DANH SÁCH THẮNG GIẢI CHƯƠNG TRÌNH: “ĐI VINMART, DÙNG THẺ NAPAS”