Tin Tổng Hợp

Bật nắp Carlsberg, nhận tích điểm gấp ba với VinID

Bật nắp chung vui sau bao ngày xa cách mới hội ngộ một bàn, nâng ly chúc mừng những thành […] 02/11/2019

Thể lệ

Thể lệ chương trình ưu đãi Carlsberg T11

Địa điểm và phạm vi áp dụng: VinMart và VinMart+ Thời gian áp dụng: 01/11/2019 – 30/11/2019 hoặc triển khai […] 01/11/2019