MỪNG THÁNG CỦA NÀNG, SĂN NGÀN ƯU ĐÃI TỚI 2,000,000Đ