Thể lệ

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH LÌ XÌ TẾT TẠI VINMART KHI THANH TOÁN BẰNG VÍ ĐIỆN TỬ VINID PAY

I. Ưu đãi 1: Tặng Lì Xì là phiếu giảm giá cho khách hàng chưa từng phát sinh giao dịch […] 07/01/2020

Thể lệ

Thể lệ chương trình ưu đãi X-Men

I- Địa điểm, thời gian, đối tượng áp dụng chương trình ưu đãi X-Men Địa điểm và phạm vi áp […] 30/12/2019

Thể lệ

Thể lệ ưu đãi chương trình Carlsberg Tháng 1

Chi tiết chương trình ưu đãi Carlsberg tháng 1: Địa điểm và phạm vi áp dụng: Chuỗi siêu thị VinMart […] 30/12/2019