Thể lệ

Thể lệ chương trình mua vé xem phim LOTTE CINEMA giá chỉ 5,000đ

1.Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng: Địa điểm áp dụng: Toàn quốc Đối tượng áp dụng: Khách hàng […] 18/11/2019