Thể lệ chương trình ưu đãi Carlsberg T11

Địa điểm và phạm vi áp dụng: VinMart và VinMart+

Thời gian áp dụng: 01/11/2019 – 30/11/2019 hoặc triển khai chương trình đến khi hết ngân sách, tùy điều kiện nào đến trước. 

Thể lệ chương trình:

Hoàn 9% giá trị khi mua các sản phẩm Carlsberg Việt Nam tại VinMart và VinMart+, chi tiết sản phẩm

 • Carlsberg Premium Smooth Draught
 • Tuborg
 • Huda
 • Huda Ice Blast
 • Halida

Điều kiện áp dụng: Đơn hàng tích điểm qua VinID Mobile App hoặc thẻ cứng VinID

Một số quy định khác:

 • Thời gian hoàn điểm 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình
 • Chương trình bao gồm chương trình tích điểm cố định 3% tại VinMart và VinMart+
 • VinID có toàn quyền quyết định và xem xét khách hàng hợp lệ.
 • Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp xảy ra liên quan đến chương trình khuyến mại này, VinID có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Công ty VinID sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc khách hàng không nhận được thông báo do thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) mà chưa thông báo cho VinID
 • Khách hàng có quyền khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình do VinID công bố trên website.

 

Download App