Thể lệ chương trình ưu đãi thanh toán hóa đơn điện tử trên ứng dụng VinID 10/2019

(Update 14/10/2019)

I. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng:

 1. Địa điểm áp dụng: Toàn quốc
 2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng sở hữu ứng dụng VinID và chưa từng phát sinh giao dịch thanh toán thành công qua ví điện tử trên ứng dụng VinID. 
 3. Thời gian áp dụng: 08/10/2019 – 19/10/2019 hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước

II. Nội dung chương trình: 
Nội dung ưu đãi:

 • Từ ngày 08/10/2019 – 13/10/2019, mỗi khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn điện tử trên Ứng dụng VinID lần đầu tiên và sử dụng Ví điện tử trên ứng dụng VinID lần đầu tiên để tiến hành thanh toán (“Giao Dịch Thành Công”) sẽ được hoàn 30% giá trị giao dịch thành công (tối đa giá trị được hoàn là 50,000 VNĐ (bằng chữ: năm mươi nghìn đồng) vào tài khoản ví điện tử trên ứng dụng VinID của khách hàng
 • Từ ngày 14/10 – 19/10/2019: 
  • Với mỗi khách hàng thực hiện thanh toán hóa đơn điện tử trên Ứng dụng VinID lần đầu tiên và sử dụng Ví điện tử trên ứng dụng VinID lần đầu tiên để tiến hành thanh toán (“Giao Dịch Thành Công”) sẽ được hoàn 30% giá trị giao dịch thành công (tối đa giá trị được hoàn là 50,000 VNĐ (bằng chữ: năm mươi nghìn đồng) vào tài khoản ví điện tử trên ứng dụng VinID của khách hàng
  • Với khách hàng đã từng thanh toán qua Ví VinID Pay, khách hàng thanh toán hóa đơn điện tử trên Ứng dụng VinID sẽ nhận được ưu đãi 50,000đ bao gồm:
   • 02 Voucher Scan&Go trị giá 25,000đ áp dụng với đơn hàng 200,000đ thanh toán qua Ví (Hạn sử dụng: 7 ngày)

  Không áp dụng với khách hàng đã nhận được ưu đãi từ 08/10/2019 – 13/10/2019.

Điều kiện chương trình:

 • Khách hàng sẽ nhận được ưu đãi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh Giao Dịch Thành Công. Thời điểm xác định Giao Dịch Thành Công là thời điểm hệ thống VinID ghi nhận thành công trong lịch sử giao dịch.
 • Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình chỉ nhận ưu đãi đối với hóa đơn điện tử được thanh toán thành công đầu tiên trên Ứng dụng VinID; không phân biệt khi thanh toán các hóa đơn thuộc dịch vụ khác nhau (điện, nước, internet, truyền hình, điện thoại trả sau…).
 • Mỗi tài khoản VinID, mỗi tài khoản ngân hàng liên kết với Ví điện tử trên ứng dụng VinID và mỗi thiết bị chỉ được nhận tối đa 01 ưu đãi trong suốt cả chương trình.
 • Không áp dụng với các tài khoản ngân hàng đã được liên kết với một Ví điện tử đã nhận được ưu đãi khi sử dụng Ví điện tử trên ứng dụng VinID trước thời điểm diễn ra chương trình này.
 • Khách hàng có quyền khiếu nại về Chương trình trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh Giao Dịch Thành Công.
 • Mọi quyết định của VinID liên quan đến các chương trình khuyến mại, bao gồm kết quả Khách hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này là cuối cùng, chính thức.
 • VinID có thể từ chối hoàn tiền và/hoặc thu hồi khuyến mãi đã áp dụng cho Khách hàng với các trường hợp phát hiện gian lận khi tham gia chương trình ưu đãi.
 • Mọi thắc mắc giải đáp liên quan đến chương trình khuyến mại này, xin liên hệ tổng đài CSKH VinID Hotline: 19006959
 • Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên.
Download App