Thể lệ “Chương trình dành cho chủ cửa hàng tạp hóa tháng 12” (nhóm A)

THỂ LỆ “CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA THÁNG 12” (NHÓM A)

Từ  21/12/2020 – 10/01/2021

aaa

1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng:

 • Địa điểm áp dụng: Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Đối tượng áp dụng: 
  • Chủ Cửa hàng Tạp hoá có sử dụng tính năng Bán hàng trên ứng dụng VinShop.
  • Chủ Cửa hàng Tạp hóa đăng ký tham dự chương trình với OneID từ ngày 21/12/2020 – 10/01/2021 và số lượng giao dịch mua bán hàng hóa của Chủ Tiệm Tạp hóa được ghi nhận trên tính năng Bán hàng của dịch vụ 1POS trên Ứng dụng VinShop trước ngày 21/12/2020 ít hơn 40 giao dịch.
 • Thời gian áp dụng: từ 12h00’ ngày 21/12/2020 đến 23h59’ ngày 10/01/2021 hoặc đến khi hết ngân sách, tùy theo điều kiện nào đến trước.

aaaa

2. Nội dung chương trình:

 • Trong thời gian diễn ra Chương trình, Chủ Cửa hàng tạp hóa có cơ hội nhận được 10,000VNĐ với mỗi khách hàng/thiết bị có phát sinh giao dịch và thanh toán thành công với Hóa đơn từ 40,000VNĐ trở lên (“Giao Dịch Thành Công”)
 • VinShop chỉ ghi nhận giao dịch được tính thưởng cho Chủ Cửa hàng tạp hóa với điều kiện đơn hàng được thanh toán thành công qua tính năng Bán hàng, cho Khách hàng sử dụng tài khoản VinID để quét mã Thanh toán của khách hàng.
 • Hình thức thanh toán có thể bằng Tiền mặt hoặc bằng Ví VinID Pay
 • VinShop chỉ ghi nhận Giao Dịch Thành Công tối thiểu 40,000đ cho Khách hàng có tài khoản VinID và sử dụng hình thức thanh toán bằng Tiền mặt hoặc bằng Ví VinID Pay thông qua tính năng Thanh toán trên ứng dụng VinID. Mỗi thiết bị ứng với 01 người dùng duy nhất.

 

LƯU Ý:

 • Cửa hàng Tạp hóa được ghi nhận trả thưởng tối đa 30 Giao Dịch Thành Công/ngày và không quá 100 Giao Dịch Thành Công qua tính năng Bán hàng trong suốt thời gian chương trình khuyến mại.
 • Cửa hàng Tạp hóa được ghi nhận trả thưởng tối đa 01 giao dịch qua tính năng Bán hàng/Khách hàng/thiết bị/ngày và 03 giao dịch qua tính năng Bán hàng/Khách hàng/thiết bị trong suốt thời gian khuyến mại.

aaaaaaa

3. Điều kiện khác:

 • Mỗi Chủ Cửa hàng Tạp hoá chỉ được sử dụng một số điện thoại và một thiết bị di động để tham gia Chương Trình. Theo đó, số điện thoại đăng ký tham gia Chương Trình của Chủ Cửa hàng Tạp hoá phải trùng với số điện thoại đăng ký tài khoản mua hàng và sử dụng tính năng Bán Hàng trên Ứng dụng VinShop; và tài khoản đăng ký Ví điện tử VinID Pay. Chủ Cửa hàng Tạp hoá đảm bảo không thay đổi thông tin đăng ký tham gia Chương Trình trong suốt thời gian tham gia và nhận phí dịch dịch vụ của Chương Trình.
 • Giao Dịch Thành Công được ghi nhận khi thiết bị của Chủ Cửa hàng Tạp hoá đang kết nối Internet ổn định và các Giao dịch ngoại mạng sẽ không được ghi nhận khuyến mại.
 • OneID sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Chủ Cửa hàng Tạp hoá thay đổi thông tin đăng ký dẫn tới không thể nhận được các khoản thanh toán của Chương Trình.
 • Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, quà tặng hay bất kỳ hình thức quy đổi nào khác. Đồng thời, mỗi Voucher chỉ có giá trị sử dụng cho 01 giao dịch mua sắm hàng hóa và OneID sẽ không có trách nhiệm bồi hoàn, hoàn lại giá trị Voucher còn lại cho Chủ Cửa hàng Tạp hoá trong trường hợp giao dịch mua sắm hàng hóa trên Ứng dụng VinShop thấp hơn giá trị của Voucher.
 • Chủ Cửa hàng Tạp hoá có quyền khiếu nại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản thanh toán.
 • Bằng việc tham gia vào Chương trình, Chủ cửa hàng Tạp hóa đồng ý với việc cho Khách hàng được sử dụng voucher trong ứng dụng VinID khi thanh toán tại cửa hàng. Chi phí này sẽ được hoàn trả lại vào Tài khoản ngân hàng Chủ cửa hàng Tạp hóa đăng ký với Vinshop sau thời gian 2 ngày kể từ khi giao dịch phát sinh. Trong trường hợp Chủ cửa hàng Tạp hóa không đăng ký Tài khoản ngân hàng với VinShop, số tiền hoàn trả sẽ được tích lũy và trừ trực tiếp toàn bộ vào đơn hàng đầu tiên trên VinShop trong khoảng thời gian trả thưởng từ ngày 14/01/2021 đến 28/01/2021
 • Mọi quyết định của OneID liên quan đến chương trình, bao gồm kết quả Chủ Cửa hàng Tạp hoá nhận được ưu đãi trong suốt Chương trình này là cuối cùng, chính thức căn cứ theo các điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mại.
 • OneID có quyền từ chối thanh toán bất kỳ khoản tiền nào được nêu tại chương trình khuyến mại này cho Chủ Cửa hàng Tạp hoá trong trường hợp Chủ Cửa hàng Tạp hoá vi phạm bất kỳ các điều kiện điều khoản nào của chương trình khuyến mại và/hoặc OneID, theo quyết định của mình, xác định Chủ Cửa hàng Tạp hoá có hành vi gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều kiện của Chương Trình và/hoặc xúi giục, lôi kéo, thông đồng bất hợp pháp Chủ Cửa hàng Tạp hoá để trục lợi.
 • Các thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Chủ Cửa hàng Tạp hoá liên hệ trực tiếp Phụ trách bán hàng khu vực của mình hoặc liên hệ Hotline CSKH như sau:
 • Hotline: 1800 646 869                             Email: [email protected]
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, Chủ Cửa hàng Tạp hoá mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của chương trình được liệt kê ở trên.
Download App