THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG MỞ MỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN TECHCOMBANK THÁNG 5.2021

 1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng:
 • Địa điểm áp dụng: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng VinID mở mới tài khoản thanh toán (TKTT) bằng phương thức điện tử của Techcombank đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

(i) có tài khoản VinID ở trạng thái kích hoạt theo quy định của chương trình Khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup (“Tài Khoản VinID”) trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại; và

(ii) chưa từng sở hữu tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng Techcombank trước thời gian diễn ra chương trình và nhận được thông báo tham gia chương trình/thông tin hiển thị banner về chương trình trên Ứng dụng VinID; và

(iii) khách hàng có thông tin địa chỉ cư trú được ghi nhận trên Ứng dụng VinID nằm trong địa bàn khuyến mại.

Các khách hàng đáp ứng điều kiện nêu trên được gọi chung là “Khách hàng”.

 1. Thời gian diễn ra: Từ 0h00 ngày 11/05/2021 đến 23h59 ngày 21/05/2021.
 2. Nội dung chương trình:
 1. Khách hàng sẽ nhận được 01 Mã Quà Tặng để nạp điểm VinID (có giá trị quy đổi điểm tương ứng với 50.000 Việt nam đồng) sau khi lần đầu mở mới thành công tài khoản thanh toán Techcombank thông qua các đường dẫn/link liên kết, banner được hiển thị trên Ứng dụng di động thương mại điện tử VinID (“Ứng dụng VinID”) theo các hướng dẫn, quy trình thực hiện trên Ứng dụng VinID (“Tài Khoản Techcombank”). Khách hàng chỉ nhận được 01 ưu đãi tại mục a Điều 10.1 này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
 2. Ngoài phần quà ưu đãi tại mục a Điều 3 nêu trên, khách hàng sẽ được nhận thêm 01 Mã Quà Tặng để nạp Điểm VinID (có giá trị quy đổi điểm tương ứng với 100.000 Việt Nam đồng) được sử dụng để nạp điểm vào tài khoản VinID của khách hàng cho Giao Dịch Thành Công Đầu Tiên như được quy định dưới đây:

(i). Giao Dịch Thành Công là giao dịch Khách hàng thực hiện chuyển khoản hoặc thanh

toán hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ thông qua Tài Khoản Techcombank, thực hiện

trên ứng dụng [email protected] Mobile của ngân hàng Techcombank; và

(ii). Giá trị giao dịch đầu tiên phải có giá trị từ 200.000 Việt Nam Đồng trở lên, được thực

hiện trong vòng 7 ngày từ ngày đăng kí Tài Khoản Techcombank thành công theo cách

thức được mô tả tại mục a Điều 10.1 nêu trên.

Khách hàng chỉ nhận được 01 ưu đãi tại mục b Điều 10.1 này trong suốt thời gian diễn ra

chương trình khuyến mại. Nếu giao dịch thanh toán, chuyển tiền đầu tiên không đáp ứng

 

 1. Điều kiện khác:
 • Mỗi Khách hàng chỉ được mở một tài khoản thanh toán Techcombank bằng phương thức điện tử của Techcombank trong thời gian diễn gia chương trình khuyến mại.
 • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại về mở tài khoản thanh toán Techcombank khác.
 • Số Điểm VinID khách hàng nhận được sẽ được quy đổi tương ứng với giá trị Mã Quà Tặng nạp điểm VinID của khách hàng. Tỷ lệ quy đổi điểm và việc sử dụng điểm VinID sẽ theo quy định của chương trình khách hàng thân thiết VinID được công bố công khai tới khách hàng.
 • Techcombank và Công Ty được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật trong thời gian triển khai chương trình như cháy nổ, lũ lụt, động đất… làm cho các giao dịch của Khách hàng bị sai lệch, không thực hiện hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng;
 • Khách hàng đồng ý tham gia chương trình này đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý cho Techcombank và Công Ty sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cho mục đích quảng cáo thương mại;
 • Techcombank và Công Ty, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của Techcombank/Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (không chỉ bao gồm những tổn thất hoặc những tổn thất có nguyên nhân khác) hoặc bất kì tai nạn cá nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng Quà tặng ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, Techcombank và Công Ty có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Mã Quà Tặng nạp điểm VinID không có giá trị chuyển nhượng giữa các tài khoản VinID của khách hàng, giữa các khách hàng khác nhau và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các loại quà tặng khác.
 • Chương trình khuyến mại không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại về việc mở tài khoản thanh toán Techcombank thông qua Ứng dụng VinID khác.
 • Mã Quà Tặng sẽ được gửi tới Khách hàng về mục “Voucher của tôi” trên Ứng dụng VinID trong vòng 5 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khách hàng đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi của chương trình khuyến mại. Khách hàng vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và điều kiện của Mã Qùa Tặng để sử dụng.
 • Thời hạn sử dụng Mã Quà Tặng nạp điểm VinID là 90 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được Mã Quà Tặng trên Ứng dụng VinID.
 • Công Ty không có trách nhiệm cung cấp lại/tái sử dụng các Mã Quà Tặng đã hết hạn sử dụng hoặc được sử dụng không đúng cách.
 • Điểm VinID có hiệu lực sau 24h kể từ thời điểm khách hàng sử dụng Mã Quà Tặng thành công theo đúng hướng dẫn sử dụng của Mã Quà Tặng. Khách hàng có thể kiểm tra số dư tài khoản điểm trên Ứng dụng VinID.
 • Khách hàng cam đoan và bảo đảm các thông tin được khách hàng cung cấp trong chương trình khuyến mại này để xem xét các điều kiện hưởng khuyến mại là chính xác, trung thực. Theo đó, Công Ty có toàn quyền từ chối trao khoản khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào mà cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình;
 • Khách hàng có quyền khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
 • Mọi quyết định của Công Ty liên quan đến các chương trình khuyến mại, bao gồm kết quả Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này là cuối cùng, chính thức.
 • Mọi thắc mắc giải đáp liên quan đến chương trình khuyến mại này, xin liên hệ tổng đài CSKH VinID Hotline VinID: 19006959 và hotline Techcombank: 1800588822.
 • Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách hàng được coi là chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.”
Download App