Blog

Hướng dẫn thanh toán bằng ví điện tử VinID Pay tại Vinmec

Không chỉ thanh toán tiện lợi VinMart, VinMart+,… từ ngày 10/01/2020, bạn có thể dễ dàng thanh toán chi phí […] 29/02/2020