“THE PORTRAIT” ĐÀM VĨNH HƯNG – ĐẠI TIỆC ÂM NHẠC KẾT HỢP CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO