Thể lệ chương trình: Tặng Voucher cho khách hàng khi mua nhà với OneHousing

1. Tên chương trình khuyến mại: “TẶNG VOUCHER CHO KHÁCH HÀNG KHI MUA NHÀ VỚI ONEHOUSING”

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Hà Nội

3. Hình thức khuyến mại: Tặng tiền

4. Thời gian khuyến mại: từ 17/09/2022 đến 30/11/2022

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Khách hàng đáp ứng các điều kiện sau (gọi chung là “Khách Hàng”):

  • Khách Hàng nằm trong nhóm khách hàng mục tiêu được truyền thông, giới thiệu về chương trình khuyến mại từ email, tin nhắn SMS, app push hoặc banner trên ứng dụng VinID của Công ty cổ phần One Mount Consumer (VinID) hoặc Công ty cổ phần One Mount Real Estate; và
  • Khách Hàng có phát sinh giao dịch mua bất động sản có giá trị giao dịch theo hợp đồng mua bán từ 2 tỷ đồng trở lên (giá trị thuần sau khi chiết khấu, không bao gồm thuế và kinh phí bảo trì) thuộc các Dự án Masteri Waterfront và/hoặc Masteri West Heights với Chủ đầu tư thành công thông qua dịch vụ môi giới, tư vấn của Công ty cổ phần One Mount Real Estate (OMRE) và đã thực hiện thanh toán tiền đợt 1 theo đúng quy định của hợp đồng mua bán. 

6. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 900.000.000 VND (bằng chữ: chín trăm triệu đồng).

7. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

7.1. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, các Khách Hàng được truyền thông, giới thiệu về chương trình khuyến mại từ email/tin nhắn/app push trên ứng dụng VinID của Công ty cổ phần One Mount Consumer (VinID) hoặc Công ty cổ phần One Mount Real Estate sẽ được tặng trực tiếp Voucher hoàn tiền có giá trị 30.000.000 VND (ba mươi triệu đồng). Voucher được áp dụng để Khách Hàng nhận khuyến mại trong trường hợp Khách hàng đã có giao dịch mua bất động sản có giá trị giao dịch theo hợp đồng mua bán ký giữa Khách Hàng và Chủ đầu tư từ 2 tỷ đồng trở lên (giá trị thuần sau khi chiết khấu, không bao gồm thuế và kinh phí bảo trì) thuộc các Dự án Masteri Waterfront và/hoặc Masteri West Heights với Chủ đầu thông qua dịch vụ môi giới, tư vấn của Công ty cổ phần One Mount Real Estate và đã thực hiện thanh toán tiền đợt 1 đã ký với Chủ đầu tư theo đúng quy định của hợp đồng mua bán trong thời hạn chương trình.

7.2. Tiền sẽ được hoàn vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng sau khi Chủ đầu tư xác nhận Khách Hàng (i) đã ký hợp đồng mua bán bất động sản với Chủ đầu tư và (ii) đã thực hiện thanh toán tối thiểu 10% giá trị hợp đồng hợp đồng mua bán (đợt 1) theo đúng quy định của hợp đồng mua bán cho OMRE. OMRE sẽ thực hiện hoàn tiền trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng nhận được thông báo hoàn tiền qua email/SMS hoặc các hình thức điện tử khác. Thông báo sẽ được gửi đến Khách Hàng không muộn hơn ngày 15/12/2022.

7.3. Các điều kiện và điều khoản khác:

  • Chương trình ưu đãi không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi hiện hữu khác của OMRE và VinID, trừ trường hợp theo quyết định khác của OMRE và VinID.
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu ngân sách đã hết hoặc được gia hạn theo quyết định của VinID và OMRE. Khách Hàng sẽ được tặng voucher theo thứ tự ưu tiên (khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được hưởng khuyến mại trước sẽ được tặng voucher trước) cho đến khi hết voucher.
  • Voucher không có giá trị chuyển nhượng. 01 Khách Hàng chỉ được sử dụng 01 Voucher trong suốt thời hạn chương trình khuyến mại.
  • Đối với khoản thuế thu nhập cá nhân của khách hàng (nếu có theo quy định pháp luật), Khách Hàng chịu trách nhiệm thực hiện nộp thuế theo quy định pháp luật và Công Ty sẽ khấu trừ vào khoản tiền Khách Hàng được nhận trước khi hoàn tiền cho Khách Hàng. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chứng minh nhân, căn cước công dân và/hoặc mã số thuế của Khách Hàng (nếu có) khi nhận voucher hoặc theo phương thức được OMRE yêu cầu.
  • OMRE và VinID được quyền sử dụng tên và hình ảnh của Khách Hàng được nhận khuyến mại cho mục đích quảng cáo thương mại.
  • OMRE và VinID có quyền từ chối trao voucher và/hoặc thu hồi voucher của chương trình khuyến mại đã trao/tặng cho Khách Hàng trong trường hợp (i) OMRE phát hiện, đánh giá rằng Khách Hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng chương trình khuyến mại để trục lợi; và/hoặc (ii) Khách Hàng không cung cấp đầy đủ thông tin dẫn đến ảnh hưởng tới quyền lợi và nghĩa vụ của OMRE và VinID theo quy định pháp luật.

7.4. Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Khách Hàng liên hệ hotline VinID 19006959 hoặc hotline One Housing 1800646466 để được hướng dẫn, giải đáp.

Khách Hàng có quyền khiếu nại đến thời hạn tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.