DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI THẮNG GIẢI SỰ KIỆN “ĐOÁN ĐÚNG, TRÚNG QUÀ CHẤT”