Blog

Q Show2 – Liveshow Lệ Quyên tổ chức ở đâu?

Tối ngày 09/10/2019 tại Gem Center (Hồ Chí Minh), buổi họp báo công bố Q Show2 – Liveshow kỷ niệm […] 11/11/2019