Thể lệ Chương trình VinID – Lix Tháng 7/2019

5.0
02

 

 1.  Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng 
 • Địa điểm và phạm vi áp dụng: Các cửa hàng, siêu thị thuộc hệ thống VinMart
 • Đối tượng áp dụng:  Khách hàng mua sản phẩm Lix và tích điểm VinID
 • Thời gian áp dụng: 01/07/2019 đến 31/07/2019

     2. Nội dung chương trình

Khách hàng mua sản phẩm Lix sẽ nhận được ưu đãi:

 •  Nước giặt Lix đậm đặc 3,8 kg giá bán: 160.000đ giảm còn  89.000 VND (giảm 44.4%)
 •  Nước rửa chén Lix chanh 4kg giá bán: 85.000đ giảm còn  59.000 VND (giảm 30.6%)

     3. Điều kiện áp dụng: 

 • Chương trình chỉ áp dụng cho Khách hàng mua sản phẩm Lix
 • Chủ thẻ VinID phải có giao dịch tích/tiêu điểm qua thẻ hoặc app VinID 
 • Mỗi chủ thẻ được mua không giới hạn số lượng sản phẩm với giá khuyến mại
 • Chương trình được áp dụng đồng thời cùng với các chương trình khuyến mãi khác tại cửa hàng.

      4. Một số quy định khác: 

 • VinID có toàn quyền quyết định và xem xét Khách Hàng hợp lệ. 
 • Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại này, VinID có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.