

(e) Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Người Dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với VinID hoặc thay mặt VinID; đối tác bảo hiểm và tài chính;
We may provide User Information to suppliers, consultants, marketing partners, research companies and other service providers or business partners. This includes: payment processing and support departments; anti-money laundering service; server providers, information technology service providers, cloud storage providers; advertising partners and advertising platform vendors; data analysis providers; research partners, including those conducting surveys or research projects cooperating with VinID or on behalf of VinID; insurance and financial partners;

(f) Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông Tin Người Dùng các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ của VinID: VinID có thể chuyển Thông Tin Người Dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.
Exchanging, providing, and sharing User Information with third parties who are VinID’s advisers, experts, agents or service providers, subcontractors: VinID may transfer User Information to advisors, experts and subcontractors to deploy the work, services suitable for the intended use;

(g) Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Người Dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Bảo Mật VinID này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp VinID hoặc phần lớn tài sản của VinID được một công ty khác mua, Thông Tin Người Dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
Corporate transfer: In the course of business development, we may sell or buy other businesses or services. In such transactions, User Information is generally one of the transferred business assets but must still comply with the provisions of this VinID Privacy Policy (or otherwis approved by the customer). In addition, in the event that VinID or most of VinID’s assets are purchased by another company, the User Information will automatically become one of the transferred assets.

(h) Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người Dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
Disclosing accounts and User Information when we believe it is appropriate to comply with the law, to enforce or apply our other terms and agreements, or to protect the rights, property or security of VinID, Users, or any other person. The above tasks may include exchanging information with other companies and organizations to prevent and detect fraud and reduce risks.

(i) Trong các trường hợp khác, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Người Dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.
Other than the foregoing, you will receive notice when User Information may be shared with third parties and you will have the right to refuse to share information.

VI. Truy cập và lựa chọn
Access and Choice

 1. Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Dịch Vụ. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
  You may view, update and delete certain information about your account and interactions with the Services. If you cannot access or update your information yourself, you can always contact us for assistance.
 2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của VinID tại từng thời điểm.
  You have several options regarding the collection and use of your User Information. Many Services include functionality that allows you to customize how your information is being used. You may choose not to provide certain information, but then you may not be able to take advantage of certain Services. Please follow VinID’s instructions from time to time.(a) Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của VinID tại từng thời điểm. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.
  Account information: If you want to add, update or delete information related to your account, please follow VinID’s instructions from time to time. When you update or delete any information, we usually keep a copy of the previous version.(b) Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách theo hướng dẫn của VinID tại từng thời điểm. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.
  Contact: If you do not want to receive promotional messages from us, please unsubscribe or adjust your communication preferences according to VinID’s instructions from time to time. If you do not want to receive in-app notifications from us, please adjust your app or device notification settings.

  (c) Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của VinID tại từng thời điểm.
  Advertistisement: If you do not want to see interest-based advertising, please adjust accordingly pursuant to VinID’s instructions from time to time.

  (d) Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.
  Browsers and devices: The Help feature on most browsers and devices will tell you how to prevent your browser or device from accepting new Cookies, how to notify your browser when you receive new Cookies or how to disable the Cookies function completely.

VII. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
Contact information, notices and modifications

 1. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Bảo Mật VinID này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra Kênh VinID thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. VinID có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật VinID này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật VinID cập nhật trên Kênh VinID liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật VinID này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
  Our business activities are constantly changing and this VinID Privacy Policy may also be amended. You should visit and check VinID Channel regularly to update the latest changes. VinID reserves the right to amend, update or adjust the terms of this VinID Privacy Policy at any time by publishing the updated VinID Privacy Policy on the relevant VinID Channe. By continuing to use the Services after any modification, update or modification of this VinID Privacy Policy, the Users express its acceptance of such modification, update or modification.
 2. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin tại VinID hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline của VinID 19006959hoặc gửi email đến địa chỉ: [email protected].
  If you have any questions about information security at VinID or would like to contact our information control unit, please contact us and we will try to answer the question. You can also contact us at the hotline number of VinID 19006959 or send an email to: [email protected].

VIII. Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
Additional Information for the EU

Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về bảo mật thông tin và quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng Thông Tin Người Dùng của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.
We provide additional information about the information security and privacy, the collection and use of User Information of our prospective and current customers located in the European Economic Area.

 1. Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Người Dùng. Công ty Cổ phần VinID (địa chỉ tại số 7 Bằng Lăng 1, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam) là đơn vị kiểm soát các Thông Tin Người Dùng được thu thập hoặc xử lý theo Chính Sách Bảo Mật VinID này.
  Controller of Personal Information. VinID Joint Stock Company (at No. 7 Bang Lang 1 street, Viet Hung, Long Bien, Hanoi, Vietnam) is the controller of the personal information collected or processed under this VinID Privacy Policy.
 2. Xử lý. Chúng tôi xử lý Thông Tin Người Dùng của quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:
  Processing. We process User Information on one or more of the following legal bases:– Cần thiết để ký kết hợp đồng với quý khách hoặc với tổ chức mà quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp các Dịch Vụ, để phản hồi các yêu cầu từ quý khách, hoặc để hỗ trợ khách hàng;
  As necessary to enter into a contract with you or a legal entity you represent, to perform our contractual obligations, to provide the Serices, to respond to requests from you, or to provide customer support;

  – Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Mục 2 của Chính Sách Bảo Mật VinID này;
  Where we have a legitimate interest, as described in Section 2 of this VinID Privacy Policy;– Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;
  As necessary to comply with relevant law and legal obligations;– Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc
  Respond to lawful requests and orders; or– Dựa trên sự chấp thuận của quý khách tại Chính Sách Bảo Mật VinID này.
  With your consent in this VinID Privacy Policy.

 3. Quyền của quý khách. Theo quy định của pháp luật, quý khách có các quyền sau:
  Your Rights. Subject to applicable law, you have the right to:– Hỏi chúng tôi có đang nắm giữ Thông Tin Người Dùng về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao Thông Tin Người Dùng đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;
  Ask whether we hold User Information about you and request copies of such User Information and information about how it is processed;– Yêu cầu đính chính Thông Tin Người Dùng không chính xác;
  Request that inaccurate User Information be corrected;

  – Yêu cầu xóa Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
  Request deletion of User Information that is no longer necessary for the purposes underlying the processing, of information processed based on consent which is withdrawn, or of information processed not in compliance with applicable legal requirements;

  – Yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý Thông Tin Người Dùng khi hoạt động xử lý không phù hợp;
  Request us to restrict the processing of User Information where the processing is inappropriate;– Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;
  Object to the processing of personal data;

  – Yêu cầu luân chuyển Thông Tin Người Dùng mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý Thông Tin Người Dùng đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với quý khách và được thực hiện bằng phương thức tự động; và
  Request portability of User Information that you have provided to us (which does not include information derived from the collected information), where the processing of such User Information is based on consent or a contract with you and is carried out by automated means; and

  – Gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.
  Lodge a complaint with the supervisory authority.

Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và quý khách là Người Dùng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách không phải là Người Dùng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Mục VII ở trên.
You can exercise your rights of access, rectification, erasure, restriction, objection, and data portability by contacting us. If you wish to do any of these things and you are User, please contact us. If you are not our User, please contact us at the address under Section VII above.

Khi quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý Thông Tin Người Dùng của mình cho một mục đích cụ thể, quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của quý khách cho mục đích đó.
When you consent to our processing your User Information for a specified purpose, you may withdraw your consent at any time, and we will stop any further processing of your data for that purpose.

Chuyển thông tin ra ngoài Liên Minh Châu Âu. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Người Dùng của quý khách ra ngoài Liên Minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật VinID này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.
Transfers outside of the EU. When we transfer your User Information outside the EU we do so in accordance with the terms of this VinID Privacy Policy and applicable data protection law. This may include the transfer of data pursuant to data transfer agreements that incorporate the Standard Contractual Clauses approved by the EU Commission.

TRƯỚC KHI MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÍ, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC NỘI DUNG TẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ NÀY (“CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG”).
BEFORE OPENING AND USING AN E-WALLET ACCOUNT, USER READS, COMPREHENSIVELY UNDERSTANDS ANF AGREES WITH CONTENT OF THIS GENERAL TERMS ON THE UTILIZATION OF E-WALLET (“GENERAL TERMS”).

NGƯỜI SỬ DỤNG CŨNG HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, VINID PAY CÓ QUYỀN ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC LƯỢC BỎ BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY (“CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI”) TẠI BẤT KÌ THỜI ĐIỂM NÀO THEO TOÀN QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA VINID PAY. TRỪ KHI ĐƯỢC VINID PAY QUY ĐỊNH KHÁC ĐI, CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SẼ CÓ HIỆU LỰC NGAY TẠI THỜI ĐIỂM ĐƯỢC VINID PAY ĐĂNG TẢI LÊN GIAO DIỆN VÍ ĐIỆN TỬ VÀ/HOẶC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÓ ĐỊA CHỈ WWW.VINID.NET (“TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VINID”) MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC CHO NGƯỜI SỬ DỤNG. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÍ SAU THỜI ĐIỂM CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐƯỢC HIỂU LÀ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI. NẾU NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI, NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐÓNG VÀ NGỪNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÍ NGAY LẬP TỨC.
USER ALSO ACKNOLEDGES AND AGREES THAT, VINID PAY HAS ALL RIGHTS TO AMEND, ADJUST, SUPLLEMENT OR ELIMINATE ANY PARTS OF THIS GENERAL TERMS AND CONDITIONS (“AMENDMENTS”) AT ANY TIME AT VINID PAY’S SOLE DISCRETION. EXCEPT FOR OTHERWISE REGULATED, ALL AMENDMENTS SHALL TAKE EFFECT AT THE TIME OF BEING PUBLISHED BY VINID PAY ON THE E-WALLET DISPLAY AND/OR WEBSITE AT THE ADDRESS: WWW.VINID.NET (“WEBSITE OF VINID”) WITHOUT ANY PRIOR NOTICE TO USER. BY CONTINUING TO RETAIN AND USE E-WALLET ACCOUNT AFTER THE TIME OF PUBLISHING AMENDMENTS, USER SHALL BE DEEMED TO AGREE WITH SUCH AMENDMENTS. IF USER DOES NOT AGREE WITH THE AMENDMENTS, USER MAY CLOSE AND CEASE USING THE E-WALLET ACCOUNT IMMEDIATELY.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA
ARTICLE 1. DEFENITIONS

Trong Các Điều Khoản Chung này, các từ và cụm từ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:
In this General Terms, the words and phrases hereunder shall have meaning as following:

 1. VinID Pay” có nghĩa là Công ty Cổ phần VinID Pay, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107537799, được phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo Giấy phép 89/GP-NHNN ngày 16/09/2019 (cấp lại lần thứ 2) của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
  VinID Pay” means VinID Pay Joint Stock Company, a company established and incorporated under Enterprise Registration Certificate No. 0107537799, permitted to exercise intermediary payment services business under License No. 89/GP-NHNN dated September 16, 2019 (2nd issuance) by State Bank of Vietnam.
 2. Tài Khoản Ví” có nghĩa là tài khoản ví do Người Sử Dụng mở, duy trì và sử dụng trên Ví Điện Tử hoặc trên nền tảng ứng dụng công nghệ cũ của VinID Pay.
  Wallet Account” means an wallet account opened, retained and used by User on E-Wallet or on the previous application platforms of VinID Pay.
 3. Người Sử Dụng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Ví Điện Tử của VinID Pay.
  User” means individuals or organizations using E-Wallet of VinID Pay.
 4. Ngày Làm Việc” có nghĩa bất kỳ ngày nào không phải là Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật hoặc quyết định của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.
  Working Day” means any days except Saturday or Sunday or holidays in compliance with law or decision of competent state authorities in Vietnam.
 5. Ví Điện Tử” có nghĩa là dịch vụ ví điện tử do VinID Pay được phép cung cấp trên nền tảng ứng dụng thương mại điện tử của VinID (phân vùng ví điện tử).
  E-Wallet” means e-wallet services that VinID Pay is permitted to supply on the e-commerce platform of VinID (e-wallet section).
 6. Giao Dịch” có nghĩa là các giao dịch dân sự được giao kết giữa Người Sử Dụng và ĐVCNTT, mà việc sử dụng Ví Điện Tử trong thanh toán hoặc chuyển tiền được thỏa thuận là một phần của giao dịch.
  Transaction” means any civil transactions entered into by User and Merchant, in which, the use of E-Wallet in payment or money transfer is consented as a part of such transaction.
 7. ĐVCNTT” có nghĩa là tổ chức hoặc cá nhân có xác lập giao dịch dân sự với Người Sử Dụng và thỏa thuận về việc sử dụng Ví Điện Tử trong thanh toán hoặc chuyển tiền.
  Merchant” means any organizations and individuals who enter into a civil transaction with User and agree to use E-Wallet in payment or money transfer.
 8. VinID” có nghĩa là Công ty Cổ phần VinID, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108372860, là công ty con của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và là công ty mẹ của VinID Pay.
  VinID” means VinID Joint Stock Company, a company established and incorporated under Enterprise Registration Certificate No. 0108372860, being a subsidiary of Vingroup Joint Stock Company and the parent company of VinID Pay.
 9. Tập Đoàn Vingroup” có nghĩa là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101245486 và tất cả các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.
  Vingroup” means Vingroup Joint Stock Company, a company established and incorporated under Enterprise Registration Certificate No. 0101245286 and all subsidiaries and affiliates of Vingroup Joint Stock Company.
 10. Bên” có nghĩa là Người Sử Dụng hoặc VinID Pay và “Các Bên” có nghĩa là Người Sử Dụng và VinID Pay.
  Party” means User or VinID Pay and “Parties” means User and VinID Pay.
 11. Các Văn Kiện Giao Dịch” có nghĩa là Các Điều Khoản Chung này và mọi chính sách sản phẩm, thỏa thuận, hợp đồng giữa VinID Pay và Người Sử Dụng liên quan đến việc sử dụng Ví Điện Tử của Người Sử Dụng.
  Transaction Documents” means this General Terms and all policies, agreements, contracts between VinID Pay and User in connection with the use of E-Wallet of User.

ĐIỀU 2. MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÍ
ARTICLE 2. OPEN, USE AND MANAGE E-WALLET ACCOUNT

 1. Để mở và sử dụng Tài Khoản Ví, Người Sử Dụng sẽ phải kê khai, cung cấp cho VinID Pay đầy đủ các thông tin, tài liệu theo quy định của VinID Pay về nhận biết khách hàng tại từng thời điểm. Người Sử Dụng bảo đảm rằng các thông tin kê khai, cung cấp trong hồ sơ mở Tài Khoản Ví là cập nhật, chính xác và đúng sự thật. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký mở Tài Khoản Ví và mọi thông tin liên quan được cung cấp cho VinID Pay trong quá trình sử dụng Tài Khoản Ví. Nếu có bất cứ thay đổi nào so với các thông tin đã kê khai hoặc cung cấp cho VinID Pay, Người Sử Dụng phải kịp thời thông báo cho VinID Pay.
  To open and use Wallet Account, User shall declare and provide VinID Pay with sufficient information and documents in compliance with regulations of VinID Pay on identifying customer at each moment. User warrants that all information to be declared and provided in the dossiers for opening Wallet Account is up-to-date, accurate and trustful. User shall take responsibility for information to be declared in the dossiers for opening Wallet Account and all relevant information to be provided to VinID Pay when using Wallet Account. In case of any changes in the declared or provided information, User shall promptly inform VinID Pay.
 2. VinID Pay có quyền đề nghị Người Sử Dụng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Người Sử Dụng phù hợp với yêu cầu quản lý của VinID Pay và quy định pháp luật.
  VinID Pay is entitled to request User to supplement information in connection with User in compliance with managing requirements of VinID Pay and the laws of Vietnam.
 3. Người Sử Dụng được sử dụng số dư trên Tài Khoản Ví thông qua lệnh thanh toán, chuyển tiền hợp pháp, hợp lệ theo hướng dẫn của VinID Pay hiển thị trên Ví Điện Tử và các quy định được VinID Pay công bố công khai, tại từng thời điểm. Người Sử Dụng đồng thời cam kết duy trì một số dư tối thiểu trên Tài Khoản Ví theo chính sách của VinID Pay tại từng thời điểm. VinID Pay có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ, từ chối các lệnh thanh toán, chuyển tiền của Người Sử Dụng nếu số dư trên Tài Khoản Ví của Người Sử Dụng không đảm bảo số dư tối thiểu nêu trên.
  User is entitled to use the balance on Wallet Account through legitimate and valid payment and money transfer orders in accordance with instruction of VinID Pay that is displayed on the E-Wallet and other provisions published by VinID Pay at each moment. User also undertakes to maintain a minimum balance on the Wallet Account in accordance with policies of VinID Pay at each moment. VinID Pay shall have rights to temporarily cease the supply of the services and reject payment and money transfer orders by the Customer if the balance on the Wallet Account is lower than the aforementioned minimum balance.
 4. Người Sử Dụng cam đoan và bảo đảm rằng địa chỉ thư điện tử mà Người Sử Dụng đăng ký sử dụng Tài Khoản Ví phải là địa chỉ hợp lệ, đã được kích hoạt, đang hoạt động và chỉ có Người Sử Dụng có quyền truy cập và sử dụng hợp pháp.
  User represents and warrants that e-mail address to be registered by User for using Wallet Account is valid, activated and available and could be legally accessed and used by User only.
 5. Người Sử Dụng cam đoan và bảo đảm rằng số điện thoại Người Sử Dụng đăng ký sử dụng Ví Điện Tử phải là thuê bao đã được kích hoạt và đang hoạt động hợp lệ, và Người Sử Dụng có đầy đủ quyền sở hữu, truy cập, sử dụng hợp pháp, hợp lệ số điện thoại này.
  User represents and warrants that phone number to be registered by User for using Wallet Account is activated and legally available and User possesses all legitimate and valid ownership, rights to access and use such phone number.
 6. Người Sử Dụng có trách nhiệm tự theo dõi, đối chiếu số dư trên Tài Khoản Ví với lịch sử giao dịch được ghi nhận trên Ví Điện Tử và thông báo ngay cho VinID Pay khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn trên Tài Khoản Ví hoặc Tài Khoản Ví bị lợi dụng. Để làm rõ, lịch sử giao dịch, thông báo số dư trên Tài Khoản Ví sẽ được hiển thị theo thiết kế giao diện Ví Điện Tử của VinID Pay tại từng thời điểm.
  User is obliged to track and compare the balance on Wallet Account with transaction history recorded on E-Wallet and to immediately inform VinID Pay when detecting any differences or mistakes on Wallet Account or when recognizing the E-Wallet is misused. For clarification, transaction history, notices on Wallet Account balance shall be displayed according to E-Wallet interface design of VinID Pay at each moment.
 7. Người Sử Dụng cam kết sử dụng Tài Khoản Ví theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
  User undertakes to use Wallet Account in compliance with applicable law.
 8. VinID Pay có quyền trì hoãn hoặc tạm dừng thực hiện bất cứ lệnh thanh toán, chuyển tiền nào nếu theo đánh giá của VinID Pay việc trì hoãn, tạm dừng đó là cần thiết để VinID Pay thu thập thêm và/hoặc xác minh các thông tin cần thiết để bảo vệ VinID Pay tránh khỏi các tranh chấp, vi phạm pháp luật hoặc các sự cố có thể phát sinh cho VinID Pay.
  VinID Pay is entitled to delay or temporarily cease any payment or money transfer orders if it is necessary, according to assessment of VinID Pay, for VinID Pay to collect and/or verify additional necessary information to protect VinID Pay from disputes, violations or accidents that may occurs to VinID Pay.
 9. VinID Pay có quyền phong tỏa hoặc tạm giữ một phần hoặc toàn bộ số dư trên Tài Khoản Ví mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Người Sử Dụng trong các trường hợp sau:
  VinID Pay is entitled to freeze or temporarily hold in part or in whole the balance on Wallet Account without any prior notification and/or acceptance of User in the following cases:
  (a) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
  Upon written decision or request by competent state authorities in compliance with the law.
  (b) Khi VinID Pay phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào Tài Khoản Ví;
  If VinID Pay recognizes any mistakes or differences when inaccurately crediting Wallet Account;
  (c) Khi phát sinh một trong Các Hành Vi Bị Cấm theo quy định tại Điều 4 dưới đây;
  When one of Forbidden Activities set forth in Article 4 hereunder arises;
  (d) Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Người Sử Dụng và VinID Pay;
  Upon written consensus between User and VinID Pay;
  (e) Các trường hợp khác theo quy trình nội bộ của VinID Pay về quản lý Ví Điện Tử và quy định pháp luật tại từng thời điểm.
  Other cases in accordance with internal procedures of VinID Pay on E-Wallet management and legislations of laws at each moment.
 10. VinID Pay sẽ có quyền tạm khóa hoặc đóng Tài Khoản Ví mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Người Sử Dụng trong các trường hợp sau:
  VinID Pay is entitled to temporarily lock or close Wallet Account without any prior notice and/or acceptance of User in the following cases:
  (a) Theo văn bản yêu cầu đóng Tài Khoản Ví của Người Sử Dụng và Người Sử Dụng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Tài Khoản Ví;
  Upon written request of User to close Wallet Account and User has fulfill all obligations in connection to Wallet Account;
  (b) Khi Người Sử Dụng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích;
  When User, being individual, loses their civil metal capacity or dies, or is declared as death or missing;
  (c) Khi Người Sử Dụng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào;
  When User, being organization, dissolves or terminates their business operation in any forms;
  (d) VinID Pay phát hiện Tài Khoản Ví được mở vi phạm các quy định pháp luật, quy trình nội bộ của VinID Pay về quản lý Ví Điện Tử trong từng thời kỳ;
  When VinID Pay recognizes Wallet Account to be opened violate legislations of laws, internal procedures of VinID Pay on E-Wallet management at each moment.
  (e) Khi phát sinh một trong Các Hành Vi Bị Cấm theo quy định tại Điều 4 dưới đây;
  When one of Prohibited Activities set forth in Article 4 hereunder arises;
  (f) Tài Khoản Ví không phát sinh bất cứ hoạt động đăng nhập, nạp, rút tiền, thanh toán nào trong vòng 12 (mười hai) tháng liên tục;
  Wallet Account has no activities of logging in, top-up, withdrawing, making payment within 12 (twelve) consecutive months.
  (g) Các trường hợp khác mà pháp luật cho phép.
  Other cases in compliance with the law.
 11. Tùy theo điều kiện trong từng thời điểm, VinID Pay có thể ấn định hạn mức giao dịch trên Ví Điện Tử cho các giao dịch của Người Sử Dụng. Trường hợp có thay đổi về hạn mức giao dịch, VinID Pay sẽ thông báo hạn mức giao dịch mới cho Người Sử Dụng thông qua một hoặc một số hình thức sau: (i) Trang Thông Tin Điện Tử Của VinID; (ii) thông báo bằng văn bản gửi đến Người Sử Dụng; (iii) thư điện tử gửi đến địa chỉ thư điện tử của Người Sử Dụng; và/hoặc (iv) thông báo hiển thị trên giao diện Ví Điện Tử.
  Subject to conditions at each moment, VinID Pay is entitled to set limitations over transactions on E-Wallet of User. In cases of adjusting transaction limitations, VinID Pay shall inform User of the new transaction limitations by one or some of the following measures: (i) publishing on Website of VinID; (ii) sending a written notice to User; (iii) sending an e-mail to email address of User; and/or (iv) notices on E-Wallet interface.
 12. Người Sử Dụng phải tự bảo quản các thiết bị cài đặt Tài Khoản Ví và bảo mật các mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực, xác nhận và thông tin định danh khác của Người Sử Dụng liên quan đến Tài Khoản Ví. Mọi yêu cầu giao dịch được thực hiện trên Tài Khoản Ví theo đúng thao tác, quy trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bước xác thực khách hàng, xác thực giao dịch của VinID Pay sẽ luôn được coi là yêu cầu của chính Người Sử Dụng. VinID Pay sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc Người Sử Dụng để thất lạc các thiết bị cài đặt Tài Khoản Ví hoặc bị đánh cắp các mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực, xác nhận và thông tin định danh khác của Người Sử Dụng liên quan đến Tài Khoản Ví.
  User is obliged to shelve-protect equipment installing E-Wallet and secure passwords, codes, verifying and confirming information and other identifying information of User in connection with E-Wallet. All transaction requests via Wallet Account in compliance with manipulations and procedures, including but not limited to verifying users and verifying transactions of VinID Pay shall be deemed as requests from such User. VinID Pay shall take no liabilities in cases the equipment installing E-Wallet is mislaid or passwords, codes, verifying and confirming information and other identifying information of User in connection with E-Wallet is stolen.
 13. Trường hợp bị lộ các thông tin bảo mật, thông tin xác thực, định danh của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng phải ngay lập tức thông báo cho VinID Pay và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Ví và/hoặc số dư Ví Điện Tử. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Người Sử Dụng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho đến thời điểm hoàn tất các thủ tục thông báo cho VinID Pay. VinID Pay được miễn trách trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm Người Sử Dụng hoàn thất thủ tục thông báo.
  In cases that security information and User verifying and identifying information is disclosed, User shall immediately inform VinID Pay and conduct necessary procedures to be support for temporarily ceasing /temporarily locking Wallet Account and/or E-Wallet balance. In case of failure to inform or not informing on time, User shall take all liabilities for all damages caused until completing all procedures of informing VinID Pay. VinID Pay shall be exempted from liabilities within 30 (thirty) minutes as from the time User complete the procedures of informing.

ĐIỀU 3. PHÍ DỊCH VỤ
ARTICLE 3. SERVICE FEES

 1. Các loại phí dịch vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Ví sẽ được xác định theo mức phí do VinID Pay quyết định tại từng thời điểm.
  Service fees arising from the use of Wallet Account shall be set forth according to decision of VinID Pay at each moment.
 2. VinID Pay có quyền truy đòi các loại phí dịch vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Ví thông qua các biện pháp mà VinID Pay đánh giá là phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chủ động trích số dư trên Tài Khoản Ví để thanh toán các phí dịch vụ phát sinh từ việc sử dụng Tài Khoản Ví của Người Sử Dụng. Bằng việc chấp nhận Các Điều Khoản Chung này, Người Sử Dụng ủy quyền không hủy ngang cho VinID Pay thực hiện chủ động trích số dư trên Tài Khoản Ví để thanh toán các loại phí dịch vụ phát sinh từ việc sử dụng Tài Khoản Ví của Người Sử Dụng.
  VinID Pay is entitled to recourse service fees arising from the use of Wallet Account through all appropriate measures under VinID Pay’s consideration, including but not limited to proactively deducting from Wallet Account balance to pay service fees arising from the use of Wallet Account of User. By accepting this General Terms, User irrevocably authorizes VinID Pay to deduct from Wallet Account balance to pay service fees arising from the use of Wallet Account of User.

ĐIỀU 4. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
ARTICLE 4. PROHIBITED ACTIVITIES AND REMEDIES

 1. Trong quá trình sử dụng Tài Khoản Ví và các dịch vụ khác có liên quan của VinID Pay, Người Sử Dụng cam kết không thực hiện bất cứ một trong các hành vi sau đây (“Các Hành Vi Bị Cấm”):
  When using Wallet Account and other related services of VinID Pay, User undertakes to not conduct any of the following activities (“Prohibited Activities”):
  (a) Vi phạm bất cứ quy định nào tại Các Văn Kiện Giao Dịch;
  Violating any provisions of Transaction Documents;
  (b) Vi phạm bất cứ quy định pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật thương mại, pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, pháp luật quảng cáo, khuyến mại và pháp luật cạnh tranh;
  Violating any legislations, including but not limited to legislations on consumer protection, legislations on commerce, legislations on preventing and combating money laundering and terrorist financing, legislations on advertisement and promotion and legislations on competitions.
  (c) Thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VinID Pay hoặc bất cứ bên thứ ba nào;
  Performing any activities that infringes intellectual property rights of VinID Pay and any other third parties.
  (d) Bán hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam;
  Selling goods/services which do not comply with laws of Vietnam;
  (e) Phân tán các phần mềm độc hại có khả năng gây hại cho hệ thống, dữ liệu của VinID Pay;
  Spreading malicious software that may cause harm to system and data of VinID Pay;
  (f) Cung cấp các thông tin sai sự thật hoặc không chính xác liên quan đến Người Sử Dụng và/hoặc các giao dịch được thực hiện trên Tài Khoản Ví cho VinID Pay;
  Providing VinID Pay with inaccurate or false information in connection with User and/or transactions to be conducted via Wallet Account.
  (g) Sử dụng Tài Khoản Ví để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
  Using Wallet Account to conduct transactions for purposes of money laundering, terrorist financing, defrauding, cheating and other activities that violates the laws.
  (i) Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng Tài Khoản Ví hoặc thông tin Tài Khoản Ví, mở hộ tài khoản ví điện tử;
  Buying, selling, lending or assigning Wallet Account or information on Wallet Account, opening Wallet Account for other people.
  (j) Mở hoặc duy trì Tài Khoản Ví nặc danh, mạo danh.
  Opening or retaining anonymous or impersonation Wallet Account.
 2. Nếu VinID Pay có cơ sở để tin rằng Người Sử Dụng đã thực hiện hoặc có khả năng sẽ thực hiện một hoặc nhiều hành vi trong Các Hành Vi Bị Cấm, hoặc VinID Pay đánh giá rằng việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng sẽ có thể gây tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của VinID Pay và bất cứ bên thứ ba nào, VinID Pay có quyền, nhưng không phải phải nghĩa vụ, thực hiện các biện pháp xử lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VinID Pay và các bên thứ ba có liên quan khác, bao gồm:
  If VinID Pay has grounds to believe that User has performed or is able to perform one or some of Prohibited Activities, or VinID Pay assesses that the continuing to provide service for User shall cause negative effects on legitimate rights and benefits of VinID Pay and any other third parties, VinID shall have rights, but not obligations, to perform remedies to protect legitimate rights and benefits of VinID Pay and any other third parties, including:
  (a) Ngay lập tức đơn phương chấm dứt mọi hợp đồng và/hoặc thỏa thuận đã ký kết với Người Sử Dụng;
  Immediately unilaterally terminating all contracts and/or agreements signed with User;
  (b) Đóng Tài Khoản Ví;
  Closing Wallet Account;
  (c) Phong tỏa Tài Khoản Ví và/hoặc bất cứ tài khoản ví nào khác mà VinID Pay nhận thấy có liên quan đến Các Hành Vi Bị Cấm và cần được duy trì nguyên hiện trạng để phục vụ các công tác điều tra nội bộ của VinID Pay hoặc của các cơ quan có thẩm quyền;
  Freezing Wallet Account and/or any other e-wallet accounts that VinID Pay recognizes the connection with Prohibited Activities and that need to be kept status quo for internal investigation of VinID Pay or other competent authorities;
  (d) Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các Giao Dịch, Người Sử Dụng và Các Điều Khoản Chung này cho các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định pháp luật; và/hoặc
  Providing necessary information relating to Transaction, User and this General Terms to competent authorities to conduct investigation procedures in accordance with laws; and/or
  (e) Các biện pháp xử lý khác được pháp luật cho phép.
  Other remedies permitted by the laws. 
 3. Để làm rõ, trong trường hợp VinID Pay phải đóng Tài Khoản Ví mà vẫn còn số dư trên Tài Khoản Ví, số dư trên Tài Khoản Ví sẽ được xử lý theo quy định nội bộ của VinID Pay về vận hành Ví Điện Tử tại từng thời điểm. Người Sử Dụng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết để xử lý số dư trên Tài Khoản Ví theo quy trình tại thời điểm đóng tài khoản, trường hợp Người Sử Dụng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu, VinID Pay sẽ không có trách nhiệm hoàn trả số dư trên Tài Khoản Ví của Người Sử Dụng.
  To clarify, in the event that VinID Pay must close Wallet Account with outstanding balance on Wallet Account, the outstanding Wallet Account balance shall be handled in accordance with internal regulations of VinID Pay on operating E-Wallet at each moment. User is obliged to provide necessary information to handle the balance on Wallet Account in accordance with procedures at the time of closing the account, in cases User fails to provide or provides insufficient or inaccurate requested information, VinID Pat shall take no liabilities to return the Wallet Account balance of User.

ĐIỀU 5. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA VINID PAY
ARTICLE 5. SCOPE OF LIABILITIES OF VINID PAY

 1. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của VinID Pay sẽ được giới hạn ở những nội dung sau đây:
  In any cases, liabilities of VinID Pay shall be limited in the following content:
  (a) Ngoại trừ các điều khoản được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Chung này và các thỏa thuận khác bằng văn bản của VinID Pay, VinID Pay sẽ không bị ràng buộc bởi các điều khoản của bất kỳ thoả thuận nào giữa Người Sử Dụng, ĐVCNTT và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào.
  Except from provisions particularly stipulated in this General Terms and other written agreements of VinID Pay, VinID Pay shall not be bound by any terms and conditions of any agreements between User, Merchant and/or any third parties.
  (b) VinID Pay sẽ không buộc phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Các Điều Khoản Chung này hoặc bất cứ văn bản thỏa thuận nào nếu việc thực hiện đó sẽ dẫn đến việc VinID Pay vi phạm bất kỳ luật, quy định, sắc lệnh, quy tắc, phán xét, mệnh lệnh, quyết định và bản án có hiệu lực của Tòa án hoặc bất cứ văn bản nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  VinID Pay shall not be bound to perform any of its obligations under this General Terms or any agreements if the performance of such obligations causes VinID Pay to the violate any laws, regulations, acts, rules, decisions, orders, awards and legally effective judgement of the Court or any other documents from competent state authorities.
  (c) Trừ khi được thỏa thuận cụ thể khác đi bằng văn bản, VinID Pay sẽ không có nghĩa vụ phải tìm hiểu, đánh giá, xác nhận hoặc đưa ra ý kiến dưới bất cứ hình thức nào về tính hợp pháp, hợp lệ của các Giao Dịch.
  Except otherwise agreed in writing, VinID Pay is not obliged to research, assess, verify or give any opinion in any forms on the legitimation and validity of Transaction.
  (d) Nếu VinID Pay (bao gồm cả các cán bộ, người lao động, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, đại lý và bên đại diện của VinID Pay), theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại phát sinh cho Người Sử Dụng và/hoặc bất cứ bên thứ ba nào liên quan đến việc cung cấp Ví Điện Tử của VinID Pay, trách nhiệm của VinID Pay trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá số tiền Phí Dịch Vụ mà VinID Pay đã nhận được trên thực tế.
  If VinID pay (including officials, employees, parent companies, subsidiaries, affiliates, agencies and representatives of VinID Pay), under decisions of competent state authorities, is liable for losses and damages incurring to User and/or any third parties relating to the supply of E-Wallet of VinID Pay, the liability of VinID Pay, in any cases, shall not exceed the actual Service Fees that VinID Pay has received.
 2. Người Sử Dụng sẽ bồi hoàn và giữ cho VinID Pay vô hại khỏi mọi tranh chấp, thiệt hại, tổn thất liên quan đến Giao Dịch. Để làm rõ, phạm vi bồi hoàn tại Khoản này là tất cả các thiệt hại, tổn thất, chi phí mà VinID Pay có thể phải gánh chịu trong trường hợp VinID Pay phải tham gia vào quá trình giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện, thủ tục tố tụng liên quan đến Giao Dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí hành chính, phí tố tụng, phí luật sư và chi phí ăn ở, đi lại.
  User shall indemnify and hold VinID Pay harmless from any disputes, damages and losses in connection with Transaction. To clarify, the scope of indemnification under this Clause covers all damages, losses and expenses that VinID Pay might be borne when VinID Pay takes part in the procedures of resolving requests, complains, claims, and procedural process in connection with Transaction, including but not limited to administrative expenses, procedural fees, attorney fees, accommodation and transport fees.

ĐIỀU 6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ARTICLE 6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 1. Tất cả các các nhãn hiệu, thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn liên quan và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Ví Điện Tử (“Tài Sản Trí Tuệ”) đều là tài sản và luôn là tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của VinID Pay, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa.
  All trademarks, information, designs, documents, graphics, software, images, videos, music, sounds, source codes and other intellectual assets in connection with E-Wallet (“Intellectual Assets”) shall be and always be assets under intellectual property rights of VinID Pay, regardless such intellectual property rights have been registered or not.
 2. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng:
  User acknowledges and agrees that:
  (a) Người Sử Dụng sẽ không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài Sản Trí Tuệ.
  User shall not be given any intellectual property rights or any other rights over such Intellectual Assets.
  (b) Người Sử Dụng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài Sản Trí Tuệ mà không được VinID Pay chấp thuận trước bằng văn bản.
  User is not allowed to use, edit, publish, imitate, translate, create derivative works, distribute; or in any forms of usage, reuse, copy, amend, register or publish Intellectual Assets without prior approval in writing of VinID Pay.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
ARTICLE 7. CONFIDENTIALITY AND USE OF INFORMATION

 1. Đối với Người Sử Dụng
  For User
  (a) Bất kỳ thông tin, tài liệu và dữ liệu nào VinID Pay cung cấp cho Người Sử Dụng sẽ được coi là thông tin mật. Người Sử Dụng cam kết chỉ sử dụng các thông tin mật này để thực hiện Giao Dịch và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VinID Pay.
  Any information, documents and data to be provided to User by VinID Pay shall be considered as confidential information. User undertakes to use such confidential information for the sole purpose of performing Transaction and shall not disclose to any third parties without prior approval in writing of VinID Pay.
  (b) Nếu Người Sử Dụng buộc phải tiết lộ thông tin mật theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu, mệnh lệnh của cơ quan có thẩm quyền, Người Sử Dụng phải thông báo trước bằng văn bản cho VinID Pay để tìm phương án giảm thiểu tối đa phạm vi thông tin mật phải tiết lộ.
  If User is forced to disclose confidential information in accordance with provisions of the laws or orders from competent stare authorities, User is obliged to notify VinID Pay in writing in advance to find plan to minimize the scope of disclosing confidential information.
  (c) Tất cả các tài liệu, dưới hình thức văn bản hoặc thư điện tử, có chứa thông tin mật mà Người Sử Dụng nhận được từ VinID Pay hoặc có được liên quan đến các công việc tại Các Văn Kiện Giao Dịch sẽ thuộc sở hữu của VinID Pay. Các tài liệu đó và những thông tin mật khác, kể cả những bản sao chép hoặc những đoạn trích dẫn của thông tin mật, ngay tại thời điểm VinID Pay yêu cầu, Người Sử Dụng phải hoàn trả ngay lập tức hoặc tiêu hủy.
  All documents, in written or electronic forms, consisting confidential information received by User from VinID Pay or in connection with work at Transaction Documents shall belong to VinID Pay. Such documents and confidential information, including its copies or quotations of confidential information, right upon request of VinID Pay, shall be returned to VinID Pay or destroyed immediately by User.
  (d) Nghĩa vụ bảo mật và không sử dụng thông tin mật quy định tại Khoản này sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực sau khi Các Văn Kiện Giao Dịch chấm dứt hiệu lực.
  The confidentiality obligations and obligations of not using confidential information in this Clause shall remain effective even when Transaction Documents terminated.
 2. Đối với VinID Pay
  For VinID Pay
  (a) Người Sử Dụng đồng ý rằng VinID Pay có quyền thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, và trao đổi các thông tin về Người Sử Dụng, thông tin liên quan đến Người Sử Dụng và bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Người Sử Dụng thông qua Tài Khoản Ví (“Thông Tin Người Sử Dụng”) với bất kỳ bên nào mà VinID Pay xem xét là cần thiết (“Bên Liên Quan Của VinID Pay”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các thành viên trong Tập Đoàn Vingroup, công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết của VinID Pay, bên tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý, nhà thầu hoặc các bên cung cấp dịch vụ khác, bất kỳ tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) nhằm cung cấp các dịch vụ cho Người Sử Dụng theo Các Văn Kiện Giao Dịch; (ii) vì các mục đích khuyến mại, quảng cáo, cải thiện, và cải tiến việc cung cấp các dịch vụ khác của VinID Pay, các thành viên trong Tập Đoàn Vingroup, công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết của VinID Pay; (iii) vì các mục đích phòng chống lừa đảo, gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; (iv) phục vụ kiểm toán, thanh tra, hoặc các giao dịch cơ cấu lại tổ chức hoạt động của VinID Pay; và/hoặc (v) cho bất kỳ mục đích nào khác và đến bất kỳ bên nào mà có thể theo chính sách nội bộ của VinID Pay tại từng thời điểm. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng bất cứ bên thứ ba nào nhận được Thông Tin Người Sử Dụng từ VinID Pay cũng sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương tự VinID Pay liên quan đến việc lưu trữ, sử dụng Thông Tin Người Sử Dụng như quy định tại Các Điều Khoản Chung này.
  User agrees that VinID Pay is entitled to collect, use, store, disclose and exchange information on User, other information in connection to User and any transactions in connection with User via Wallet Account (“User Information”) with any parties that VinID Pay considers as necessary (“Related Parties of VinID Pay”), including but not limited to members in Vingroup, parent companies, subsidiaries, affiliates of VinID Pay, financial and legal consultants, contractors or other service providers, any organizations and competent state authorities, for purposes including but not limited to (i) providing services o User in accordance with Transaction Document; (ii) promotion, advertisement, improvement and development of services to be supplied by VinID Pay, members in Vingroup, parent companies, subsidiaries, affiliates of VinID Pay; (iii) prevention of defrauding, cheating, money laundering, terrorist financing and other activities that violates the laws; (iv) auditing, inspecting or restructuring the operation of VinID Pay; and/or (v) for other purposes and to any parties allowed in accordance with internal policies of VinID Pay at each moment. User acknowledges and agrees that any third parties who receive User Information from VinID Pay shall have similar rights and obligations as which VinID Pay has regarding the storage and use of User Information as stipulated in this General Terms.
  (b) Tất cả các Thông Tin Người Sử Dụng do VinID Pay và các Bên Liên Quan Của VinID Pay nắm giữ sẽ được nỗ lực bảo vệ ở mức độ hợp lý tránh việc bị xâm nhập hoặc tiết lộ trái phép khi các thông tin này được chuyển giao theo quy định tại Khoản (a) trên đây.
  VinID Pay and Related Parties of VinID Pay shall make a reasonable effort to protect the User Information held by VinID Pay and Related Parties of VinID Pay from being illegal accessed or disclosed when such information is transfer in compliance with Point (a) above.
 3. Trừ khi được quy định khác đi tại Các Điều Khoản Chung này và/hoặc Các Văn Kiện Giao Dịch, việc thu thập Thông Tin Người Sử Dụng được thực hiện theo quy định tại Chính sách bảo mật thông tin – Ứng dụng VinID.
  Except for otherwise stipulated in this General Terms and/or Transaction Documents, the collection of User Information shall comply with Confidentiality policies – VinID Application.

ĐIỀU 8. TRA SOÁT, KHIẾU NẠI
ARTICLE 8. VERIFICATION AND COMPLAINS

 1. VinID Pay sẽ áp dụng tối thiểu hai hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm qua tổng đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần) và qua trụ sở/chi nhánh của VinID Pay; đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà khách hàng đã cung cấp cho VinID Pay.
  VinID Pay shall apply at least two measures to receive information for verifying and complaining purposes, including via hotline (recorded, operating 24/24 hours per day and 7/7 days per week) and at head office/branches of VinID Pay and warrant to verify principle information which is provided to VinID Pay.
 2. Việc đề nghị tra soát, khiếu nại cần được Người Sử Dụng thực hiện thông qua mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại đăng trên giao diện Ví Điện Tử và/hoặc Trang Thông Tin Điện Tử Của VinID hoặc thông qua hướng dẫn của VinID Pay qua email CSKH. Trường hợp tiếp nhận thông tin qua tổng đài điện thoại, Người Sử Dụng phải bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu của VinID Pay trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc để làm căn cứ chính thức để xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp ủy quyền cho người khác đề nghị tra soát, khiếu nại, Người Sử Dụng cần có văn bản ủy quyền.
  Request for verification and complains must be conducted by User through request for verification and complains sample form published in E-Wallet interface and/or Website of VinID or guidance of VinID Pay in Customer Services email. In case of receiving information via hotline, User is obliged to submit written request for verification and complains in form provided by VinID Pay within 05 (five) Business Days as the official grounds for handling the request for verification and complains. In cases of authorizing other people to request for verification and complains, a letter of authorization from User is requested.
 3. Thời hạn Người Sử Dụng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại: 60 ngày kể từ ngày phát sinh Giao Dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.
  Terms that User is entitled to request for verification and complains: 60 days from the date of arising Transaction to be requested for verification and complains.
 4. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: 45 Ngày Làm Việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Người Sử Dụng.
  Terms for handling request for verification and complains: 45 Business Days from the date of receiving request for verification and complains.
 5. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:
  Handling verification and complains results:
  (a) Trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Người Sử Dụng, VinID Pay sẽ thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Người Sử Dụng đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Người Sử Dụng và/hoặc không thuộc các trường hợp được xem là Sự Kiện Bất Khả Kháng.
  Within 05 (five) Business Days from the date of noticing verification and complains results to User, VinID Pay shall indemnify User for damages not incurring from faults of User and/or from Force Majeure Events.
  (b) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định trên mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc Bên nào thì trong vòng 15 Ngày Làm Việc tiếp theo, VinID Pay thỏa thuận với Người Sử Dụng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của Các Bên.
  In cases of failure to determine reasons or faults belonging to each Party within the terms for handling verification and complains: within 15 upcoming Business Days, VinID Pay shall negotiate with User on handling plan until issuance of final conclusion of competent authorities that clearly determine faults and liabilities of Parties.
 6. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, VinID Pay sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước, đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Người Sử Dụng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 Ngày Làm Việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, VinID Pay thỏa thuận với Người Sử Dụng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
  In cases of having criminal resemblances, VinID Pay shall notify the competent authorities in compliance with laws on criminal procedures and report to State Bank, concurrently, send a written notice to User on the status quo of handling of requests for verification and complains. In such a case, the handlement of results of verification and complains is under responsibilities of competent state authorities. If the results from the competent state authorities concluded that there is no criminal resemblances, within 15 Business Days from the date of receiveing the conclusion from competent state authorities, VinID Pay shall negotiate with User on the plan to handle verification and complains results.

ĐIỀU 9. THÔNG BÁO
ARTICLE 9. NOTICE

 1. Mọi thông báo, yêu cầu, chấp thuận hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác theo quy định của Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác (“Thông Báo”) phải được lập thành văn bản và được giao tận tay hoặc gửi qua đường bưu điện cước phí trả trước hoặc gửi qua thư điện tử (email) hoặc các phương thức thông tin điện tử khác đến địa chỉ sau đây của Bên nhận:
  All notices, requests, acceptances or other communications in accordance with this General Terms and Transaction Documents (“Notice”) shall be made in writing and shall be handed over directly or by post with prepaid service fees or by email or By other electronic forms to the address of Receiver as following:Nếu gửi cho VinID Pay:
  If sending to VinID Pay:
  – Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  Address: No. 7, Bang Lang 1 street, Vinhomes Riverside, Viet Hung ward, Long Bien district, Hanoi
  – Email: [email protected]
  Email: [email protected]
  – Người nhận: Công ty cổ phần VinID Pay – Phòng Chăm sóc khách hàng.
  Receiver: VinID Joint Stock Company – Customer Services Department

  Nếu gửi cho Người Sử Dụng:
  If sending to User:
  – Địa chỉ: Theo thông tin được Người Sử Dụng đăng ký khi sử dụng Ví Điện Tử;
  Address: According to information to be provided by User when registering for use of E-Wallet
  – Email: Theo thông tin được Người Sử Dụng đăng ký khi sử dụng Ví Điện Tử;
  Email: According to information to be provided by User when registering for use of E-Wallet
  – VinID Pay có thể gửi Thông Báo đến Người Sử Dụng thông qua các bản tin, thông báo, tin nhắn hiển thị trên Ví Điện Tử hoặc trên Trang Thông Tin Điện Tử Của VinID.
  VinID Pay might send Notice to User via news, notices, messages displayed on E-Wallet or Website of VinID.

 2. Mọi Thông Báo được gửi theo quy định trên đây có hiệu lực khi nhận được (hoặc vào một thời điểm muộn hơn được nêu trong Thông Báo), và được xem là đã nhận được:
  All Notice to be sent in compliance with the aforementioned provisions shall take effect from the time of being received (or a later time stipulated in such Notice) and shall be deemed being received:
  (a) nếu gửi trực tiếp, vào thời điểm giao nhận Thông Báo hoặc từ chối nhận Thông Báo được giao đó;
  If sent directly, at the time of handling the Notice or refusing to receive such Notice;
  (b) nếu gửi bằng dịch vụ bưu điện cước phí trả trước, vào ba ngày sau ngày gửi (hoặc bảy ngày sau ngày gửi nếu gửi đến hoặc từ một địa chỉ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam);
  If sent by post with prepaid service fee, three days after the date of sending (or seven days if sending from or to an address outside the territory of Vietnam)
  (c) nếu gửi bằng fax, khi hệ thống fax của bên gửi phát ra một thông báo xác nhận việc gửi thành công toàn bộ Thông Báo trừ khi, trong vòng tám giờ sau khi gửi fax, bên nhận thông báo cho bên gửi rằng bên đó chưa nhận được toàn bộ Thông Báo;
  If sent by fax, when the fax system of the sender generates a notice confirming successfully sending of entire Notice unless, within 8 hours after sending by fax, the receiver informs sender of failure to receive entire Notice; or
  (d) khi nhận được văn bản dưới dạng rõ ràng dễ đọc, nếu gửi bằng thư điện tử (email) hoặc bất kỳ phương thức thông tin điện tử nào khác; hoặc
  When a clear and legible notice is receive, if sent by email or any other electronic forms; or
  (e) khi được hiển thị dưới dạng rõ ràng dễ đọc trên Ví Điện Tử hoặc trên Trang Thông Tin Điện Tử Của VinID (đối với trường hợp VinID Pay gửi Thông Báo đến Người Sử Dụng thông qua Ví Điện Tử hoặc Trang Thông Tin Điện Tử Của VinID).
  When being displayed clearly and legibly on E-Wallet or on Website of VinID (if VinID Pay sends Notice via E-Wallet or Website of VinID).

ĐIỀU 10. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
ARTICLE 10. GOVERNING LAWS AND DISPUTE RESOLUSION

 1. Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
  This General Terms and Transaction Documents shall be governed by the laws of Vietnam. 
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.
  All disputes arising out of or in connection with this General Terms and Transaction Documents shall ve resolved by arbitration tribunal at Vietnam International Arbitration Center at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) according to the Rules of Arbitration of this Center.

ĐIỀU 11. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
ARTICLE 11. MICELLANEOUS

 1. Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của mình một cách hợp lý, bao gồm hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt hoặc thiên tai; hành vi, quy định hoặc pháp lệnh của cơ quan có thẩm quyền; chiến tranh, khủng bố, biến động nhân quyền; đình công, tạm ngưng sản xuất hoặc bất ổn nhân sự; hoặc sự thiếu hụt các dịch vụ công cộng hay các hãng vận tải (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), thì Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay lập tức phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại (Bên không bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng) biết tình hình của Sự Kiện Bất Khả Kháng và Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đến Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được. Nếu như bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào diễn ra liên tục trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mười) ngày thì Bên không bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng có thể chấm dứt Các Điều Khoản Chung này và/hoặc Các Văn Kiện Giao Dịch khác bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại. Để làm rõ, các trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của VinID Pay mà không phải phát sinh do lỗi của VinID Pay cũng được xem là 1 Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Các Điều Khoản Chung này.
  If either Party is affected by any events that beyond the reasonable control of such Party, including fire, explosion, flooding or natural disasters; activities, provision or acts of competent authorities, wars, terrorism, human right changes, labor strikes, temporarily ceases in operation or human resource instability; or the lacks of public services or transport companies (“Force Majeure Events”), such affected Party by the Force Majeure Events shall not be held liable for violation of this General Terms and other Transaction Documents within the scope of affection by the Force Majeure Events; provided thar the affected Party by the Force Majeure Events shall immediately nofity the other Party (the Party which is not affected y the Force Majeure Events) in writing of the status quo of the Force Majeure Events and the affected Party by the Force Majeure Events has made all diligent efforts to remove the affiection of such Force Majeure Events to this General Terms and other Transaction Documents as soon as is practicable and within with accepted practices. If an Force Majeure Event lasts for more than 30 (thirty) days, such affected Party might terminate this General Terms and other Transaction Documents by sending a written notice to the other Party. To clarify, the cases that the processing systems, communication systems, electricity systems are malfunctioned, crashed or attached or any other circumstances that beyond the control of VinID Pay but not deriving from the faults of VinID Pay shall be also deemed as Force Majeure Events in accordance with this General Terms.
 2. Người Sử Dụng không được quyền chuyển nhượng Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác, hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VinID Pay và được pháp luật cho phép.
  User is not allowed to transfer this General Terms and Transaction Documents, or to assign any rights and obligations under this General Terms and Transaction Documents without any prior written approval of VinID Pay and permission by the laws.
 3. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác. Điều này không làm vô hiệu bất kỳ điều khoản nào còn lại của Các Điều Khoản Chung này và Các Văn Kiện Giao Dịch khác.
  In cases any provisions of this General Terms and Transaction Documents are void or unenforcable, within the scope of such void or unenforcable provisions, such provisions are deemed as not included in this General Terms and Transaction Documents. It shall not make the remaining provisions of General Terms and Transaction Documents void.
 4. Các Điều Khoản Chung này được lập thành bản song ngữ gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt, phần nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
  This General Terms is made into a bilingual version in Vietnamese and English. In case of any discrepancies between Vietnamese version and English version, the Vietnamese version shall prevail.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH
Áp dụng với tính năng đặt mã vé

Chào mừng Quý khách đến với tính năng đặt mã vé trên ứng dụng điện thoại di động VinID (sau đây gọi là “VinID Ticket”), được xây dựng và phát triển bởi Công ty cổ phần VinID (“VinID”) để bán vé cho các chương trình, sự kiện (“Sự Kiện”) của các đơn vị tổ chức (“Nhà Tổ Chức”) được đăng tải trên Ứng dụng.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi sử dụng tính năng VinID Ticket trên ứng dụng VinID (“Ứng Dụng”).

 1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Điều Khoản và Điều Kiện được áp dụng đối với Khách hàng là chủ thẻ /chủ Tài Khoản VinID như được ghi nhận tại Điều kiện – Điều khoản VinID – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup và sử dụng tính năng VinID Ticket để mua vé cho các Sự Kiện trên Ứng dụng;1.2. Khách hàng tại Điều Khoản và Điều Kiện này bao gồm: (i) mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Ứng dụng và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Khách Hàng”).
 2. Xác lập đơn hàng mua vé trên VinID Ticket
  2.1. Mọi thông tin về Vé đưa ra trên ứng dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Nhà Tổ Chức và/hoặc VinID và tới Khách Hàng.2.2. Các bước hình thành hợp đồng như sau:
  Bước 1: Khách Hàng đặt Vé bằng cách dùng điện thoại có cài Ứng Dụng hỗ trợ tính năng VinID Ticket để tìm thông tin về Sự Kiện và Vé áp dụng đang đăng tải trên Ứng Dụng (“Đơn Hàng“).Bước 2: Khách hàng xác nhận đơn hàng trên VinID Ticket.Bước 3: Sau khi Khách Hàng thanh toán tiền cho đơn hàng, hợp đồng giữa Nhà Tổ Chức và Khách Hàng được xác lập và bắt đầu có hiệu lực.(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Hàng của Khách Hàng, VinID có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

  a. VinID/Nhà Tổ Chức không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của Từng Sự Kiện;

  b. VinID/Nhà Tổ Chức nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng;

  2.3. VinID sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Ứng Dụng để Khách Hàng theo dõi.

  2.4. Khi có nhu cầu mua vé, Khách Hàng phải mua vé trực tiếp từ Ứng dụng VinID được cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng và không mua lại từ bất cứ bên trung gian nào khác. Khách Hàng sẽ chịu mọi rủi ro và VinID không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vé giả mạo, vé đã được sử dụng, vé không sử dụng được, mà Khách Hàng mua từ các bên trung gian.

 3. Đổi, Hủy vé và hoàn trả tiền
  3.1. Đổi, Hủy vé bởi Khách Hàng:
  a. Trừ khi được quy định khác đi cho từng Sự Kiện, Khách Hàng không được phép đổi và/hoặc hủy Vé và không được hoàn tiền cho các vé đã đặt.b. Đối với Sự Kiện được phép đổi, hủy vé, khi có nhu cầu, Khách Hàng liên hệ trực tiếp với Nhà Tổ Chức để được hủy. VinID sẽ hỗ trợ hủy vé trên hệ thống và hoàn lại tiền vé theo chính sách tại Điều 5 dưới đây.c. Trường hợp đổi vé, Khách Hàng thực hiện hủy vé cũ và mua lại vé mới.3.2. Hủy Vé bởi VinID/Nhà Tổ Chức:
  Trừ khi được quy định khác đi cho từng Sự Kiện, VinID/Nhà Tổ Chức có quyền hủy Đơn Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:a. Khi VinID/Nhà Tổ Chức cho rằng Khách Hàng có dấu hiệu:
  (i) Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách của Nhà Tổ Chức để đặt vé với số lượng lớn và/hoặc để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc
  (ii) Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Vé (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao, về trạng thái tồn, về vị trí, loại Vé, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Vé) trong quá trình thực hiện giao dịch của Nhà Tổ Chức để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;
  (iii) Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

  b. Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc tổ chức Sự Kiện xảy ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng dẫn đến phải điều chỉnh Sự Kiện và Vé. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Nhà Tổ Chức có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Nhà Tổ Chức sẽ chủ động hủy.

  c. Sự Kiện bị hủy bỏ bởi Nhà Tổ Chức hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  d. Các trường hợp Nhà Tổ Chức có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

  Trong trường hợp Đơn Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng sau khi trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).

  3.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Nhà Tổ Chức có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  a. Giới hạn về số lượng Vé tối đa mà một Khách Hàng được mua;

  b. Giới hạn về mục đích mua Vé, theo đó Vé mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tham dự Sự Kiện, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

  c. Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.
  Vì vậy, Nhà Tổ Chức có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Vé đã giao của các Đơn Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại. Để làm rõ, Đơn Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên VinID Ticket để đặt mua Vé có áp dụng CTKM. VinID/Nhà Tổ Chức sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

 4. Chính sách thanh toán
  4.1. Việc thanh toán cho đơn hàng được thực hiện bằng VinID Ticket chỉ được áp dụng với hình thức thanh toán trả trước thông qua 1 trong 02 phương thức thanh toán sau, VinID có quyền giới hạn phương thức thanh toán tùy theo chính sách của từng Sự Kiện:a. Thẻ thanh toán: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước nội địa và quốc tế;b. Ví điện tử VinID Pay.
  (Các hình thức thanh toán không được thực hiện đồng thời cho một đơn hàng. Khách Hàng chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức để thực hiện thanh toán đơn hàng)4.2. Chi tiết các hình thức thanh toán

  Hình thức thanh toanSố lần sử dụng tối đa cho đơn hàngChi tiếtĐiều kiện để thanh toán được chấp nhận
  Ví điện tử VinID Pay01 tài khoản víVí điện tử VinID Pay được tích hợp trên Ứng dụng VinID của Khách Hàng.Ví điện tử VinID Pay của Khách Hàng phải liên kết với tối thiểu 01 tài khoản thanh toán tại  ngân hàng còn hoạt động và có số dư khả dụng bằng hoặc lớn hơn giá trị đơn hàng mà Khách Hàng cần phải thanh toán.
  Thẻ thanh toán01 tài khoảnThẻ ghi nợ/tín dụng/trả trước nội địa của Khách Hàng được phát hành bởi ngân hàng trong nước có kết nối với cổng thanh toán.

  Thẻ ghi nợ/tín dụng/trả trước quốc tế của Khách Hàng được phát hành bởi các Ngân hàng trong nước và nước ngoài.

  Để thanh toán bằng thẻ thanh toán, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến với tổ chức phát hành thẻ. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức bằng hoặc lớn hơn giá trị đơn hàng phải thanh toán và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).

   

 5. Chính sách hoàn tiền
  5.1. Các trường hợp được hoàn tiền:
  a. Đơn hàng không thành công nhưng Khách hàng đã bị trừ tiền;
  b. Các trường hợp hủy, đổi vé theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.5.2. Khách Hàng sẽ nhận được tiền hoàn lại qua kênh thanh toán đã được sử dụng khi mua vé sau khi trừ đi các chi phí và các khoản phải trừ khác theo chính sách của từng Sự Kiện. Điểm VinID tích lũy và các lợi ích khác mà Khách Hàng đã nhận được khi mua vé (nếu có) sẽ được thu hồi lại. Trường hợp số điểm VinID trong tài khoản của Khách Hàng không đủ để thu hồi, VinID sẽ khấu vào tiền mua vé số tiền tương ứng với số điểm VinID cần thu hồi còn thiếu trước khi hoàn trả cho Khách Hàng.5.3. Thời gian và kênh hoàn tiền
  Tiền vé sẽ được hoàn thông qua kênh thanh toán mà Khách Hàng đã sử dụng để thanh toán với thời gian thực hiện như sau:– Qua ví điện tử:
  Trong vòng 2-5 ngày làm việc kể từ ngày VinID nhận được xác nhận của Nhà Tổ Chức.– Qua thẻ thanh toán:
  a. Thẻ nội địa: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày VinID nhận được xác nhận của Nhà Tổ Chức.
  b. Thẻ quốc tế: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày VinID nhận được xác nhận của Nhà Tổ Chức.
 6. Giá vé, hóa đơn GTGT và thanh toán
  6.1. Giá của Vé đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Vé không bao gồm phí giao vé, phí giao dịch qua các phương thức thanh toán và bất kỳ chi phí nào khác Chi phí giao vé, phí giao dịch và các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ được quy định cụ thể cho từng Sự Kiện và được áp dụng riêng cho từng phương thức thanh toán. Trừ khi được quy định khác đi cho từng Sự Kiện, Khách Hàng có trách nhiệm tự thanh toán các chi phí này.6.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT cho giá vé và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ Nhà Tổ Chức cho Đơn Hàng bằng cách liên hệ trực tiếp với Nhà Tổ Chức sau khi tiến hành thanh toán. Giá trị điểm VinID mà Khách hàng sử dụng, các chi phí giao vé, thanh toán (nếu có) không được xuất hóa đơn.6.3. Vé chỉ được giao sau khi Khách Hàng hoàn tất việc thanh toán toàn bộ giá trị của Đơn Hàng. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Xác nhận đơn hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Vé trong Đơn Hàng đó.
 7. Giao nhận và bảo quản vé
  7.1. Trường hợp vé vật lý:
  a. Vé sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng được Khách Hàng đăng ký trong Đơn Hàng hoặc tại địa chỉ khác theo quy định tại từng Sự Kiện.b. Tùy theo từng Sự Kiện, VinID có thể tạo mã vé/mã đơn hàng/mã giao dịch/mã đặt chỗ hoặc một tên gọi khác tương tự được hiển thị và quản lý bằng QRCode trên Ứng dụng VinID cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng (“Mã Vé”). Khách Hàng có thể được yêu cầu xuất trình Mã Vé khi nhận vé vật lý và/hoặc soát vé, ra, vào Sự Kiện. Khách Hàng có trách nhiệm bảo quản Mã Vé như quy định áp dụng với vé điện tử tại Điều 7.2 dưới đây. VinID có quyền sử dụng các công nghệ đặc biệt theo chính sách của VinID tại từng thời điểm để nhận biết và loại bỏ các Mã Vé giả mạo, gian lận, trái quy định.c. Khi nhận bàn giao Vé vật lý, Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra số lượng, loại vé và tính nguyên vẹn của Vé được giao. Rủi ro và quyền sở hữu Vé sẽ được chuyển cho Khách Hàng sau khi được bàn giao vé. Trong mọi trường hợp, VinID và Nhà Tổ Chức không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng của Vé sau thời điểm vé được giao cho Khách Hàng.d. VinID và Nhà Tổ Chức có quyền từ chối chấp nhận vé bị rách, không còn nguyên vẹn, bị mất, tẩy, xóa thông tin và các trường hợp khác mà vé không còn nguyên vẹn như được bàn giao.7.2. Trường hợp vé điện tử:
  a. Vé điện tử sẽ được hiển thị và quản lý bằng mã QRCode trên Ứng dụng VinID cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng. Vé điện tử được sử dụng một hoặc nhiều lần theo chính sách của Nhà Tổ Chức cho từng Sự Kiện bằng cách quét mã QRCode khi kiểm tra và soát vé.

  b. Khách Hàng có trách nhiệm trong việc bảo mật tài khoản VinID và mã QRCode của vé điện tử đã giao, không được tự ý cung cấp, sao lưu hình ảnh hoặc cung cấp bản sao vé cho người khác. VinID và Nhà Tổ Chức có quyền từ chối và không có trách nhiệm giải quyết các trường hợp vé đã bị sử dụng, hủy, thay đổi mã không do lỗi hệ thống của Ứng dụng VinID.

 8. Điểm thưởng và đổi điểm
  Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup tại từng thời điểm.
 9. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
  9.1. VinID chỉ hỗ trợ xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến xử lý kỹ thuật khi đặt và thanh toán tiền vé trên Ứng Dụng. Khách Hàng có thể liên hệ với hotline và chăm sóc Khách Hàng của VinID để được hỗ trợ.9.2. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến Vé và Sự Kiện, Khách Hàng trực tiếp liên hệ với Nhà Tổ Chức theo thông tin được đăng tải cho từng Sự Kiện. Trường hợp Khách Hàng đã liên hệ với VinID, VinID sẽ hỗ trợ để chuyển thắc mắc, khiếu nại của Khách Hàng cho Nhà Tổ Chức nhưng không có trách nhiệm trực tiếp xử lý với các khiếu nại, yêu cầu ngoài phạm vi quy định tại Điều 9.1 trên đây.9.3. Khi liên hệ, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Hàng để được hỗ trợ cùng các thông tin khác theo quy định của từng sự kiện.9.4. Thời gian hỗ trợ của VinID:
  Tổng đài chăm sóc khách hàng: từ 8:00 – 22:00 hàng ngày;
  Hỗ trợ xử lý kỹ thuật:
  • Thứ 2 đến Thứ 6: 9:00 – 18:00;
  • Thứ 7: 9:00 – 13:00.
 10. Bảo mật thông tin
  Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính sách bảo mật áp dụng chung cho giao dịch trên Ứng Dụng VinID.
 11. Điều khoản chung
  11.1. Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên VinID Ticket đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này. VinID bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua VinID Ticket sau khi thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó.11.2. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong quy định của Điều Khoản và Điều Kiện này với Chính Sách riêng của từng Sự Kiện, Chính Sách của từng sự kiện sẽ được ưu tiên áp dụng.11.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.11.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải thích và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.