Hệ thống Trueskin Medispa – độc quyền công nghệ SkinGym từ Mỹ, ứng dụng công nghệ Laser Revlite SI kết hợp với ánh sáng sinh học Fotofacial Light. Signature Skingym centres, exclusively from the USA.