Mới: Cập nhật chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần One Mount Consumer xin thông báo đến Quý Khách về việc Công Ty đã cập nhật Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu của Công Ty theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quý Khách hàng vui lòng truy cập link để xem chi tiết nội dung Chính Sách Dữ Liệu cập nhật.

Trong quá trình làm việc, hợp tác giữa Quý Khách và Công Ty, Công Ty cần thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách để thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Quý Khách và Công Ty cho mục đích được đề cập tại Chính Sách. Công Ty cam kết luôn tôn trọng quyền riêng tư và sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách, đảm bảo an toàn, bảo mật và riêng tư dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo quy định pháp luật Việt Nam. 

Chính Sách này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: 

  • Dữ liệu cá nhân được Công Ty thu thập; 
  • Mục đích, cách thức Công Ty xử lý dữ liệu cá nhân;
  • Quyền và nghĩa vụ liên quan đến dữ liệu cá nhân mà Công Ty thu thập. 

Trường hợp Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Dữ Liệu, Quý Khách vui lòng liên hệ với Công Ty theo phương thức sau: 

Trân trọng.