[Brand Day] Quà bất bại – Tặng 02 chai TH true Rice