Blog

Muốn lì xì Tết cho người thân qua app VinID thì phải làm gì?

Lì xì đầu năm là một phong tục đã có từ bao đời nay. Ý nghĩa của tục lì xì […] 20/01/2020