[SIÊU SALE THÁNG 8] HỘI HÈ ĂN UỐNG, NGÀN MÓN CHỈ TỪ 1 ĐIỂM