ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ TÍNH NĂNG MUA VÉ

Card image cap

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH
Áp dụng với tính năng đặt mã vé

Chào mừng Quý khách đến với tính năng đặt mã vé trên ứng dụng điện thoại di động VinID (sau đây gọi là “VinID Ticket”), được xây dựng và phát triển bởi Công ty cổ phần VinID (“VinID”) để bán vé cho các chương trình, sự kiện (“Sự Kiện”) của các đơn vị tổ chức (“Nhà Tổ Chức”) được đăng tải trên Ứng dụng.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi sử dụng tính năng VinID Ticket trên ứng dụng VinID (“Ứng Dụng”).

 1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Điều Khoản và Điều Kiện được áp dụng đối với Khách hàng là chủ thẻ /chủ Tài Khoản VinID như được ghi nhận tại Điều kiện – Điều khoản VinID – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup và sử dụng tính năng VinID Ticket để mua vé cho các Sự Kiện trên Ứng dụng;1.2. Khách hàng tại Điều Khoản và Điều Kiện này bao gồm: (i) mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Ứng dụng và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Khách Hàng”).
 2. Xác lập đơn hàng mua vé trên VinID Ticket
  2.1. Mọi thông tin về Vé đưa ra trên ứng dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Nhà Tổ Chức và/hoặc VinID và tới Khách Hàng.2.2. Các bước hình thành hợp đồng như sau:
  Bước 1: Khách Hàng đặt Vé bằng cách dùng điện thoại có cài Ứng Dụng hỗ trợ tính năng VinID Ticket để tìm thông tin về Sự Kiện và Vé áp dụng đang đăng tải trên Ứng Dụng (“Đơn Hàng“).Bước 2: Khách hàng xác nhận đơn hàng trên VinID Ticket.Bước 3: Sau khi Khách Hàng thanh toán tiền cho đơn hàng, hợp đồng giữa Nhà Tổ Chức và Khách Hàng được xác lập và bắt đầu có hiệu lực.(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Hàng của Khách Hàng, VinID có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

  a. VinID/Nhà Tổ Chức không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của Từng Sự Kiện;

  b. VinID/Nhà Tổ Chức nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng;

  2.3. VinID sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Ứng Dụng để Khách Hàng theo dõi.

  2.4. Khi có nhu cầu mua vé, Khách Hàng phải mua vé trực tiếp từ Ứng dụng VinID được cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng và không mua lại từ bất cứ bên trung gian nào khác. Khách Hàng sẽ chịu mọi rủi ro và VinID không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vé giả mạo, vé đã được sử dụng, vé không sử dụng được, mà Khách Hàng mua từ các bên trung gian.

 3. Đổi, Hủy vé và hoàn trả tiền
  3.1. Đổi, Hủy vé bởi Khách Hàng:
  a. Trừ khi được quy định khác đi cho từng Sự Kiện, Khách Hàng không được phép đổi và/hoặc hủy Vé và không được hoàn tiền cho các vé đã đặt.b. Đối với Sự Kiện được phép đổi, hủy vé, khi có nhu cầu, Khách Hàng liên hệ trực tiếp với Nhà Tổ Chức để được hủy. VinID sẽ hỗ trợ hủy vé trên hệ thống và hoàn lại tiền vé theo chính sách tại Điều 5 dưới đây.c. Trường hợp đổi vé, Khách Hàng thực hiện hủy vé cũ và mua lại vé mới.3.2. Hủy Vé bởi VinID/Nhà Tổ Chức:
  Trừ khi được quy định khác đi cho từng Sự Kiện, VinID/Nhà Tổ Chức có quyền hủy Đơn Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:a. Khi VinID/Nhà Tổ Chức cho rằng Khách Hàng có dấu hiệu:
  (i) Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách của Nhà Tổ Chức để đặt vé với số lượng lớn và/hoặc để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc
  (ii) Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Vé (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao, về trạng thái tồn, về vị trí, loại Vé, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Vé) trong quá trình thực hiện giao dịch của Nhà Tổ Chức để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;
  (iii) Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.

  b. Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc tổ chức Sự Kiện xảy ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng dẫn đến phải điều chỉnh Sự Kiện và Vé. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Nhà Tổ Chức có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Nhà Tổ Chức sẽ chủ động hủy.

  c. Sự Kiện bị hủy bỏ bởi Nhà Tổ Chức hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  d. Các trường hợp Nhà Tổ Chức có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

  Trong trường hợp Đơn Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng sau khi trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).

  3.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Nhà Tổ Chức có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  a. Giới hạn về số lượng Vé tối đa mà một Khách Hàng được mua;

  b. Giới hạn về mục đích mua Vé, theo đó Vé mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tham dự Sự Kiện, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

  c. Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.
  Vì vậy, Nhà Tổ Chức có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Vé đã giao của các Đơn Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại. Để làm rõ, Đơn Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên VinID Ticket để đặt mua Vé có áp dụng CTKM. VinID/Nhà Tổ Chức sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

 4. Chính sách thanh toán
  4.1. Việc thanh toán cho đơn hàng được thực hiện bằng VinID Ticket chỉ được áp dụng với hình thức thanh toán trả trước thông qua 1 trong 02 phương thức thanh toán sau, VinID có quyền giới hạn phương thức thanh toán tùy theo chính sách của từng Sự Kiện:a. Thẻ thanh toán: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước nội địa và quốc tế;b. Ví điện tử VinID Pay.
  (Các hình thức thanh toán không được thực hiện đồng thời cho một đơn hàng. Khách Hàng chỉ được chọn 1 trong 2 hình thức để thực hiện thanh toán đơn hàng)4.2. Chi tiết các hình thức thanh toán

  Hình thức thanh toanSố lần sử dụng tối đa cho đơn hàngChi tiếtĐiều kiện để thanh toán được chấp nhận
  Ví điện tử VinID Pay01 tài khoản víVí điện tử VinID Pay được tích hợp trên Ứng dụng VinID của Khách Hàng.Ví điện tử VinID Pay của Khách Hàng phải liên kết với tối thiểu 01 tài khoản thanh toán tại  ngân hàng còn hoạt động và có số dư khả dụng bằng hoặc lớn hơn giá trị đơn hàng mà Khách Hàng cần phải thanh toán.
  Thẻ thanh toán01 tài khoảnThẻ ghi nợ/tín dụng/trả trước nội địa của Khách Hàng được phát hành bởi ngân hàng trong nước có kết nối với cổng thanh toán.

  Thẻ ghi nợ/tín dụng/trả trước quốc tế của Khách Hàng được phát hành bởi các Ngân hàng trong nước và nước ngoài.

  Để thanh toán bằng thẻ thanh toán, thẻ của khách hàng phải được đăng ký sử dụng tính năng thanh toán trực tuyến với tổ chức phát hành thẻ. Giao dịch phải được ghi nhận thành công từ thông báo cấp phép thành công do hệ thống cổng thanh toán trả về (đảm bảo số dư/hạn mức bằng hoặc lớn hơn giá trị đơn hàng phải thanh toán và xác thực khách hàng theo quy định sử dụng của thẻ).

   

 5. Chính sách hoàn tiền
  5.1. Các trường hợp được hoàn tiền:
  a. Đơn hàng không thành công nhưng Khách hàng đã bị trừ tiền;
  b. Các trường hợp hủy, đổi vé theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.5.2. Khách Hàng sẽ nhận được tiền hoàn lại qua kênh thanh toán đã được sử dụng khi mua vé sau khi trừ đi các chi phí và các khoản phải trừ khác theo chính sách của từng Sự Kiện. Điểm VinID tích lũy và các lợi ích khác mà Khách Hàng đã nhận được khi mua vé (nếu có) sẽ được thu hồi lại. Trường hợp số điểm VinID trong tài khoản của Khách Hàng không đủ để thu hồi, VinID sẽ khấu vào tiền mua vé số tiền tương ứng với số điểm VinID cần thu hồi còn thiếu trước khi hoàn trả cho Khách Hàng.5.3. Thời gian và kênh hoàn tiền
  Tiền vé sẽ được hoàn thông qua kênh thanh toán mà Khách Hàng đã sử dụng để thanh toán với thời gian thực hiện như sau:– Qua ví điện tử:
  Trong vòng 2-5 ngày làm việc kể từ ngày VinID nhận được xác nhận của Nhà Tổ Chức.– Qua thẻ thanh toán:
  a. Thẻ nội địa: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày VinID nhận được xác nhận của Nhà Tổ Chức.
  b. Thẻ quốc tế: trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày VinID nhận được xác nhận của Nhà Tổ Chức.
 6. Giá vé, hóa đơn GTGT và thanh toán
  6.1. Giá của Vé đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Vé không bao gồm phí giao vé, phí giao dịch qua các phương thức thanh toán và bất kỳ chi phí nào khác Chi phí giao vé, phí giao dịch và các chi phí phát sinh (nếu có) sẽ được quy định cụ thể cho từng Sự Kiện và được áp dụng riêng cho từng phương thức thanh toán. Trừ khi được quy định khác đi cho từng Sự Kiện, Khách Hàng có trách nhiệm tự thanh toán các chi phí này.6.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT cho giá vé và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ Nhà Tổ Chức cho Đơn Hàng bằng cách liên hệ trực tiếp với Nhà Tổ Chức sau khi tiến hành thanh toán. Giá trị điểm VinID mà Khách hàng sử dụng, các chi phí giao vé, thanh toán (nếu có) không được xuất hóa đơn.6.3. Vé chỉ được giao sau khi Khách Hàng hoàn tất việc thanh toán toàn bộ giá trị của Đơn Hàng. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Xác nhận đơn hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Vé trong Đơn Hàng đó.
 7. Giao nhận và bảo quản vé
  7.1. Trường hợp vé vật lý:
  a. Vé sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng được Khách Hàng đăng ký trong Đơn Hàng hoặc tại địa chỉ khác theo quy định tại từng Sự Kiện.b. Tùy theo từng Sự Kiện, VinID có thể tạo mã vé/mã đơn hàng/mã giao dịch/mã đặt chỗ hoặc một tên gọi khác tương tự được hiển thị và quản lý bằng QRCode trên Ứng dụng VinID cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng (“Mã Vé”). Khách Hàng có thể được yêu cầu xuất trình Mã Vé khi nhận vé vật lý và/hoặc soát vé, ra, vào Sự Kiện. Khách Hàng có trách nhiệm bảo quản Mã Vé như quy định áp dụng với vé điện tử tại Điều 7.2 dưới đây. VinID có quyền sử dụng các công nghệ đặc biệt theo chính sách của VinID tại từng thời điểm để nhận biết và loại bỏ các Mã Vé giả mạo, gian lận, trái quy định.c. Khi nhận bàn giao Vé vật lý, Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra số lượng, loại vé và tính nguyên vẹn của Vé được giao. Rủi ro và quyền sở hữu Vé sẽ được chuyển cho Khách Hàng sau khi được bàn giao vé. Trong mọi trường hợp, VinID và Nhà Tổ Chức không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng của Vé sau thời điểm vé được giao cho Khách Hàng.d. VinID và Nhà Tổ Chức có quyền từ chối chấp nhận vé bị rách, không còn nguyên vẹn, bị mất, tẩy, xóa thông tin và các trường hợp khác mà vé không còn nguyên vẹn như được bàn giao.7.2. Trường hợp vé điện tử:
  a. Vé điện tử sẽ được hiển thị và quản lý bằng mã QRCode trên Ứng dụng VinID cài đặt trên thiết bị của Khách Hàng. Vé điện tử được sử dụng một hoặc nhiều lần theo chính sách của Nhà Tổ Chức cho từng Sự Kiện bằng cách quét mã QRCode khi kiểm tra và soát vé.

  b. Khách Hàng có trách nhiệm trong việc bảo mật tài khoản VinID và mã QRCode của vé điện tử đã giao, không được tự ý cung cấp, sao lưu hình ảnh hoặc cung cấp bản sao vé cho người khác. VinID và Nhà Tổ Chức có quyền từ chối và không có trách nhiệm giải quyết các trường hợp vé đã bị sử dụng, hủy, thay đổi mã không do lỗi hệ thống của Ứng dụng VinID.

 8. Điểm thưởng và đổi điểm
  Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup tại từng thời điểm.
 9. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
  9.1. VinID chỉ hỗ trợ xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến xử lý kỹ thuật khi đặt và thanh toán tiền vé trên Ứng Dụng. Khách Hàng có thể liên hệ với hotline và chăm sóc Khách Hàng của VinID để được hỗ trợ.9.2. Mọi thắc mắc, khiếu nại khác liên quan đến Vé và Sự Kiện, Khách Hàng trực tiếp liên hệ với Nhà Tổ Chức theo thông tin được đăng tải cho từng Sự Kiện. Trường hợp Khách Hàng đã liên hệ với VinID, VinID sẽ hỗ trợ để chuyển thắc mắc, khiếu nại của Khách Hàng cho Nhà Tổ Chức nhưng không có trách nhiệm trực tiếp xử lý với các khiếu nại, yêu cầu ngoài phạm vi quy định tại Điều 9.1 trên đây.9.3. Khi liên hệ, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Hàng để được hỗ trợ cùng các thông tin khác theo quy định của từng sự kiện.9.4. Thời gian hỗ trợ của VinID:
  Tổng đài chăm sóc khách hàng: từ 8:00 – 22:00 hàng ngày;
  Hỗ trợ xử lý kỹ thuật:
  • Thứ 2 đến Thứ 6: 9:00 – 18:00;
  • Thứ 7: 9:00 – 13:00.
 10. Bảo mật thông tin
  Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính sách bảo mật áp dụng chung cho giao dịch trên Ứng Dụng VinID.
 11. Điều khoản chung
  11.1. Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên VinID Ticket đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này. VinID bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua VinID Ticket sau khi thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó.11.2. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong quy định của Điều Khoản và Điều Kiện này với Chính Sách riêng của từng Sự Kiện, Chính Sách của từng sự kiện sẽ được ưu tiên áp dụng.11.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.11.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh sẽ được giải thích và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.