Thể lệ chương trình “Úm ba la – Cào ra ngàn quà”

I. ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN ÁP DỤNG:

  • Địa điểm áp dụng: Toàn quốc
  • Đối tượng áp dụng:
    a) có tài khoản VinID được kích hoạt thành công theo quy định của chương trình “VinID – Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup” (sau đây gọi là “Tài Khoản VinID”) và đăng nhập trên Ứng dụng di động thương mại điện tử VinID (sau đây gọi là “Ứng dụng VinID”);
    b) nhận được thông báo/nội dung chương trình/thông tin hiển thị, banner về chương trình trên Ứng dụng VinID; và
    c) đáp ứng các điều kiện cụ thể theo thể lệ chương trình khuyến mại này.
  • Thời gian chương trình: Từ 10h00’ ngày 15/09/2022 đến hết 23h59’ ngày 13/10/2022 hoặc đến khi hết ngân sách Chương trình tùy điều kiện nào đến trước.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1.  Nội dung chương trình
1.1. Chương trình “Úm ba la – Cào ra ngàn quà”:
Mỗi ngày từ 10h00’ ngày 15/09/2022 đến hết 23h59’ ngày 13/10/2022 trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Khách Hàng sẽ nhận được các Lượt cào quà tương ứng trong mục “Săn Thưởng” trên Ứng dụng VinID khi thực hiện thành công một trong các nhiệm vụ tương ứng dưới đây:

a) Nhiệm vụ 1: Khách Hàng sẽ nhận được Lượt cào quà tương ứng cho mỗi lần thực hiện truy cập và điểm danh liên tục hàng ngày trong mục “Săn thưởng” trên Ứng dụng VinID (mỗi ngày Khách Hàng cần truy cập Ứng dụng VinID để điểm danh). Chi tiết Lượt cào quà mà Khách hàng sẽ nhận được sau mỗi lần điểm danh của từng ngày như sau:

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7
01 (một) Lượt cào quà 01 (một) Lượt cào quà 01 (một) Lượt cào quà 01 (một) Lượt cào quà 01 (một) Lượt cào quà 01 (một) Lượt cào quà 01 (một) Lượt cào quà

 

Trường hợp Khách Hàng bỏ lỡ điểm danh, Khách Hàng sẽ quay về mốc ngày đầu tiên và phải thực hiện điểm danh theo quy định đã nêu trên để nhận lượt mở quà tương ứng trong chương trình.

b) Nhiệm vụ 2: Khách Hàng sẽ được nhận 01 (một) Lượt cào quà khi Khách hàng đáp ứng Giao dịch được tích điểm VinID thông qua Ứng dụng VinID với các sản phẩm, dịch vụ được chấp nhận trong “Danh mục sản phẩm dịch vụ tích điểm VinID” và bảng “Tỷ lệ tích điểm” công bố theo quy định của chương trình “VinID-Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập đoàn VinGroup” có giá trị tích điểm từ 30 điểm VinID trở lên áp dụng với hóa đơn tối thiểu 50.000 VNĐ. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 01 (một) Lượt cào quà từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

c) Nhiệm vụ 3: Khách Hàng sẽ được nhận 01 (một) Lượt cào quà khi Khách hàng mua hàng tại mục “Đi chợ” của gian hàng Fresh Market trên Ứng dụng VinID trong danh mục hàng hóa được chấp nhận và áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 50.000VNĐ. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 01 (một) Lượt cào quà từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. 

d) Nhiệm vụ 4: Khách hàng sẽ nhận được 01 (một) Lượt cào quà khi chủ động thực hiện nhận/lấy/đổi (claim) Voucher trên Ứng dụng VinID vào mục “Túi Đồ” trên Ứng dụng VinID và áp dụng với Voucher có gia trị tối thiểu 1 điểm VinID. Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 01 (một) Lượt cào quà từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

e) Nhiệm vụ 5: Khách hàng sẽ nhận được 01 Lượt cào quà khi thực hiện một lượt chia sẻ thành công về chương trình từ Ứng dụng VinID lên trang mạng xã hội cá nhân Facebook của Khách hàng (ở chế độ công khai). Mỗi Khách hàng nhận được tối đa 01 Lượt cào quà từ nhiệm vụ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

Sau khi nhận được Lượt cào quà, Khách Hàng thực hiện hành động cào quà trên Ứng dụng VinID để nhận ưu đãi của chương trình khuyến mại được theo cơ cấu giải thưởng như được quy định tại Điều 8 của Thể lệ này.

1.2. Chương trình “Thu thập ảnh – Nhận quà ngay”:

a) Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, khi tham gia chương trình trên Ứng dụng VinID theo chương trình tại Điều 9.1.1 ở trên, Khách Hàng sẽ có cơ hội nhận được một hoặc một số hình ảnh Ảnh – là các mành ghép theo cùng một chủ đề có liên quan để đổi quà (“Ảnh”) để tham gia chương trình “Thu thập ảnh – Nhận quà ngay” trên Ứng dụng VinID (có tất cả 3 chủ đề trong toàn chương trình). Ảnh sẽ được hệ thống của Ứng dụng VinID phát ngẫu nhiên tới Khách Hàng khi tham gia chương trình theo 3 chủ đề (Hoa quả, Mùa thu và Gian hàng “Fresh Market).

b) Khách Hàng sử dụng 05 (năm) Ảnh đã thu thập được trong phần “Thu thập ảnh – Nhận quà ngay” để đổi lấy các giải thưởng trong chương trình khuyến mại như quy định chi tiết tại Điều 9.4 dưới đây. Khách hàng có thể tra cứu số lượng Ảnh đang có tại mục “Quà đã nhận” trên Ứng dụng VinID. 

***Công ty Cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm thường xuyên cập nhật số lượng giải thưởng còn lại, cơ cấu giải thưởng còn lại của chương trình khuyến mại và thông báo thường xuyên cho khách hàng được biết trước khi tham gia chương trình trên Ứng dụng VinID trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

2. Thời gian, cách thức xác định trúng thưởng:
a)  Khách Hàng sẽ nhận được thông báo trên Ứng dụng VinID về việc Khách Hàng có Lượt cào quà trong vòng 120 giây kể từ khi Khách Hàng hoàn thành nhiệm vụ tại Điều 9.1 nêu trên. 

b)   Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ gửi thông báo và Lượt cào quà cho Khách Hàng theo thời hạn quy định tại mục (a) Điều 9.2 nêu trên thông qua Ứng dụng VinID về việc nhận được lượt để mở quà). Theo đó, Khách Hàng có thể kiểm tra lại thông báo tại mục “Thông báo” trên Ứng dụng VinID.

c)    Đồng thời, Khách Hàng có thể kiểm tra số Lượt cào quà mà Khách Hàng đã nhận được tại mục “Lịch sử” trong màn hình của phần “Úm ba la – Cào ra ngàn quà”trên Ứng dụng VinID.

3.Thời gian, cách thức xác định trúng thưởng:

a) Khách Hàng thực hiện mở Lượt cào quà trong thời gian diễn ra chương trình từ 10h00’ ngày 15/09/2022 đến hết 23h59’ ngày 13/10/2022 trên Ứng dụng VinID để xác định giải thưởng trúng thưởng và/hoặc Ảnh để tham dự chương trình “Thu thập ảnh – Nhận quà ngay” và/hoặc lời chúc may mắn/thông điệp từ Công ty cổ phần One Mount Consumer. Lượt cào quà có hiệu lực để tham gia chương trình kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được lượt tới khi kết thúc chương trình khuyến mại hoặc sau khi Khách Hàng đã sử dụng Lượt để cào quà.

b) Hệ thống Ứng dụng VinID sẽ xác định ngẫu nhiên giải thưởng mà Khách Hàng trúng thưởng trong tổng số lượng giải thưởng còn lại của chương trình khuyến mại.

c) Màn hình cào quà để xác định trúng thưởng trong chương trình “Úm ba la – Cào ra ngàn quà” sẽ là một ô để cào quà tương ứng với các phần quà mà Khách hàng có cơ hội nhận được, bao gồm:

(i)                 Khách hàng có cơ hội nhận được mã giảm giá 50.000 VNĐ khi mua hàng Winmart Online trên Ứng Dụng VinID cho đơn hàng tối thiểu 500.000 VNĐ hoặc mã giảm phí vận chuyển trị giá 30.000 VNĐ khi mua hàng Winmart Online trên Ứng Dụng VinID cho đơn hàng tối thiểu 300.000 VNĐ  hoặc mã giảm phí vận chuyển trị giá 30.000 VNĐkhi mua hàng tại mục “Đi chợ” của gian hàng Fresh Market trên Ứng dụng VinID trong danh mục hàng hóa được chấp nhận và áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 200.000VNĐ.

(ii)              Khách hàng có cơ hội nhận được một Ảnh để thu thập và đổi quà trong chương trình “Thu thập ảnh – Nhận quà ngay”.

(iii)            Khách hàng có cơ hội nhận được Lời chúc/thông điệp từ Công ty cổ phần One Mount Consumer.

d) Đối với chương trình “Thu thập Ảnh – Nhận quà ngay”, Khách Hàng dùng Ảnh thu thập được từ việc thực hiện các Lượt cào quà để đổi quà tương ứng. Theo đó, với 05 (năm) Ảnh trong cùng một chủ đề mà Khách hàng đã thu thập được trong Mục “Thu thập Ảnh – Nhận quà ngay”, Khách hàng sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng như được quy định dưới đây theo thứ tự: Giải đặc biệt 2, sau đó đến Giải đặc biệt 1. Theo đó, Khách hàng truy cập vào Mục “Thu thập Ảnh – Nhận quà ngay” chọn “Đổi quà ngay!” trên Ứng dụng VinID để đổi lấy Giải thưởng trong chương trình “Thu thập Ảnh – Nhận quà ngay”. Giải thưởng sẽ được trao cho Khách hàng nhấn đổi quà sớm nhất trên Ứng dụng VinID.

Cụ thể:

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Số giải tối đa Số Ảnh đổi tương ứng
Giải đặc biệt 1 Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB 1 5
Giải đặc biệt 2 Voucher 100.000 điểm VinID 15 5

 

Công ty Cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm thường xuyên cập nhật số lượng giải thưởng còn lại, cơ cấu giải thưởng còn lại của chương trình khuyến mại và công bố công khai tại Ứng dụng VinID cho khách hàng được biết trước khi tham gia chương trình.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức thông báo trúng thưởng:

a)    Khách Hàng thực hiện việc Điểm danh hằng ngày trên Ứng Dụng VinID để xác định giải thưởng trúng thưởng và/hoặc Ảnh để tham dự chương trình “Thu thập ảnh – Nhận quà ngay” và/hoặc lời chúc may mắn/thông điệp từ Công ty cổ phần One Mount Consumer. Khách Hàng thực hiện việc thu thập Ảnh đổi quà từ 10h00’ ngày 15/09/2022 đến hết 23h59’ ngày 13/10/2022. 

b) Khách hàng trúng thưởng sẽ được Công ty cổ phần One Mount Consumer gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc thư điện tử (email) của Khách hàng sau khi Khách hàng cào được ra giải thưởng và/hoặc thực hiện nhấn nhận quà sau khi thu thập đủ Ảnh theo cùng một chủ đề trong chương trình “Thu thập ảnh – Nhận quà ngay”. Cụ thể như sau:

(i) Đối với các giải thưởng là Giải đặc biệt 1 (quà tặng hiện vật): Công Ty sẽ gửi thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo các thông tin mà Khách hàng đăng ký trên Ứng dụng VinID trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng quay được giải thưởng.

(ii) Đối với các giải thưởng là Giải khuyến khích 1, Giải khuyến khích 2, Giải khuyến khích 3 và Giải đặc biệt 2 (quà tặng là Mã quà tặng hoặc lời chúc): Công Ty sẽ gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm Khách hàng quay được ra giải thưởng.

c) Khách Hàng có thể kiểm tra lại thông tin về giải thưởng mà Khách Hàng trúng thưởng trong chương trình khuyến mại tại mục “Lịch sử” trong màn hình của phần“Thu thập ảnh – Nhận quà ngay” trên Ứng dụng VinID.

d) Nếu không liên lạc được với Khách hàng do Khách hàng thay đổi số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID trước khi hết thời hạn thông báo trúng thưởng nói trên, Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng.

e) Danh sách Khách hàng trúng thưởng Giải đặc biệt 1, Giải đặc biệt 2 là điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128 GB và Voucher trị giá 100.000 điểm VinID sẽ được thông báo trên fanpage chính thức của ứng dụng VinID (truy cập đường link: https://www.facebook.com/vinid.net) trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày chương trình kết thúc. 

5. Thời hạn, cách thức thông báo trúng thưởng

a)    Khách Hàng trúng thưởng sẽ được Công ty cổ phần One Mount Consumer gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách Hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc thư điện tử (email) của Khách Hàng sau khi Khách Hàng mở được ra giải thưởng và/hoặc dùng Tem đổi đổi giải thưởng, theo quyết định của Công Ty tại từng thời điểm. Cụ thể như sau:

(i). Đối với các giải thưởng là quà tặng hiện vật (Điện thoại  Samsung Galaxy Z Flip 3 – 128GB): Công Ty sẽ gửi thông báo trúng thưởng tới Khách Hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo các thông tin mà Khách Hàng đăng ký trên Ứng dụng VinID trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng đổi Tem được giải thưởng.

(ii). Đối với các giải thưởng là Mã quà tặng, Mã giảm giá, Tem: Công Ty sẽ gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách Hàng trên Ứng dụng VinID trong vòng 120 giây kể từ thời điểm Khách Hàng quay được ra giải thưởng hoặc kể từ thời điểm Khách Hàng đổi Tem để lấy giải thưởng thành công trên Ứng dụng VinID. 

b)    Nếu không liên lạc được với Khách Hàng do Khách Hàng thay đổi số điện thoại mà Khách Hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID trước khi hết thời hạn thông báo trúng thưởng nói trên, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ khiếu nại nào từ Khách Hàng.

c)   Danh sách Khách Hàng trúng thưởng Giải đặc biệt 1 là 01 Samsung Galaxy Z Flip 3 – 128GB chính thức sẽ được thông báo trên fanpage chính thức của VinID (truy cập đường link: https://www.facebook.com/vinid.net) trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình.

6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

a) Đối với các giải thưởng của là quà tặng hiện vật (điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128 GB): Giải thưởng sẽ được gửi tới Khách hàng qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ mà Khách hàng xác nhận với Công Ty (như được quy định dưới đây) trong vòng 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại với điều kiện Khách hàng đã xác nhận và cung cấp đủ thông tin nhận thưởng cho Công Ty theo quy định dưới đây. 

(i) Trong vòng vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày xác định trúng thưởng, Công Ty sẽ gửi Thông báo trúng thưởng tới Khách hàng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo thông tin mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID. Đồng thời, Công Ty sẽ xác nhận các thông tin Khách hàng, bao gồm: Số điện thoại đã đăng ký trên Ứng dụng VinID, số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác, địa chỉ liên hệ và nhận giải thưởng để Công Ty sử dụng làm căn cứ xác nhận khi trao thưởng.

(ii) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng nhận được thông báo trúng thưởng trên Ứng dụng VinID và/hoặc thông báo qua số điện thoại và/hoặc email theo thông tin mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID, Khách hàng cần xác nhận lại các thông tin như được quy định dưới đây qua email [email protected], để Công Ty kiểm tra tính chính xác của các thông tin và làm cơ sở gửi quà tặng khuyến mại tới cho Khách hàng. Hồ sơ thông tin Khách hàng nhận giải thưởng trong chương trình khuyến mại bao gồm: (i) ảnh chụp từ bản gốc CMND/Căn cước công dân 2 mặt, thông tin Mã số thuế cá nhân (nếu có), ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản thuế thu nhập cá nhân Khách hàng phải nộp theo quy định pháp luật (nếu có) cho Công Ty (“Hồ Sơ Thông Tin Nhận Khuyến Mại”). Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp đầy đủ Hồ Sơ Thông Tin Nhận Khuyến Mại theo quy định nêu trên, Công Ty có quyền từ chối việc trao thưởng cho Khách hàng do không có đầy đủ thông tin chính xác để trao thưởng.

(iii) Khách hàng trúng thưởng sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. Công Ty sẽ hỗ trợ thu và thay mặt Khách hàng thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật, căn cứ theo thông tin Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân và/hoặc mã số thuế cá nhân của Khách hàng. Để làm rõ, số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân được Khách hàng thực hiện chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công Ty theo thông tin tại Thông báo trúng thưởng mà Công Ty gửi tới Khách Hàng. Trường hợp Khách hàng không đồng ý nộp thuế thu nhập cá nhân và/hoặc không nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Công Ty gửi thông báo trúng thưởng, Khách hàng được xem là từ chối nhận giải thưởng và Công Ty có quyền từ chối trao thưởng cho Khách hàng.

(iv) Giải thưởng sẽ được gửi tới tay Khách hàng qua đường bưu điện theo thông tin địa chỉ mà khách hàng xác nhận với Công ty cổ phần One Mount Consumer, trong mọi trường hợp, thời gian trao giải thưởng cho Khách hàng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày xác định được Khách hàng trúng thưởng. Lưu ý, khi nhận thưởng, Khách hàng cần mang theo CMND/Căn cước công dân/Giấy tờ tùy thân khác có giá trị tương đương (bản gốc) như đã cung cấp thông tin cho Công ty cổ phần One Mount Consumer khi nhận được Thông báo trúng thưởng để Công ty cổ phần One Mount Consumer/nhân viên giao/trao tặng giải thưởng xác minh thông tin của Khách hàng trúng thưởng.

(v) Nếu không liên lạc được với Khách Hàng do Khách Hàng thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà Khách hàng đã đăng ký trên Ứng dụng VinID hoặc do Khách Hàng thực hiện các thủ tục xóa Tài khoản VinID dẫn tới Công Ty không thể liên hệ với Khách hàng để trao thưởng và/hoặc không thể thực hiện việc trao thưởng cho Khách hàng, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào từ Khách hàng.

b) Đối với các giải thưởng là mã quà tặng/mã giảm giá (Voucher)): Khách hàng sẽ nhận được Voucher tương ứng với giải thưởng Khách hàng nhận được trong chương trình  trong vòng tối đa 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm Khách hàng nhận được thông báo trúng thưởng và xác định giải thưởng vào mục “Voucher của tôi” trên Ứng dụng VinID của Khách hàng.

c) Thời gian kết thúc trao giải thưởng: 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện chương trình khuyến mại. 

d) Đầu mối giải đáp thắc mắc cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại 

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại Khách hàng liên hệ chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần One Mount Consumer: 19006959 để được hướng dẫn, giải đáp.

e)Trách nhiệm công bố thông tin:

a) Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, giá trị từng loại giải thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại địa điểm thực hiện khuyến mại, Ứng dụng VinID.

b) Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ thông báo đầy đủ danh sách Khách hàng trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng, tại địa điểm thực hiện khuyến mại, trên ứng dụng VinID.

7. Các quy định khác:

a) Mỗi Khách hàng chỉ được sử dụng một số điện thoại và một thiết bị chỉ được đăng nhập 01 Tài Khoản VinID duy nhất để tham gia Chương Trình.

b) Các Tài Khoản VinID tham gia chương trình phải là các tài khoản được đăng nhập bằng thiết bị di động cá nhân, không thông qua các công cụ giả lập khác, không thông qua các thiết bị bị can thiệp (root hoặc jailbreak, app clone,…), không đảm bảo an toàn. Khách hàng vui lòng cập nhật ứng dụng VinID phiên bản mới nhất để nhận ưu đãi. Chương trình không áp dụng đối với các Khách hàng đã yêu cầu xóa tài khoản trước thời gian diễn ra chương trình. Việc duy trì Tài khoản ở trạng thái hoạt động bình thường là điều kiện để Khách hàng tham gia chương trình, nhận và hưởng các ưu đãi từ chương trình. Chương trình không áp dụng đối với các Khách hàng đã yêu cầu xóa tài khoản trước thời gian diễn ra chương trình.

c) Giá trị quy đổi Điểm VinID và việc sử dụng Điểm VinID được thực hiện theo quy định tại chương trình “VinID – Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup”. Giá trị đơn hàng được đề cập tại chương trình này là giá trị của hàng hóa, dịch vụ, không bao gồm chi phí vận chuyển và/hoặc các chi phí khác.

d) Mỗi mã giảm giá, mã quà tặng, mã nạp điểm VinID trúng thưởng có điều kiện và điều khoản nhất định để sử dụng, Khách hàng vui lòng đọc kỹ cách sử dụng được ghi nhận tại thông tin mã giảm giá, mã quà tặng, mã nạp điểm VinID này. Công ty cổ phần One Mount Consumer không có trách nhiệm cung cấp lại/tái sử dụng các Voucher đã hết hạn sử dụng hoặc được sử dụng không đúng cách. 

e) Công ty cổ phần One Mount Consumer có quyền từ chối trao giải thưởng và/hoặc thu hồi giải thưởng của chương trình khuyến mại đã trao/tặng cho Khách hàng ạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinID đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.

f) Các giải thưởng không có giá trị chuyển nhượng hoặc các quà tặng khác có giá trị tương đương.

g) Mọi khiếu nại tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

h) Nếu được Khách hàng đồng ý, Công ty cổ phần One Mount Consumer sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng cùng số điện thoại được ẩn đi 02 (hai) số cuối để sử dụng cho mục đích quảng cáo thương mại.

i) Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra giải thưởng trước khi ký xác nhận. Mọi thắc mắc, khiếu nại về phần thưởng bao gồm nhưng không giới hạn tính nguyên vẹn của hiện vật sẽ không được Công ty cổ phần One Mount Consumer tiếp nhận sau khi Khách hàng ký nhận giải thưởng.

j) Khách hàng cam đoan và bảo đảm các thông tin được Khách hàng cung cấp trong chương trình khuyến mại này để xem xét các điều kiện hưởng khuyến mại là chính xác, trung thực. Theo đó, Công Ty có toàn quyền từ chối trao giải thưởng trong chương trình khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình.

k) Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật về thời hạn báo cáo, chịu trách nhiệm và lưu trữ hồ sơ báo cáo, các giấy tờ kèm theo theo quy định của pháp luật phục vụ thanh tra, kiểm tra.

l) Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng và giải thưởng không có người nhận, Công ty cổ phần One Mount Consumer có trách nhiệm nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.

m) Apple không phải là nhà tài trợ hoặc tham gia vào chương trình này dưới bất kỳ hình thức nào.

n) Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này vẫn được tham gia các chương trình khuyến mại khác của Công ty Cổ phần One Mount Consumer đang đồng thời triển thực hiện./.