ĐẶT VÉ TRÊN VINID, KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ MÊ LY