Blog

Hướng dẫn sử dụng quỹ nhóm trên ví điện tử VinID Pay

Quỹ Nhóm – giải pháp hoàn hảo cho việc góp tiền và quản lý chi tiêu chung cho gia đình, […] 26/03/2020

Blog

Ra mắt tính năng Quỹ Nhóm trên ứng dụng VinID

Quản lý chi tiêu bây giờ chỉ là chuyện nhỏ, khi đã có VinID Pay! Tính năng Quỹ Nhóm – cho […] 05/03/2020