THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CÀNG BÁN CÀNG LỜI CHO CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA THÁNG 5

 1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng:
 • Địa điểm áp dụng: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội
 • Đối tượng áp dụng: 
 • Chủ Cửa hàng Tạp hoá có sử dụng tính năng Bán hàng trên ứng dụng VinShop.
 • Chủ Cửa hàng Tạp hóa đăng ký tham dự chương trình với OneID từ ngày 15/05/2021 – 05/06/2021 theo các cách thức đăng ký được hướng dẫn bởi OneID.
 • Thời gian áp dụng: từ 12h00’ ngày 15/05/2021 đến 23h59’ ngày 05/06/2021 hoặc đến khi hết ngân sách, tùy theo điều kiện nào đến trước.
 1. Nội dung chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình từ, Chủ cửa hàng tạp hóa sẽ nhận được quà tặng của, Chương trình khi thực hiện thành công nhiệm vụ sau:

Mời khách hàng Đăng Ký Tài Khoản Thành Công trên Ứng dụng di động thương mại điện tử VinID (“Ứng dụng VinID”):

 • Chủ cửa hàng tạp hóa giới thiệu Khách hàng Đăng Ký Tài Khoản Thành Công trên Ứng dụng di động thương mại điện tử VinID (“Ứng dụng VinID”) sẽ được nhận một Phiếu mua hàng được tích lũy để sử dụng khi mua hàng trên ứng dụng thương mại điện tử VinShop theo các điều kiện điều khoản của chương trình (“Phiếu mua hàng”) có giá trị 10.000 đồng. 
 • Giới hạn ghi nhận thông tin nhận thưởng: trong suốt thời gian triển khai chương trình, mỗi chủ cửa hàng được nhận tối đa 100 Phiếu mua hàng, 01 (một) khách hàng/thiết bị chỉ được ghi nhận tối đa 01 lượt Đăng Ký Tài Khoản Thành Công. 

Để làm rõ, Khách hàng được coi là “Đăng Ký Tài Khoản Thành Công” trên Ứng dụng VinID khi:

 • Khách hàng tải Ứng dụng VinID về thiết bị điện thoại và đăng ký tài khoản VinID trên Ứng dụng VinID bằng thông tin số điện thoại của Khách hàng.
 • Khách hàng nhập Mã giới thiệu là Số điện thoại của các Chủ cửa hàng tạp hóa đã đăng ký tham dự chương trình với Công ty cổ phần OneID tại màn hình “Mã ưu đãi” trong mục “Săn thưởng”.
 • Khách hàng hoàn tất các bước tạo lập tài khoản và hệ thống của Ứng dụng VinID thông báo về việc Khách hàng đã tạo tài khoản thành công.
 • Khách hàng lần đầu tiên đăng ký tài khoản VinID
 1. Cách thực nhận thưởng:

Chủ cửa hàng tạp hóa:

– Ngay sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ, Chủ cửa hàng tạp hóa sẽ nhận được Phiếu mua hàng trị giá 10.000 đồng sử dụng khi đặt hàng trên ứng dụng VinShop. Áp dụng cho các sản phẩm từ Nhà cung cấp One Mount Distribution. Mỗi phiếu mua hàng chỉ áp dụng cho một đơn hàng. Thời hạn sử dụng phiếu mua hàng: 30/06/2021.

Khách hàng:

– Ngay sau khi thực hiện tải app VinID và nhập số điện thoại của Chủ cửa hàng tạp hóa, Khách hàng sẽ nhận được Mã giảm giá trị giá 10.000 đồng với đơn từ 50.000 đồng trên ứng dụng VinID áp dụng tại danh sách cửa hàng tạp hóa chỉ định bởi One Mount Consumer.

 1. Điều kiện khác:
 • Mỗi Chủ cửa hàng tạp hóa chỉ được sử dụng một số điện thoại và một thiết bị di động để tham gia Chương Trình. Theo đó, số điện thoại đăng ký tham gia Chương Trình của Chủ cửa hàng tạp hóa phải trùng với số điện thoại đăng ký tài khoản mua hàng và đăng ký sử dụng tính năng Bán Hàng trên Ứng dụng VinShop; Chủ cửa hàng tạp hóa đảm bảo không thay đổi thông tin đăng ký tham gia Chương Trình trong suốt thời gian tham gia và nhận phí dịch dịch vụ của Chương Trình.
 • Giao Dịch Thành Công được ghi nhận khi thiết bị của Chủ cửa hàng tạp hóa đang kết nối Internet ổn định và các Giao dịch ngoại mạng sẽ không được ghi nhận khuyến mại.
 • OneID sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Chủ cửa hàng tạp hóa thay đổi thông tin đăng ký dẫn tới không thể nhận được các ưu đãi của Chương Trình.
 • Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, quà tặng hay bất kỳ hình thức quy đổi nào khác. Đồng thời, OneID sẽ không có trách nhiệm bồi hoàn, hoàn lại giá trị một phần hoặc toàn bộ Phiếu mua hàng còn lại cho Chủ cửa hàng tạp hóa trong trường hợp giao dịch mua sắm hàng hóa trên Ứng dụng VinShop thấp hơn giá trị của các Phiếu mua hàng được áp dụng trong đơn hàng theo quy định của chương trình.
 • Chủ cửa hàng tạp hóa có quyền khiếu nại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quà tặng của chương trình.
 • Bằng việc tham gia vào Chương trình, Chủ cửa hàng Tạp hóa đồng ý với việc cho Khách hàng được sử dụng Phiếu mua hàng/voucher trong ứng dụng VinID khi thanh toán tại cửa hàng theo các chương trình khác do OneID thông báo tới đối tác. Chi phí này sẽ được hoàn trả lại vào Tài khoản ngân hàng Chủ cửa hàng Tạp hóa đăng ký với Vinshop sau thời gian 2 ngày kể từ khi giao dịch phát sinh. Trong trường hợp Chủ cửa hàng Tạp hóa không đăng ký Tài khoản ngân hàng với VinShop, số tiền hoàn trả sẽ được cộng dồn và trả theo dạng Phiếu mua hàng có hiệu lực từ 15/05/2021 đến 12/06/2021.
 • Mọi quyết định của OneID liên quan đến chương trình, bao gồm kết quả Chủ cửa hàng tạp hóa nhận được ưu đãi trong suốt Chương trình này là cuối cùng, chính thức căn cứ theo các điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mại.
 • OneID có quyền từ chối thanh toán bất kỳ khoản tiền nào được nêu tại chương trình khuyến mại này cho Chủ cửa hàng tạp hóa trong trường hợp Chủ cửa hàng tạp hóa vi phạm bất kỳ các điều kiện điều khoản nào của chương trình khuyến mại và/hoặc OneID, theo quyết định của mình, xác định Chủ cửa hàng tạp hóa có hành vi gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều kiện của Chương Trình và/hoặc xúi giục, lôi kéo, thông đồng bất hợp pháp khách hàng để trục lợi.
 • Các thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Chủ cửa hàng tạp hóa liên hệ trực tiếp Phụ trách bán hàng khu vực của mình hoặc liên hệ Hotline CSKH như sau:
 • Hotline: 1800 646 869                             Email: [email protected]
 • Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, Chủ cửa hàng tạp hóa mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của chương trình được liệt kê ở trên.
Download App