MỞ BÁN VÉ ĐẠI NHẠC HỘI “NHỮNG TRÁI TIM VIỆT NAM” 10/12