CHÍNH THỨC MỞ BÁN VÉ 8WONDER WINTER FESTIVAL TRÊN VINID