Tin nội bộ

Vé điện tử trên App VinID có được dùng để check-in thay cho vé cứng không?

Bạn có thể dùng ví điện tử này để mua vé sự kiện, tuy nhiên liệu vé điện tử được […] 30/07/2019