ĐỔI ĐIỂM HAI CHIỀU, GOM NHIỀU ƯU ĐÃI CÙNG VINID VÀ BAMBOO CLUB