Thể lệ chương trình “Rinh “Táo” mỗi tuần – Quay là trúng” Tháng 12/2023